Strona główna

Opłaty

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr LI/435/2014 z dnia 26. czerwca 2014 i Nr LII/455/2014 z dnia 03. września 2014 w sprawie  ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki, przedszkole zapewnia nauczanie , wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynoszące 5 godzin dziennie i w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w wysokości 6 godzin dziennie.

  • Usługi przedszkolne : 

W godzinach 8:00 – 13:00 realizowana jest podstawa programowa - nie ma opłat.

        W godzinach od 6:00 – 8:00 i od 13:00 – 17:00 świadczone są usługi  wykraczające poza          podstawę programową płatne w  wysokości : 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

  •  wyżywienie :

Zgodnie z  Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Przedszkola Króla Maciusia I w Komornikach  z dnia 15 grudnia  2015  roku w sprawie: ustalenia  opłat  za wyżywienie dziecka uczęszczającego do Przedszkola  Króla Maciusia I(Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie gminy Komorniki,)  dzienna stawka na wyżywienie wynosi :7,50 zł  w tym :

- 2,00 zł śniadania,

- 4,00zł obiad,

- 1,50zł deser

 

W/w opłaty należy wpłacać na konto bankowe  przedszkola po otrzymaniu rachunku wygenerowanego  przez system zarządzania i rozliczeń funkcjonujący w przedszkolu.

Numer konta bankowego:    49 1240 1747 1111 0010 1600 0905

Opłaty należy regulować do 15 dnia każdego miesiąca

z dopiskiem :– opłata za przedszkole w Komornikach

                       -  imię i nazwisko dziecka

                       - opłata za usługi …….

                       - opłata za wyżywienie …….

 

 

Dodatkowo  płatne gotówką :

  • 15,00 zł - opłata na Radę Rodziców ( 1x w miesiącu)
  •  imprezy dodatkowe średnio 1x w miesiącu płatne w zależności od poniesionych kosztów