Strona główna


CZARODZIEJE 2017/2018

 


DYŻURY  NAUCZYCIELEK

Agnieszka Królik            poniedziałki godz. 16:30-17:00
Aleksandra Nadstoga     wtorki godz.16:30-17:00


W CZERWCU

 

06.06.2018r.

 • wycieczka do Rogowa (ZAUROLANDIA) w godz.: 09:00 – 16:00,

          koszt 30zł , obiad zapewniony na miejscu,

 • dzieci mogą zabrać ze sobą plecaczek na piknik ze swoimi przekąskami J 
 • przypominamy o nakryciu głowy dla każdego dziecka

 

 ·     12.06.2018r.  zapraszamy na Rodzinny Eko Festyn w ogrodzie  przedszkolnym

w godz.: 17:00 – 19:00  -  za zmianę daty serdecznie przepraszamy:)

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć muzyczno-ruchowych;

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

• Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka     przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. 

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego - egzotycznego;

• Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji - mówienie o swoich marzeniach, przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa.

 

 

Po łące biega lato

 

1. Po łące biega lato, uwija się jak bąk,

 „dzień dobry” mówi kwiatom i pieści każdy pąk.

 

Ref.: Kto chce się z latem spotkać,

         niech idzie z nami tam,

         rumianek i stokrotka

         pokażą drogę nam.

 

2. Pomaga lato pszczołom, na kwiatach też się zna,

uśmiecha się wesoło i w berka z wiatrem gra.

 

3. Gdy lato jest zmęczone, w szałasie sobie śpi

i we śnie gra w zielone, bo łąka mu się śni.

 

 

Małpia Przygoda

 

1. W dżungli, w dalekim kraju,

    w małpim, zielonym gaju;

    mieszkały cztery małpki śmieszne,

    małe, rude i pocieszne.

 

2. Pierwsza – podskakiwała,

    druga – trzecią drapała,

    gdy trzecia smaczny orzech jadła,

    czwarta małpa z drzewa spadła.

 

   3.O! Rety, rety! Co za los! (chlip)

    Małpka potłukła sobie nos! (ojoj!)

    A pod drzewem tygrys zły

    szczerzy ostre kły! (chrr!)

 

4. Małpko, proszę, nie zwlekaj!

    Małpko, szybko uciekaj!

    Małpka wysoko podskoczyła,

    w wielkich liściach się ukryła.

 

  

W MAJU:

 Dni Komornik – występ dzieci 

27 maja 2018r. o godz. 15:25  wszystkie dzieci z naszej grupy zaprezentują

TANIEC Z SERCAMI  (do piosenki zespołu ABBA).

Spotykamy się o godz. 15:00  na Stadionie sportowym w Komornikach (w pobliżu sceny).

Strój dzieci – dowolny.

Zachęcamy dzieci i rodziców do wzięcia udziału w wydarzeniuJ 

                                                              Aleksandra Nadstoga, Agnieszka Królik         

 


 

Zaproszenie 

Serdecznie zapraszamy

nasze Mamusie i naszych Tatusiów

na uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca,

która odbędzie się 24 maja 2018r. o godz. 15:00

w naszej sali.  

Czarodzieje

 

 

16 maja –  wycieczka do Starego Zoo – koszt 11zł

21 maja – wycieczka na lotnisko ŁAWICA – koszt 15zł

24 maja – Święto MAMY i TATY w naszej grupie (godz. 15:00)

30 maja – Dzień Dziecka – gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

06 czerwca – całodniowa wycieczka do ZAUROLANDII w Rogowie – dzieci mogą zabrać ze sobą plecaczki z małą przekąską na piknik – koszt 30zł

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

• Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie.

• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci.

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

• Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne. 

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego. 

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola - podstawowe czynności. 

• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.

• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

 

GĄSIENICA 


Idzie ścieżką gąsienica,
kolorowa tajemnica.
Krótkich nóżek mnóstwo ma,
jedną robi pa, pa, pa.

