Zmiana opłaty za pobyt dziecka

Informujemy, że  UCHWAŁA NR LXIX/580/2023 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/461/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki wprowadza zmiany w odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Od 1 maja 2023 wysokość opłaty za korzystanie z usług przedszkolnych  wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu