Strona główna

Trochę historii

1975 – pierwsze ślady w dokumentacji.

Ówczesne przedszkole było jednooddziałowe. Mieściło się w starym budynku przy ulicy Młyńskiej 9. Uczęszczało do niego 29 dzieci. Z przekazów ustnych wiemy, że tym miejscu już dużo wcześniej funkcjonowało małe przedszkole.

 

1979 – Uchwałą Rady Powiatowej  podjęto decyzję o budowie  nowego, nowoczesnego przedszkola.

 

1980- Rozpoczęto  budowę przedszkola  przy ulicy Fabianowskiej.

 

1983 – inauguracja  działalności nowej placówki. W przedszkolu zorganizowano 4 oddziały  do których uczęszczało 120 dzieci. W jednej z sal odbywały się lekcje  dla uczniów I klasy Szkoły Podstawowej.

 

19.06.1989 – przedszkole otrzymuje nazwę  Króla Maciusia I

Jednocześnie ulica, przy której znajduje się budynek  zostaje przemianowana na ulicę Korczaka

Są to początki  wprowadzenia  do programu wychowania idei wielkiego przyjaciela dzieci, jakim był Janusz Korczak. Postać ta  staje się inspiracją  dla wszystkich pracowników, aby swoją  działalnością wychowawczo, dydaktyczną i opiekuńczą nawiązywać do tradycji korczakowskiej.

Przedszkole posiada własny hymn, logo oraz sztandar.

 

1993- przedszkole opuszczają uczniowie ze Szkoły Podstawowej i organizowany jest piąty oddział.

 

2009 – likwidowane jest istniejące mieszkanie służbowe, w którym  utworzono szósty oddział.

 

2013 – Przedszkole Króla Maciusia I  uroczyście obchodziło 30 – lecie istnienia.

 

2015 - Gruntowny remont Przedszkola, ocieplenie budynku oraz otynkowanie, nowy parking. Przedszkole po remoncie zyskało nową sale do zajeć dodatkowych, dwie szatnie dla najmłodszych oraz nowy pokój nauczycielski.

Obecnie do przedszkola uczęszcza  143 dzieci.

W naszym przedszkolu uczymy i wychowujemy dając radość i poczucie bezpieczeństwa.

Wspólnie  tworzymy szczęśliwe dzieciństwo w myśl  idei Korczaka:


  „… Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie potem jest kalekie”