Strona główna


 PISARZE - 2018/2019               

DYŻURY NAUCZYCIELEK:
Agnieszka Królik - ostatni poniedziałek miesiąca (godz. 16:30 - 17:00)
Aleksandra Nadstoga - ostatni wtorek miesiąca (godz. 16:30 - 17:00)


W KWIETNIU
 

12.04. – Wycieczka do Multikina na spektakl  „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

15.04. – Warsztaty wielkanocne, ZAJĄCZEK

17.04. – Śniadanie wielkanocne

24.04. – „ŁATWO ZOSTAĆ BOHATEREM” – warsztaty  "Pierwsza pomoc"  

                     (W TYM DNIU  DZIECI PRZYNOSZĄ DO PRZEDSZKOLA  PLUSZOWEGO MISIA)

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 

Propagowanie postawy proekologicznej. 

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora. 

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy. 

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga. 

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

Kwiecień


Kwiecień jak przysłowie głosi
ciągle coś przeplata.
Raz nam daje trochę zimy
to znów trochę lata.

A na śniegu barwne kwiaty
wiosna nam rozsiewa.
Ciepłe słonko promykami
ziemię już ogrzewa.

Chociaż humor ci się zmienia
my się nie gniewamy
i na długi z tobą spacer,
kwietniu wyruszamy.

 

 Na podwórku

 Na podwórku zamieszanie,
Każdy czeka na śniadanie,
Głodny kot na płot się drapie
a gospodarz smacznie chrapie.

Gospodarzu, wstawać pora,
Karmić kury i indora,
Nieść do stajni sianko świeże,
A nie w łóżku sobie leżeć!

Pieje kogut kukuryku!
Nie ma ziarna dziś w kurniku!
Krowa muczy, kwiczy prosię:
Ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.


Gdy gospodarz to usłyszał,
Krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,
Fantastyczny sen dziś miałem,
Więc przerywać go nie chciałem.

 

Pisanki

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

W MARCU

 

01.03.  - wycieczka do kina w Buku – „Bajki Retro”

06.03.  - Koncert Filharmonii Pomysłów „Harfowisko”

12.03.  - Zdjęcia portretowe wiosenne dla wszystkich dzieci

20.03.  - Zdjęcia portretowe dla wszystkich dzieci

21.03.  - Powitanie wiosny

27.03.  -  Planetarium – godz. 9:15

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo, kuzynostwo.

• Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.

• Zachęcanie dzieci do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie   przedwiośnia.

• Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

• Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw niektórych gatunków, zwyczajów, warunków życia).

• Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).

• Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym poprzez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.

• Przygotowanie do nauki pisania - usprawnianie współpracy ręki i oka.

 

 

Przedszkolaki

Przedszkolaki wiosną
bardzo szybko rosną
potem znów jak wiecie
podrastają w lecie.
A pod jesień już za małe
są buciki i sandały.
Krzesełko w przedszkolu
robi się za niskie
to znak, by do szkoły
wyruszyć z tornistrem.

Pracowita Pani Wiosna

Jak co roku pani Wiosna
znów się wzięła za porządki.
I w ogrodzie wygrabiła
ścieżki oraz grządki.

Wysprzątała cały domek
od piwnicy aż po stryszek,
więc chwaliły ją sąsiadki,
miło było to usłyszeć.

Naprawiła ptasie gniazda,
zbudowała kilka nowych
i kazała je przewietrzyć
rankiem wiatrowi.

Potem w lesie i na łące
rozsiewała świeżą zieleń,
bo z zielenią, daję słowo,
zawsze jest weselej.

 

 

Maszeruje wiosna

1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna.
     Ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki.

Ref: Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło, lecą i świergocą głośno i wesoło.
        Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu małą torebeczkę.
    Chętnie żuje gumę i robi balony, a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje .....

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas, każda trawka chce być już zielona
    Gdybyś zapomniała inną droga poszła , zima by została mroźna.

Ref. MaszerujeW LUTYM:

6.02.  - Pan Pianka

7.02.  - odbędzie się wycieczka do Multikina 51 w Poznaniu na spektakl  pt."W KRAINIE           LAWENDOWEGO RYCERZA" (wyjazd 9.15 -  powrót 12.30).

14.02.  - BALIK KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU – dzieci wchodzą na salę w przebraniu:)

27.02. – Teatrzyk w przedszkolu „LEGENDA O POZNAŃSKICH KOZIOŁKACH”

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.

• Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.

• Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).

• Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy.

• Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.

• Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka.

• Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru.

• Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.

• Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

• Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.

• Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.

• Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.

 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

 

 

CZTERY PORY ROKU

 1. Cztery pory ma rok cały,
  każda inna oczywiście.
  Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
  lato w słońcu, jesień w liściach.
 2. Wiosna, lato, jesień, zima,
  cztery pory rok nasz ma,
  każda różne zna zabawy, 
  każda w co innego gra.
 3. Wiosna lubi rower, piłkę,
  lato - łódki i kajaki, 
  jesień - rolki, hulajnogi, 
  zima - narty, łyżwy, sanki.
 4. Wiosna stawia babki z piasku, 
  lato kąpie się w basenie,
  jesień spaceruje w lesie,
  zima śnieg w bałwana zmienia.

 

      KARNAWAŁ

 
W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!

Bal maskowy, bal maskowy
Jest naprawdę pomysłowy,
Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.

Wszędzie sami przebierańcy,
W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się

 W STYCZNIU:
 

Zaproszenie

Babciu, Dziadku, serdecznie zapraszamy

na uroczystość z okazji Waszego święta,

która odbędzie się 11.01.2019r.(piątek) o godz. 14.00.

          Pisarze z wychowawczyniami


09 stycznia (środa) godz. 11.00  - Koncert Filharmonii Pomysłów            
11 stycznia godz. 14.00  – Dzień Babci i Dziadka

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);

• Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;

• Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;

• Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;

• Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

• Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami);

• Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;

 

 

Wyliczanka na Dzień Babci i Dziadka

Kto nas kocha najgoręcej? Kogo my kochamy?
Komu dziś życzenia gorące składamy?
To jest nasza Babunia, której pokażemy,
Jak dzielić uczucia i słowa umiemy:

BAB – CIA! BAB – CIA!
BABCIA!

To niezwykły przypadek, super także jest Dziadek.
Bo nawet w środku nocy nie odmówi pomocy.
Gdy sytuacja jest groźna, liczyć na niego można.
Niechaj nastawi ucha i swoich wnuków posłucha:

DZIA – DEK! DZIA – DEK!
DZIADEK!

 

 W GRUDNIU:

6 grudnia – Mikołajki

13 grudnia  – spotkanie z psami

14 grudnia – Wycieczka do Galerii A2 na warsztaty wypieku piernika

18 grudnia – Gwiazdor w przedszkolu

19 grudnia – Jasełka i WigiliaOgólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha,itp.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy  w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 

ODWIEDZINY MIKOŁAJA

1.Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła,

   przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.

   Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,

   zimno dziś na dworze,

   tylko w dali słychać sanie

   któż to jechać może.

Ref:    To święty Mikołaj

           dziś odwiedzi nas,

           przywiezie prezenty

           w ten zimowy czas./ x2

2. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,

   dzwonią dzwonki sanek,

   zatrzymały się przed domem,

   ktoś wchodzi na ganek.

   Słychać już tupot nóg,

   drzwi się otworzyły,

   a w nich stanął z wielkim workiem

   dziadek bardzo miły.

Ref;    To święty Mikołaj...

 

 

WEŹMY SIĘ ZA RĘCE 

Weźmy się za ręce,
chłopcy i dziewczynki,
zatańczymy razem 
dokoła choinki.

Dokoła choinki,
jest tu miejsca dosyć,
może by i inne 
dzieci tez zaprosić?

Prosimy, prosimy,
przyjdźcie do nas w gości,
w to wesołe święto,
w to Święto Radości! 


W LISTOPADZIE

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na zajęcie integracyjne, które odbędzie się

4 grudnia (wtorek) br. o godz. 17.00.

Po zajęciu odbędzie się krótkie zebranie.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę i dobrego humoru J

Pisarze

z wychowawczyniami


 

8 listopada (tj. czwartek) – KONCERT  PIOSENKI  PATRIOTYCZNEJ.    

                                               W tym dniu proszę ubrać dzieci na galowo. 

9 listopada (tj. piątek)      -  SPOTKANIE ZE STOMATOLOGIEM.

14 listopada (tj. środa)     – WYCIECZKA DO FABRYKI ŚMIECHU w godz. 9:15 – 12:45.  
                                               Proszę ubrać dzieci „na cebulkę”.

26 listopada (tj. poniedz.) – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.

                                                W tym dniu dzieci przynoszą do przedszkola swojego misia.

30 listopada (tj. piątek)     – ANDRZEJKOWE WRÓŻBY

 

 

HYMN POLSKI

 MAZUREK  DĄBROWSKIEGO

1.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy. 

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. x2

2.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

3.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

4.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

 „Katechizm polskiego dziecka”

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

 

 

„POLSKA”

1. Czy to noc, czy to dzień
w kraju naszym pięknie jest.
Już od morza, aż po góry.
Szczyty Tatr cudne są,
Giewont dumnie pręży pierś
i wzlatuje ponad chmury.

ref. Bo to nasz kraj,
nasza Ojczyzna.
Językiem mym –
piękna polszczyzna.
Polska ziemia wzdłuż i wszerz
najcenniejsza dla mnie jest,
zawsze będę mieszkać tutaj./ bis

2. Jezior blask, morza szum,
wszystko dla mnie piękne jest
w ukochanym kraju moim.
Tutaj las, jezior blask
każdym latem wzywa nas,
Wiatr kołysze białe chmury.

ref. Bo to nasz kraj,
nasza Ojczyzna.
Językiem mym –
piękna polszczyzna.
Polska ziemia wzdłuż i wszerz
najcenniejsza dla mnie jest,
zawsze będę mieszkać tutaj./ bis


MIŚ


Miś jest mały i puchaty,
mis jest fajny i kudłaty.
Miś jest gruby jak ta kula,
misia zawsze się przytula.

Lecz czasami też tak bywa,
że się o nim zapomina,
a więc wezmę misia czule
i do siebie go przytulę.

PAŹDZIERNIK

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Gromadzenie wiadomości na temat owoców i warzyw oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

  • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych;

• Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci poprzez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

• Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem;

• Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu),

• Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

   • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce;

• Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

• Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole.

 

Kolorowy bukiet

Do parku przyszły

z przedszkola dzieci.

Chcą zrobić z liści

barwny bukiecik.

Listki czerwone,

jak malowane,

leżą pod klonem

i pod kasztanem.

 

Pod dębem leżą

brązowe liście.

Liście pod wierzbą

błyszczą srebrzyście.

 

Serduszka złote

spadają z brzozy.

Jaś ma ochotę

w bukiet je włożyć.

 

Gdy ten bukiecik

stanie na stole,

ozdobi dzieciom

całe przedszkole.

 

 

 

PAC GRUSZKA

1. Pod owocami zgina się grusza,

wiatr konarami gruszy porusza!

 Ref.: Pac, gruszka, pac, gruszka,

hop, do fartuszka.} bis

2. Spadają gruszki od soku miękkie,

nad gruszą krążą osa i szerszeń!

Ref.: Pac, gruszka…

3. Ja, choć nie jestem szerszeniem, osą,

też lubię gruszki pachnące rosą!

Ref.: Pac, gruszka…

4. Stanę pod gruszą i w mój fartuszek

dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!

Ref.: Pac, gruszka…

 

 

MUCHOMOR I ŻABKA

Pewna żabka bardzo mała

Z muchomorem tańczyć chciała.

Pięknie mu się pokłoniła

I do tańca zaprosiła

Teraz zwinnie się porusza

Skacząc wokół kapelusza,

A muchomor też się stara,

Jaka piękna jest z nich para.

 

Ref.: Hop, hop, kręci się wesoło

         Hop, hop, z muchomorem wkoło.

        Hop, hop, mocno klaszcze w łapki,

        Tak jak to potrafią żabki.

 
WRZESIEŃ

Drodzy Rodzice!

Witamy po wakacjach w grupie PISARZY :)

Serdecznie zapraszamy na zebranie informacyjno – organizacyjne,
które odbędzie się 10 września o godz. 17:00 w naszej sali.

Agnieszka Królik i Aleksandra Nadstoga 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami;
• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;
• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
• Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
• Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby,  zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci;
• Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.
• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
• Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;
• Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych;
• Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze.

Rysowanki

Rysowanki i pisanki
to zadania nie dla lenia,
ale nikt się nie chce lenić,
bo nas bawią te ćwiczenia!

Wstępujemy w świat kolorów,
labiryntów, zakrętasów
linii prostych i zygzaków,
i przeróżnych zawijasów!

Już do pracy rusza kredka,
już ołówek wolno sunie,
już powstają kształty, wzory,
już gotowy jest rysunek!

Nasze ręce, oczy, głowy
Tak starannie wyćwiczymy,
aż zaczniemy pięknie pisać -
tak, że sami się zdziwimy!

Przedszkole – drugi dom

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę…
 

Boogie Woogie
 
 

1. Boogie boogie woogie
Do przodu prawą rękę daj
Do tyłu prawą rękę daj
Do przodu prawą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą rękę daj
Do tyłu lewą rękę daj
Do przodu lewą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie…

Do przodu prawą nogę daj
Do tyłu prawą nogę daj
Do przodu prawą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie…

Do przodu lewą nogę daj
Do tyłu lewą nogę daj
Do przodu lewą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie…