Strona główna

PODRÓŻNICY  2019/2020Na piątek 11 października proszę przynieść kolorowe liście, owoce jarzębiny, mech, małe gałązki.

 Stomatolog odwiedzi nasze przedszkole dnia 18.10.2019

  Serdecznie zapraszamy Rodziców na Pasowanie na Przedszkolaka, które odbędzie    się 29.10.2019 we wtorek o godzinie 15.30.

Jestem zdrowym przedszkolakiem (14 - 18 października )
Jesienne spacery
Z wizytą w spiżarni 
Robimy zapasy na zimę
Zdrowo się odżywiam i dbam o własne zdrowie
Jesienne pajacyki na świeżym powietrzu

Będziemy roziwjać następujące umiejętności:

• doskonalenie umiejętności dbania o higienę

• wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia

• budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad

• kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych i uczuć u siebie i innych osób

• kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób

• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata

• uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych

• kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu

• rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy

• rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą

• doskonalenie umiejętności grupowania obiektów ze względu na wspólne cechy

• usprawnianie umiejętności przyczynowo-skutkowych

• rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów

• rozwijanie mowy i myślenia

 

Kiedy mamy dzień, a kiedy noc? (21 - 25 października)
Dlaczego mamy dzień i noc?
Co robimy w dzień, a co w nocy?
Czy można policzyć gwiazdy na niebie?
Co się dzieje, gdy śnimy?
Zabawy z Panem Czasem

Będziemy roziwjać następujące umiejętności:

• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych

• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych

• odczuwanie radości ze wspólnej zabawy

• dostrzeganie i nazywanie swoich emocji

• rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania zjawisk i świata

• współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw

• okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom

• rozwijanie mowy i myślenia

• wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie

• odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie

• przeliczanie elementów w dostępnym dla siebie zakresie


PIOSENKI i WIERSZYKI:

Cicho – sza
sł. i muz. Jolanta Kucharczyk


Cicho, cicho, cicho – sza,
w kółeczku siadamy.
Cicho, cicho, cicho – sza,
już zajęcia zaczynamy.

Cicho, cicho, cicho – sza,
w kółeczku siadamy.
Cicho, cicho, cicho – sza,
już zajęcia zaczynamy.

Cicho, cicho, cicho – sza,
w kółeczku siadamy.
Cicho, cicho, cicho – sza,
już zajęcia zaczynamy.