Strona główna


                                 P S A R Z E

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziecmi na zajęcie otwarte, które odbędzie się 10 maja (czwartek) o godzinie 16.30 w naszej sali. Po zajęciu zapraszamy na krótkie zebranie na którym zostnie omówione zakończenie roku oraz sprawy bieżące.


WITAMY W KWIETNIU

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 

Propagowanie postawy proekologicznej. 

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora. 

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy. 

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia,fauna, flora, godło, flaga. 

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów:proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.


"Przedszkolaki"

Przedszkolaki wiosną

bardzo szybko rosną

potem znów jak wiecie

podrastają w lecie.

A pod jesień już za małe

są buciki i sandały.

Krzesełko w przedszkolu

robi się za niskie

to znak, by do szkoły

wyruszyć z tornistrem.


"Pracowita Pani Wiosna"
Jak co roku pani Wiosna
znów się wzięła za porządki.
I w ogrodzie wygrabiła
ścieżki i grządki.

Wysprzątała cały domek
od piwnicy aż po stryszek,
więc chwaliły ją sąsiadki,
miło to słyszeć.

Naprawiła ptasie gniazda,
zbudowała kilka nowych
i kazała je przewietrzyć
rankiem wiatrowi.

Potem w lesie i na łące
rozsiewała świeżą zieleń,
bo z zielenią, daję słowo,
zawsze weselej.

 

"Katechizm polskiego dziecka"

— Kto ty jesteś?

 Polak mały.

— Jaki znak twój?

Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

Między swemi.

— W jakim kraju?

W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

 Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?

Oddać życie.


WIATMY W MARCU

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek. 

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów:proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej –wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.


"LOT KOSMICZNY"

Kosmos jest zagadką,
Więc nie lada gratką
Będziesz lecieć tam.
Wsiadam do rakiety
Szybszej niż komety
Już przygodę mam.

Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
Marzy o nim każdy z nas.
Ponad dźwiękiem, ponad światłem
Tajemniczych szukam tras.
Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
czy w kosmosie mieszka ktoś.
I na pewno się ucieszy,
że przybywa z Ziemi gość.

Pędzi hen rakiet,
Bo w kosmosie czeka
Mnóstwo ważnych spraw.
Planet się postaram,
odkryć co niemiara i tysiące gwiazd.


"MARCOWE ŻABY"

Już wiosna na polach sadzi krokusy.

Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,
Że ten marzec, rechu – rech, wszystko pomieszał.
Raz słońce a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu, rechu – rech, żabi śmiech.

A deszczem umyte drzewa są czyste,

Na gałązkach już rosną kotki puszyste.

Ref.: A żaby…

 Na łące bociany głośno klekocą.                                                                                                                                                     

Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

Ref.: A żaby…

"PTASZKI" 

Mama ptaszka, tata ptak
wiją gniazdko tak i siak.
Znoszą piórka, włosie, mchy.
- Ja zdobyłem to, a ty?
- Ja to niosę, a ty co?
- Trawka! Nitka! Puch! Ho, ho!
Zwijali się, pracowali,
skarb do skarbu przydawali
i, śpiewając niby z nut,
zbudowali domek - cud!
Gniazdko ptasie take oto.
Wtuliłabym się z ochotą
między tych pisklątek rój,
gdyby to był domek mój.                                                                       

 

 

WITAMY W LUTYM 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA LUTY

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem orazzachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.


"Przedszkolna samba"

I. Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (bis)

II. Brazylijska dżungla, tropikalny las.
Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.
Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.:
Tańczmy sambę…

 


WITAMY W STYCZNIU

  Serdecznie zapraszamy kochane Babcie i kochanych Dziadków na spotkanie z okazji Waszego święta do naszego przedszkola. Uroczystość odbędzie się 17 stycznia o godz. 16-tej w sali Pisarzy. Wnuczęta wraz z paniami.

31 stycznia jedziemy do Poznania do Palmiarni. Wyjeżdżamy o godz. 9.15  a wracamy na obiad. Koszt wycieczki to 7 złotych płatne sekretariacie przy odpłatności styczniowej.


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA STYCZEŃ


Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon. 

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosekp, y, bw wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Piosneki i wierszyki

  

 
 Pory roku   

Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
Kochają bałwanki i tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak

Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my, właśnie my

Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
Węgielkiem lśnią oczka i same mkną nóżki
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my

Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
Lecz skoczna muzyka do tańca znów woła,
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

Ref: Ha, ha, ha, ha
Hi, hi, hi, hi
Śniegowe bałwanki
To my właśnie my.

1. Cztery pory ma rok cały
każda inna, oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,

cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy,
każda w co innego gra

2. Wiosna lubi rower, piłkę,
lato - łódki i kajaki,
jesień - rolki, hulajnogi,
zima - narty, łyżwy, sanki.

Ref. Wiosna...

3. Wiosna stawia babki z piasku,
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwana zmienia.

Ref. Wiosna...

 
Moja babcia i mój dziadek

1. Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie
takich bajek i zagadek
jakie wnukom opowiada,
moja babcia i mój dziadek

2. Poprosimy naszą babcię
babciu z tajemniczą miną
opowiadaj swoją bajkę
a za każdym razem inną.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie...

3. Posadzimy teraz dziadka
na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę
całkiem nową prosto z głowy.

Ref. Bo na świecie nie znajdziecie...                                                       

Witamy w grudniu

Kalendarz imprez grudniowych

 

  6.12.17 r. - Mikołajkowy występ dzieci z grupy Czarodzieje, godz. 10:30.

11.12.17 r. - Spotkanie z Czarodziejem „Magie show" dla wszystkich dzieci,

                   godz. 9:00, koszt 6zł.

12.12.17r. - wyjście do Szkoły Podstawowej na spotkanie z Mikołjem z Laponii o godz.14.30. W tym dniu można odbierać dzieci do godz. 14.15 lub po godz. 15.45. Jeśli macie państwo w domu czapeczki Mikołaja to prosimy zabrać do przedszkola.

19.12.17r. - Zapraszamy na Jasełkę wszystkich Rodziców na godz.17.00. Po przedstawieniu zapraszamy na wspólne spotkanie przy kawie. Kto chciałby przynieść dla dzieci coś słodkiego to proszę pamiętać o koniecznośći dostarczenia do przedszkola paragonu zakupu ( jest to wymóg sanepidu ). Stroje na jasełkę mamy w przedszkolu a w razie problemów będziemy prosić państwa o pomoc.

20.12.17 r. - Jasełka w wykonaniu dzieci z naszej grupy dla całego przedszkola o godz. 10:30.

21.12.17 r. - Obiad Wigilijny dla wszystkich o godz. 12:00 oraz spotkanie z

                    Gwiazdorem godz. 12:30 - 14:30. W tym dniu proszę ubrać dzieci odświętnie.

 

Zaproszenie na spotkanie z psychologiem

W środę, 3 stycznia 2018 r. dla rodziców planowane jest spotkanie z psychologiem pt. "Wyznaczanie granic" o godz. 16.30.


W tym miesiącu skupimy się na nauce kolęd i próbach na przedstawienie jasełkowe.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na grudzień

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul. 

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosekk, u w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersze i piosenki

Wesołych Świąt!

 

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Podróżują kartki.

A dokąd? A skąd?

Ze Szczecina

do Lublina

z Krakowa

do Miedzeszyna...

Od miasta do miasta,

od morza do gór

wiozą listonosze

kart swiątecznych wór.

Kartki stamtąd,

kartki stąd...

Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

 

 

Już blisko kolęda.

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,

łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref. To znaczy że juz świeta,

że juz blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci.

Hej, kolęda, kolęda!

Gdy opłatek juz leży na stole,

pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

Ref. To znaczy że juz świeta,

że juz blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci.

Hej, kolęda, kolęda!

Gdy upieką się słodkie makowce,
i głos dzwonka z daleka zawoła.

Ref. To znaczy że juz świeta,

że juz blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci.

Hej, kolęda, kolęda!

 


Witamy w listopadzie

W tym miesiącu wybieramy sie na dwie wycieczki. Na pierwszą pojedziemy 15 listopada do Karmelkowa i tam będziemy się uczyć robić lizaki, a na drugą pojedziemy 22 listopada na plac zabaw Michałek.

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na listopad

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła. 

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersze i piosenki na listopad.

Jesienny deszcz
1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.
Ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!
2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach.
W blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.
Ref. Hej, pada, pada, pada...
3. Kalosze wnet nałożę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.
Ref. Hej, pada, pada, pada...


Lubię wiatr jesienny
Lubię wiatr jesienny, kiedy w sadzie dzwoni,
gdy strąca pod nogi liście z grusz, jabłoni,
gdy latawcem szarpie, odrzuca, kołuje,
ucieka i wraca - to tam jest, to tu jest,
gdy liściom do tańca zagra na podwórku,
a liście szeleszczą i kręcą się w kółko,
gdy im zdmuchnie z głowy mój szkolny berecik,
gdy się ze mnie śmieje ten jesienny wietrzyk,
włosy mi rozwichrzy, suchy liść w nie wplecie...
Lubię wiatr jesienny- lubię wiatr i jesień...


