Strona główna

WRZESIEŃ

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą, bohaterem „Książki";

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;

• Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;

• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej.

• Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

• Nauka wymiany jeden do jednego;

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

• Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.


• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

• Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

• Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

• Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.Jestem sobie przedszkolaczek

Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.CZYSTE RĘCE  

Dziś od rana plusk w łazience.
 To Iskierki myją ręce. 
Najpierw w wodzie opłukują, 
potem mydłem nasmarują. 
Znowu woda - istny cud. 
W umywalkę pup -puk -puk. 
Jeszcze tylko kran zakręcę
 i już czyste mamy ręce. 
 

16.10 odbędzie się wycieczka do Ekologicznego Ogrodu Gładysiaków w Wirach
na warsztaty pt. Rumiane Jabłuszko.

Koszt wycieczki 15zł.

DYŻUR WYCHOWAWCÓW

Isabella Dziedziul        piątki  godz. 15.30-16.00
Barbara Kaczmarek      środy  godz.15.30-16.00

Prosimy, aby Państwo zgłaszali w wybranym dniu dyżuru najlepiej rano, chęć spotkania. Ma to na celu możliwość zapanowania nad ilością Rodziców, którzy chcą
przyjść na taki dyżur. Jeśli będzie zbyt dużo chętnych będziemy Państwa dzielić na inne terminy.