Strona główna


 PISARZE - 2018/2019               


WRZESIEŃ

Drodzy Rodzice!

Witamy po wakacjach w grupie PISARZY :)

Serdecznie zapraszamy na zebranie informacyjno – organizacyjne,
które odbędzie się 10 września o godz. 17:00 w naszej sali.

Agnieszka Królik i Aleksandra Nadstoga 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami;
• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;
• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
• Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
• Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby,  zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci;
• Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.
• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
• Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;
• Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.
• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych;
• Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze.

Rysowanki

Rysowanki i pisanki
to zadania nie dla lenia,
ale nikt się nie chce lenić,
bo nas bawią te ćwiczenia!

Wstępujemy w świat kolorów,
labiryntów, zakrętasów
linii prostych i zygzaków,
i przeróżnych zawijasów!

Już do pracy rusza kredka,
już ołówek wolno sunie,
już powstają kształty, wzory,
już gotowy jest rysunek!

Nasze ręce, oczy, głowy
Tak starannie wyćwiczymy,
aż zaczniemy pięknie pisać -
tak, że sami się zdziwimy!

Przedszkole – drugi dom

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę…
 

Boogie Woogie
 
 

1. Boogie boogie woogie
Do przodu prawą rękę daj
Do tyłu prawą rękę daj
Do przodu prawą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie woogie ahoj x3
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do przodu lewą rękę daj
Do tyłu lewą rękę daj
Do przodu lewą rękę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie…

Do przodu prawą nogę daj
Do tyłu prawą nogę daj
Do przodu prawą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie…

Do przodu lewą nogę daj
Do tyłu lewą nogę daj
Do przodu lewą nogę daj
I pomachaj nią
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy

Boogie…