Strona główna

 

Drodzy Rodzice  -  WAŻNE

W związku z powtarzającymi się przypadkami przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych lub po niezakończonej chorobie,  (nieprzestrzeganie § 12 pkt 5 Umowy świadczenia usług przedszkolnych oraz § 11 pkt 2 Regulaminu przedszkola).

Na prośbę Rodziców wprowadzamy zasadę oświadczania Rodzica o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie. Prosimy o przekazywanie nauczycielowi oddziału w/w oświadczenia każdorazowo po przebytej chorobie dziecka.

Jednocześnie informujemy, że  zgodnie z obowiązującą w naszym Przedszkolu Procedurą Postępowania z dzieckiem chorym, każde zaobserwowane u dziecka objawy rozwoju choroby są odnotowywane  w notatkach służbowych sporządzanych przez nauczycieli.

                                      


Zapisy na dyżur wakacyjny do Przedszkola Króla Maciusia I dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola odbędzie się od 01.06.2018r. do 15.06.2018r.

Zapisy dla dzieci z innych przedszkoli ( pod warunkiem, że zostaną wolne miejsca) odbędą się od 18.06.2018r. do 27.06.2018r w sekretariacie. W godz. 7-15, w środy 8:30-16:30.

                                         

                                           Monitoring jakości powietrza


Informujemy, że na terenie Przedszkola zainstalowana została czujka monitorująca stan jakości powietrza (pyły PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły, w interwale czasowym wynoszącym trzy minuty przez całą dobę. Wyniki można oglądać na stronie internetowej panel.syngeos.pl. Rezultaty przedstawiane są w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru.

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl