Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W dniach 1 do 12 marca 2021r. odbywa się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte są dzieci w wieku 3- 6 lat. Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016 , poz. 59 ). Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Komorniki.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki. Wnioski można złożyć maksymalnie do trzech wybranych placówek.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem (informacją o spełnianiu kryteriów) oraz oświadczenie wydrukować. Podpisane przez obojga rodziców w/w dokumenty należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 12 marca 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym Przedszkolem odwiedzając zakładkę REKRUTACJA w której znajdą Państwo wirtualny spacer po przedszkolu wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania rodziców dotyczące rekrutacji.