Strona główna

Nadzór

 Nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93

Wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Beata Kumanowska   pok. 23 , tel 780 386 083

Przemysław Wantuch pok. 23,  tel780 386 080

Nadzór organizacyjny prowadzi Urząd gminy Komorniki

REFERAT OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH 
Kierownik: Adriana Wiśniewska | pok. 017 | tel.: 61 8100 675
e-mail: oswiata@komorniki.pl