Od listopada zmiany

Od listopada zmiany

W związku z dużą liczbą zachorowań, zarządzeniem dyrektora  (Treść zarządzenia w zakładce – Dokumenty)
wprowadza się zakaz  wchodzenia rodziców do przedszkola.

Od dnia 02 listopada  do odwołania – dzieci same wchodą do przedszkola, gdzie woźna po zmierzeniu temperatury pomoże  im się przebrać i przekaże nauczycielce.
Rodzic ma obowiązek poczekać przed wejściem, do czasu kiedy dziecko zostanie   wpuszczone do przedszkola
W celu odebrania dziecka, 

należy powiadomić dyżurującą osobę , która zgłosi  do nauczyciela nazwisko odbieranego dziecka i pomoże mu w szatni.
Rodzice oczekujący na wyjście dziecka powinni zachować 2 m odstęp.
Dzieci wchodzą i wychodzą z przedszkola ze swoją kartą do logowania ( prosimy je podpisać)
Prosimy o  wyrozumiałość. 

 
W celu kontaktu z nauczycielami prosimy korzystać z ustalonych na wrześniowych zebraniach sposobach komunikacji lub  mailowo. (adresy mailowe nauczycieli podane są w poszczególnych zakładkach  grupowych).

Uwaga!

Przedszkole uzyskało  informacje  z sanepidu ,że w związku z wystąpieniem przypadku zakażenia koronawirusem u pracownika  naszego przedszkola, na podstawie nowych przepisów, kwarantanną objęte są tylko dzieci

Przypominamy ,że zawieszenie zajęć w grupach Kukułeczki i Podróżnicy obowiązuje do 30 października