Strona główna

NASZE ZALETY

RODZICOM OFERUJEMY:

 • Dogodne godziny pracy przedszkola  (6.00-17.00),
 • Stałą współpracę z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną,
 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci,
 • Udział w uroczystościach,
 • Kontakt z logopedą.

PRZEDSZKOLAKOM ZAPEWNIAMY:

 • Fachową opiekę,
 • Szeroki wachlarz zajęć i zabaw rozwijających aktywność,
 • Opiekę logopedyczną,
 • Terapię psychologiczno - pedagogiczną,
 • Wychowanie patriotyczne poprzez poznawanie ziemi ojczystej,
 • Dobre przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej,
 • Smaczne i zdrowe posiłki z kuchni przedszkolnej,
 • Wesołe zabawy o każdej porze roku w ogrodzie,
 • Bezpieczeństwo i poczucie akceptacji.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Opieka logopedyczna,
 • Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
 • Nauka języka angielskiego,
 • Mały Edison,
 • Judo,
 • Akademia Reksia,
 • Gimnastyka korekcyjna, 
 • Warsztaty taneczne,
 • Koncerty muzyczne,
 • Katecheza,
 • Ciekawe wycieczki,
 • Wyjazdy do kina, teatrów.

 

NASI NAUCZYCIELE:

 • Wspierają,
 • Zachęcają,
 • Akceptują,
 • Otaczają przyjaźnią i aprobatą,
 • Traktują indywidualnie,
 • Są otwarci na nowe, ciekawe propozycje.

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA:

 • Posiadamy certyfikaty:  Bezpieczne Przedszkole , Europejskiej  Jakości wychowania Przedszkolnego,  Dodaj język polski do ulubionych
 • Uczestniczymy w akcjach charytatywnych:
 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 2. Góra Grosza,
 3. Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci,
 4. I ty możesz zostać Św. Mikołajem – zbiórka karmy dla zwierząt  ze schroniska, 
 5. Pomoc powodzianom – zbiórka środków czystości, pościeli , kocy i ubrań.
 • Zdobywamy nagrody na szczeblu województwa, powiatu i gminy w konkursach  : Piosenki przedszkolnej, Konkursach plastycznych,  Konkursach logopedycznych,  Przeglądach kolęd i Pastorałek.
 • Współpracujemy z Fundacją Aktywności Lokalnej.
 • Nauczyciele opracowali i wdrożyli autorskie programy:
 1.  „Przedszkolny Program adaptacyjny”
 2.  „Poznajemy przyrodę i uczymy się ją kochać”
 3. „Bawimy się w teatr – jesień, zima ,wiosna, lato – co ty na to”
 4. „Ziemia komornicka – moja mała ojczyzna”
 5. „Jestem Polakiem , wiem kim jestem i skąd pochodzę”
 6. „ Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną”
 7. „ Przedszkolny program wychowawczy”
 • Współpracujemy z Szkołą Podstawową , Przedszkolami z terenu gminy , Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Policją, Ośrodkiem Zdrowia, Strażą Pożarną, Wyższymi uczelniami.