Jubileusz 40 – lecia

Jubileusz 40 – lecia

W radosnej atmosferze, łącząc przeszłość z teraźniejszością, świętowaliśmy piękny jubileusz 40-lecia. Zarówno zaproszeni przedstawiciele gminnych i oświatowych instytucji, jak i rodzice podkreślali wyjątkowość tego przedszkola, którą tworzą bardzo zaangażowani pracownicy oraz dyrekcja.

Swoją obecnością zaszczyciły nas również byłe Dyrektorki przedszkola : Pani Elżbieta Matyjaszczyk oraz Małgorzata Gubańska a także emeryci naszej placówki.

Przed budynkiem przedszkola stworzono widownię przed którą z okazji jubileuszu zaprezentowali się obecni wychowankowie przedszkola – od najmłodszych do najstarszych grup oraz wszyscy pracownicy. Widzom towarzyszyło duże wzruszenie i radość, dzieci nie ukrywały przejęcia swoimi rolami i związanych z tym emocji, a niektórzy z nostalgią wspominali swoje dziecięce lata w tym przedszkolu.

Podczas specjalnego okolicznościowego występu, dzieci słowem, śpiewem , tańcem i muzyką pokazały nie tylko swoje talenty i to czego się nauczyły ale także przybliżyły 40-letnią historię placówki.

Ten szczególny dzień zakończyliśmy festynem rodzinnym.

Serdecznie dziękuje za zaangażowanie w organizacje imprez pracownikom, dzieciom i rodzicom.

A.M.