- Do widzenia, do widzenia,
czary-mary, już mnie nie ma.
Nitką się owinę cała
i w kokonie będę spała.

Kokon się na wietrze chwieje,
niby nic się już nie dzieje!
Gąsienica w środku śpi,
zatrzasnęła wszystkie drzwi.

Aż  tu nagle - patrzcie teraz,
ktoś kokonu drzwi otwiera.
Macha do nas skrzydełkami.
Kto to jest?- powiedzcie sami!

 

 

W KWIETNIU

 

 

Tęcza nad łąką

1.Ogromna chmura zakryła słońce

lecą na ziemię deszczu kropelki

mokną biedronki, mokną zające

małym ślimakom mokną muszelki

 

Ref. Tęcza, tęcza jaka ładna

błyszczy w górze kolorami

weźmy wszyscy się za ręce

namalujmy tęczę sami

 

2.Zza wielkiej chmury wybiegło słońce

wpadło na łąkę tyle promieni

patrzą biedronki, patrzą zające

to kolorami tęcza się mieni

 

Ref. Tęcza, tęcza...

 

Wiosenny czarodziej

Czary- mary, fiku- miku,
szedł czarodziej po trawniku.
Niósł w plecaku fiołki, róże
a stokrotki gdzie? W kapturze!

Rzucał kwiaty gdzie się dało,
żeby wszędzie coś pachniało.
Koło ławki, koło krzaka,
jakie kwiaty? Te z plecaka!

W piaskownicy palmy sadził -
nawet nieźle sobie radził
no i huśtał na huśtawce
rozczochrane dwa dmuchawce.

Wyczarował, czary-mary,
na kałużach nenufary
aż podwórko zmienił w śliczny
mały ogród botaniczny.

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

• Utrwalenie pojęcia para;

• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

• Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat. 

• Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;

• Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;

• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;

• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

• Dbanie o zmysły - posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;

• Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;

• Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
W MARCU 


UWAGA!

 Na zebraniu rodziców ustalono:

 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 • Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 • Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 • Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą  rodzice zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego zakończenie leczenia.
 • Nauczycielki mają powiadamiać rodziców telefonicznie o niepokojącym i złym stanie zdrowia dziecka.


 

 ZAPROSZENIE

26 marca (tj. poniedziałek) 2018r. o godz. 17:00,  w naszej sali, odbędzie się ZEBRANIE RODZICÓW,

na które serdecznie zapraszamy.

Temat spotkania:

·      Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej w I półroczu.  

·      Kalendarz wydarzeń w II półroczu.

·      Omówienie   spraw różnych.

                                                                            Agnieszka Królik, Aleksandra Nadstoga
15.03 (czwartek) - wycieczka do Zielonej Osady w Zaniemyślu 
                               na Warsztaty Wielkanocne - 25zł

20.03 (wtorek)  - wycieczka do kina w Buku na bajkę 
                            pt. "Pszczółka Maja: Miodowe Igrzyska" - 10zł

21.03 (środa) - POWITANIE WIOSNY - Zielony Dzień w przedszkolu prosimy o zielone elementy w ubiorze dzieci :)

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu; 

Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów; 

Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym; 

Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;

Utrwalenie pojęcia para; 

Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie. 

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin; 

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku; 

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego. 

 

IDZIE WIOSNA

1. Marzec w garnuszku wiosnę gotuje. 
    Kwiecień kwiatuszki dla wiosny szykuje.

        Ref. Idzie, idzie wiosna, 

        wesoła, radosna,
        idzie uśmiechnięta,

        z kwiatkami panienka (2x)

2. Marzec i kwiecień razem tańcują.
    Zieloną sukienkę dla wiosny szykują. 
        Ref. Idzie, idzie wiosna(2x)

 

WIOSNA
Przyszła do nas pani wiosna,
cała w sukni z kwiatów.
Uśmiechnięta i radosna,
wśród lecących ptaków.

Powróciły z nią bociany,
z dalekiej Afryki.
Żaby w stawie się zbudziły,
misie i jeżyki.

