Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy

W związku z zamknięciem przedszkola, rodzice są uprawnieni do zasiłku opiekuńczego. Należy wypełnić druk ZAS 36 , Z 15A i przedłożyć do pracodawcy w celu otrzymania zasiłku opiekuńczego. Druk dostępny na stronie ZUS do pobrania poniżej.Rodzice dzieci, które są objęte kwarantanną powinni wypełnić oświadczenie osoby wspólnie zamieszkujacej z osobą która odbywa obowiązkową kwarantanne. Należy wypełnić i przedłożyć do pracodawcy. Druki do pobrania poniżej.