Strona główna

Ramowy rozkład dnia

 

Grupy młodsze

 

8.00 – 13.00 – realizacja podstawy programowej 
 

6.00 – 7:45 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne –  stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę.

7:45 - 8:15 - Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym,

8.15 – 8.30 –Poranne ćwiczenia gimnastyczne , ćwiczenia logopedyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 8.50 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych, samoobsługowych oraz dbałości o zdrowie.

8.50 – 9.20 -Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Nauka: mycia rąk, sposobu korzystania z toalety,mycia zębów – doskonalenie czynności.

9.20 – 10:00 – Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.00 – 10.20 – Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.20 – 10.35 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

10:35 - 11:45 -  Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12:00 – 12.30 – Obiad Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami(widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30 – 12.40 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.

12.40 – 13.50 – Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13.50 –14.00 – Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.00 - 15:00 – Zabawy dowolne w ogrodzie , korzystanie ze sprzętu terenowego

15:00 – 15;30 – Zajęcia dodatkowe

15:30 – 16;00 – Zabawy dowolne w ogrodzie, korzystanie ze sprzętu terenowego

16:00 – 17:00 Zabawy inspirowane przez dzieci, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

 

Grupy starsze

 

8.00–13.00 realizacja podstawy programowej 

6.00–7:45 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne -stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę.

7:45 – 8:15 - Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym,

8.15 – 8:30 – Poranne ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia logopedyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i  samoobsługowe w łazience.

8.30 – 8:50 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych,  kulturalnych i samoobsługowych oraz dbałości o zdrowie.

8.50 – 9:20 – Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

9:20 – 10:20 – Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.20 –10.50 – Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.50 – 11.00 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków).

11:00 - 12:15 - Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

12:15 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu .Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12:30 – 13:00 – Obiad .Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:00 – 13:10 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.

13:10 – 13.35 – Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13:35 – 13:35 – Przygotowanie do podwieczorku

13:45 – 14:00 – Podwieczorek -kultura spożywania posiłków.

14;00 – 14:15 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu,

14:15 – 15:15 – Pobyt na powietrzu, zabawy dowolne, gry i zabawy sportowe, korzystanie ze sprzętu terenowego

15:15 – 15:45 - Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci, zajęcia dodatkowe.

15.45 – 17:00 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na świeżym   powietrzu, rozchodzenie się dzieci.