Strona główna

GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW


Dyżur: 6:00 - 7:00 i 15:30 - 17:00 – wszystkie dzieci w Sali 1,

7:00-7:30 - Pisarze i Czarodzieje i Iskierki  w Sali 3,

                                   Kukułeczki, Podróżnicy i Dobosze w Sali 1,

15:30 – 17:00 - Kukułeczki, Podróżnicy w Sali 1,

15:30 – 16:30 - Pisarze , Iskierki w Sali 5,

15:30 - 16:00 - Czarodzieje, Dobosze w Sali  3  od 16:00 w Sali 1,


grupa

I

Sala

1

Kukułeczki

7:30 – 15:30

grupa

II

Sala

2

Podróżnicy

7:30 – 15:30

grupa

III

Sala

4

Iskierki

7:30 – 15:30

grupa

IV

Sala

3

Czarodzieje 

7:30 – 16:00

grupa

V

Sala

6

Dobosze

7:30 – 15:30

grupa

VI

Sala

5

Pisarze

7:30 – 16:30