Strona główna

Dokumenty


 

* wniosek o ulgę w opłacie

* oświadczenie rodzica

* oświadczenie woli

* upoważnienie do odbioru dziecka

*   wniosek o zwrot gotówki

* wniosek o zmianę godzin

* Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego:
 
Uchwała NR XLVIII/468/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r.