W spiżarni
W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach,
i grzybki suszone,
są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato –
gdy słoik otworzę.


Zima przyjdzie jutro
Kraczą zachrypnięte wrony.
Wszędzie zimno, mokro, smutno.
Jesień, jesień już odchodzi,
Zima przyjdzie jutro. (x2)
Myszka w norce się schowała,
Mama smaży konfitury.
Już bociany odleciały,
Płyną szare chmury. (x2)
Niedźwiedź do snu się układa,
Ślimak w muszli schował różki.
Przedszkolaki wysypują
Dla ptaków okruszki. (x2)
                                                                         
Witamy w październiku

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na październik

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią - w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania  głosek a, l, m w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wyjazd na wycieczkę do Muzeum Rogala w Poznaniu.

 

 

Buty chcą iść na przechadzkę

Danuta Gellnerowa

 

Buty chcą iść

na przechadzkę.

Buty namawiają czapkę.

Czapka kurtkę,

kurtka szalik –

wszyscy się ponamiawiali.

Pogadali jeszcze z Jackiem

i już poszli

na przechadzkę.

 

 

Jesienny walczyk

Sł. Agnieszka Galica

Muz. Tadeusz Pabisiak

 

W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,

Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki.

 

Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk.                 (x2)

 

Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają,

Gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.

 

Wieje wietrzyk…                                                                  (x2)

 

W lesie rosną borowiki, kurki i maślaki,

Z parki liście kolorowe niosą przedszkolaki.

 

Wieje wietrzyk…                                                                  (x2)

 

 

 

 

Kolorowy bukiet

Barbara Lewandowska

 

Do parku przyszły

z przedszkola dzieci.

Chcą zrobić z liści

barwny bukiecik.

 

Listki czerwone,

jak malowane,

leżą pod klonem

i pod kasztanem.

 

Pod dębem leżą

brązowe liście.

Liście pod wierzbą

błyszczą srebrzyście.

 

Serduszka złote

spadają z brzozy.

Jaś ma ochotę

w bukiet je włożyć.

 

Gdy ten bukiecik

stanie na stole,

ozdobi dzieciom

całe przedszkole.

 

 

Fikający zuch

Sł. Agnieszka Galica

Muz. Tadeusz Pabisiak

 

Gimnastykuj się codziennie.

Zobacz, jakie co przyjemne.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch,

Pokaż, jaki z ciebie zuch.

 

Raz przysiady, raz podskoki.

Ręce w górę lub na boki.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch…

 

Mocne nogi, plecy proste,

Raz fikołek, a raz mostek.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch…Wrzesień

Dwóm tańczyć się zachciało,
zachciało, zachciało,
lecz im się nie udało
fari fari fara.

Kłócili się ze sobą,
ze sobą, ze sobą,
ja nie chcę tańczyć z tobą
fari fari fara.

Poszukam więc innego,
innego, innego,
do tańca zgrabniejszego,
fari, fari, fara


„Pak przyjaciel przedszkolaków”

Kto świata ciągle jest tak ciekawy?

Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?

Kto świetny humor zawsze ma?

Kto się na żartach zna?

Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty,

Pak- to kompan znakomity

Pak- najmilszy z wszystkich Paków,

Pak- przyjaciel przedszkolaków!

Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,

z Pakiem wyprawa każda się uda,

wytropić można nawet lwa,

kiedy się Paka zna!

Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty, 
Pak- to kompan znakomity

Pak- najmilszy z wszystkich Paków,

Pak- przyjaciel przedszkolaków!


„Woogie boogie”

Do przodu prawą rękę daj 
do tyłu prawą rękę daj 
do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 
no i klaskac trzeba raz dwa trzy 

Do przodu lewą rękę daj 
do tyłu lewą rękę daj 
do przodu lewą ręke daj i pomachaj nią 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 
no i klaskac trzeba raz dwa trzy 

Do przodu prawą nogę daj 
do tyłu prawą nogę daj 
do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 
no i klaskac trzeba raz dwa trzy 

Do przodu lewą nogę daj 
do tyłu lewą nogę daj 
do przodu lewą nogę daj i pomachaj nią 

bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 
no i klaskac trzeba raz dwa trzy