W krzewach słychać śpiew skowronka,
słonko mocniej grzeje.
Na listeczku śpi biedronka,
wiatr leciutko wieje.


Witaj wiosno! Piękna pani.
Cieszy nas twój powrót.
Zieleń liści, świerszczy granie,
kwiatów pełen ogród.


 


 

W LUTYM


2 lutego - jedziemy do Teatru Apollo - zgody na wycieczkę można oddać również w dniu wyjazdu rano,
             - śniadanie w tym dniu będzie podane o godz. 07:30, a wyjeżdżamy o godz. 08:15.

8 lutego - zapraszamy naszych przedszkolaków na BALIK PRZEBIERAŃCÓW - w tym dniu już od rana  dzieci wchodzą                                  na salę w swoich strojach. 
 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu; 

Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych; 

Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola; 

Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość. 

Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu; 

Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci; 

Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych; poznawanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;

   Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;

Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem  literackim. 

 

BAŁWANEK

 

 

Ulepiła zima
dla dzieci bałwanka.
Wszyscy się radują 
od samego ranka.

Robią dzieci koło,
piosenkę śpiewają,
prezent dla bałwanka
bardzo ładny mają.

Kolorową czapkę,
kolorowy szal
oraz zaproszenie
na zimowy bal.

 

BIAŁY WALCZYK 

Hej, biały walczyk, hop, hop, hop.
Zając na śniegu znaczy trop.
Zając na śniegu pomyka,
A my tańczymy walczyka,
A my tańczymy walczyka.


Saneczki z góry wiozą nas,
Wiatr pogwizduje, szumi las,
A nasze ptaki z karmnika
Tańczą białego walczyka,
Tańczą białego walczyka


Hej biały walczyk, baczność, start!
Dzieci do sanek i do nart.
Sikorka prosi czyżyka
Tańczmy białego walczyka,

Tańczmy białego walczyka. 

W STYCZNIU

 

 

 

       ZAPROSZENIE

       Serdecznie zapraszamy

nasze BABCIE i naszych DZIADKÓW

 na uroczystość z okazji ich święta,

   która odbędzie się 22.01.2018r.

           (poniedziałek) o godz. 15:00

                                  w naszej sali.

                                 CZARODZIEJE

 

 

 

Dzień Babci

Dziś mojej babci życzenia złożę,

W wiązankę życzeń serduszko włożę.

I wiem, że bardzo będzie się cieszyć,

Kiedy zobaczy jak do niej śpieszę.

 

Moja babunia najlepsza w świecie,

Wszystkim wam powiem bo nie wiecie:

Ja babunię kocham, ściskam za szyję,

Niech będzie zdrowa i sto lat żyje.

 

 

Dzień Dziadka

Dzisiaj mamy święto dziadka,

Okazja niezwykle rzadka.

Ja dziadziusia kocham szczerze,

Jego słowom zawsze wierzę.

 

Mój dziadek ma swoje zdanie,

Budzi we mnie zaufanie.

To naprawdę trzeba przyznać,

Dziadek fajny jest mężczyzna.

 

Dla Babci i Dziadka

Wyczaruję dla babuni suknię z kropli rosy
Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy.

Babciu, droga babciu, to wszystko dla ciebie
babciu, droga babciu bardzo kocham ciebie.

Namaluję dziadziusiowi rybek pełną rzekę,
Koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.

Dziadku, drogi dziadku, to wszystko dla ciebie
dziadku, drogi dziadku bardzo kocham ciebie.
 
 

 

W GRUDNIU
 

 

 

Podobny obraz 

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RODZINNYCH

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

ŻYCZĄ:

CZARODZIEJE Z PANIAMI: OLĄ, AGNIESZKĄ I MAŁGOSIĄ

Podobny obraz 

 

 

 

Zaproszenie na spotkanie z psychologiem

03.01.2018r. o godzinie 16:30  zapraszamy chętnych rodziców
na spotkanie z psychologiem  pt. Wyznaczanie granic".
 

 


 

ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszamy Rodziców z dziećmi na spotkanie integracyjne

 MIKOŁAJKI 

które odbędzie się 7 grudnia 2017r. o godz. 16.00 w naszej sali 

Do zobaczenia

Czarodzieje z paniami :) • 01.12 godz. 09.00  -  Zajęcia z Panem Pianką origami
 • 06.12 godz. 11.00  - Mikołajki -  przedstawienie (przygotowane przez naszą grupę) dla dzieci z całego przedszkola
 • 07.12 godz. 16.00  - Mikołajki SPOTKANIE integracyjne dzieci Z RODZICAMI  z grupy Czarodzieje
 • 11.12 godz. 9.00    -  Spotkanie z Czarodziejem Magic show
 • 20.12 godz. 10.30   JASEŁKA  -  przedstawienie (przygotowane przez grupę Pisarzy) dla dzieci z całego                                              przedszkola
 • 21.12 godz. 12:00   - OBIAD WIGILIJNY  oraz SPOTKANIE Z GWIAZDOREM w godz. 12:30 14:30

 UWAGA!

Na 6 i 7 grudnia prosimy o białe rajstopki dla dziewczynek i ciemne spodnie dla chłopców (mogą być dżinsy lub inne).
 

 

           Siedem reniferów

 1. Saneczkami, saneczkami latam w górę, w dół

          I szybuję pod chmurami dzieląc je na pół.

Ref: Bo mam odważnych siedem reniferów,

        One prowadzą zaprzęg mój,

        Z nimi przyjemnie jest tak latać

        I góra-dół, i góra-dół, i góra-dół.

      2. Dzwoneczkami, dzwoneczkami

          brzęczę dzyń, dzyń, dzyń,

          no i pędzę pod gwiazdami,

          a mój zaprzęg lśni.

 

 

         To już czas

 1. Grudzień już,

          już świąteczny czas.

          I Mikołaj ukochany

          będzie pośród nas.

 Ref: To już czas, to już czas,

         prezenty przywieźć nam.

         My jesteśmy bardzo grzeczni,

         oceń proszę sam.
     
      2. Grudzień już,

         już prezentów czas.

         Pełno puszystego śniegu

         leży wokół nas.

 W LISTOPADZIE:


10.11.  - Poznanie symboli narodowych Polski, pomoc w przygotowaniu wystawy z okazji Święta Niepodległości.

 

16.11.  - Warsztaty kulinarne z Panem Karolem (naszym kucharzem) - "Rogale marcińskie".

17.11. - Teatrzyk w przedszkolu - "Tajemnica Leśnych Przyjaciół".

22.11. - Wycieczka na Plac Zabaw "Michałek".

24.11. - Fotograf w przedszkolu (od godz. 9:00) - zdjęcia do kalendarza świątecznego.

24.11. "Święto Pluszowego Misia" -  dzieci mogą przynieść do przedszkola swojego misia.

27.11. - Koncert "Filharmonia Pomysłów".

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

Krąg tematyczny: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;

Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;

Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;

Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania    obiektów pod względem wielkości.

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

Budowanie prostych konstrukcji latających;

Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

Tworzenie instrumentów  z nietypowych przedmiotów;

Wzbogacanie czynnego słownika dzieci. 

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców przygotowanie do pisania;

Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;

Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

 

 

 

O kochaniu misia

1. Miś ma w oczach szklane kulki,

po to misiem jest,

żeby było kogo tulić,

kiedy pada deszcz.

Ref.: Miś ma uszy do targania,

po to misiem jest,

żeby mieć coś do kochania

i wytarcia łez,

i wytarcia łez.

2. Miś ma wszystko czego trzeba,

żeby misiem być,

by do łóżka go zabierać,

żeby o nim śnić.

Ref.: Miś ma uszy do targania...

3. Miś ma łapy bardzo miękkie,

po to misiem jest,

żeby trzymać go na rękach,

kiedy tylko chcesz.

Ref.: Miś ma uszy do targania...

 

Moja Polska

Wie każdy Polak

duży i mały,

że naszym godłem

jest Orzeł Biały,

a biel i czerwień,

kolory dwa,

nasza Ojczyzna

na fladze ma.


W PAŹDZIERNIKU:


 Znalezione obrazy dla zapytania dynia gif

 ZABAWY Z DYNIĄ

31.10 - z okazji Święta Dyni dzieci będą uczestniczyły w zabawach ruchowych, tanecznych oraz plastycznych. W związku z tym mogą przebrać się w dowolny strój (mile widziany akcent pomarańczowy  lub żółty).

 Znalezione obrazy dla zapytania miś ruchomy obrazek
13.14.2017r. (tj. piątek) dzieci będą uczestniczyły w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy. Prosimy, aby w tym dniu przyniosły do przedszkola duże misie.


16.10 odbędzie się wycieczka do Ekologicznego Ogrodu Gładysiaków w Wirach
 na warsztaty pt. Rumiane Jabłuszko.
Koszt wycieczki 15zł (płatne przy odpłatności w październiku)


Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne: 

Krąg tematyczny: Liście malowane, pod drzewami rozsypane 

Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania. 

Krąg tematyczny: Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

Kształtowanie intuicji matematycznej;

Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

Krąg tematyczny: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia sadem;

Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

Krąg tematyczny: Las szumi jesiennie, już robi się sennie 

Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

Rozbudzanie poczucia estetyki;

Wdrażanie do poszanowania przyrody.

 

 

Jeż

W suchym lesie mieszka jeż,

chcesz zobaczyć to się spiesz!

Pod gromadką liści śpi,

gdy słoneczko złote lśni.

Jabłek nigdy nie zajada,

chętnie złapie zaś owada.

I poluje tylko nocą,

kiedy gwiazdki już migocą.

Gdy nastaje sroga zima,

jeżyk drzemkę rozpoczyna.

Budzi się z zieloną wiosną,

kiedy młode trawki rosną.

   

Jesienna kołysanka

1. Jesień kołysankę śpiewa,

złote liście lecą z drzewa.

W norce mała myszka chrapie

i przez sen się w uszko drapie.

 

Ref.: Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

         Luli, laj, luli, laj, luli, luli, laj.

 

2. Jesień kołysankę śpiewa,

kasztanowy ludzik ziewa.

Wskoczył szybko do łóżeczka,

do łóżeczka z pudełeczka.

 

3. Jesień kołysankę śpiewa,

złote liście lecą z drzewa.

Jeden liść to jeden sen,

tak się pięknie kończy dzień.

 

 WE WRZEŚNIU:

 

Witamy po wakacjach!!!

   Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich Rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że wypoczęci i z uśmiechem na twarzy wracacie w nasze przedszkolne progi.
  Wszystkim dzieciom życzymy dużo radości, słońca oraz wielu wesołych i twórczych zabaw!!! 

   Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z  Rodzicami, dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018,  które odbędzie się 11.09.2017r. o godz. 17:15 w sali nr 5.

                                                                   Aleksandra Nadstoga, Agnieszka Królik

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.

Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło).

Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy.

 

Przedszkolaczek (piosenka)

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

Zabawki (wiersz)

Dobrze jest  się dzielić

Tym, co mam, w zabawie,

Bo wtedy się bawić

jest znacznie ciekawiej:

ja ci podam klocki,

ty mi podasz misia..

razem zbudujemy

dla misia dom dzisiaj.

 

Na porządek sposób mam:

Lalki tu, klocki tam!

Jest to sposób doskonały -

Kłaść je tam, gdzie wcześniej stały.

 

 

Czyste ręce (wiersz)

Dziś od rana plusk w łazience,

Czarodzieje myją ręce.

Najpierw w wodzie opłukują,

potem mydłem nasmarują.

Znowu woda istny cud!

W umywalkę puk, puk, puk!

Jeszcze tylko kran zakręcę

i już czyste nasze ręce.

 

 

 

Podobny obraz