Strona główna

Uwaga

 W grupie Czarodziei zgłoszono przypadek zachorowania na ospę oraz zapalenie spojówek


Zdjęcia reportażowe z baliku są gotowe do odbioru

Zdjęcia wiosenne są gotowe do odbioru cena kompletu 33 zł

Drodzy Rodzice   -  WAŻNE

W związku z powtarzającymi się przypadkami  przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych lub po niezakończonej chorobie ,  ( nieprzestrzeganie § 12 pkt 5 Umowy świadczenia usług przedszkolnych oraz § 11 pkt 2 Regulaminu przedszkola )

na prośbę Rodziców  wprowadzamy zasadę oświadczania Rodzica o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie

 Prosimy o przekazywanie nauczycielowi oddziału  w/w oświadczenia każdorazowo po przebytej chorobie dziecka

Jednocześnie informujemy, że  zgodnie z obowiązującą w naszym Przedszkolu  Procedurą Postępowania  z dzieckiem chorym, każde zaobserwowane  u dziecka objawy  rozwoju choroby są odnotowywane  w notatkach służbowych sporządzanych przez nauczycieli

                                      

                                         

                                           Monitoring jakości powietrza


Informujemy, że na terenie Przedszkola zainstalowana została czujka monitorująca stan jakości powietrza (pyły PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły, w interwale czasowym wynoszącym trzy minuty przez całą dobę. Wyniki można oglądać na stronie internetowej panel.syngeos.pl. Rezultaty przedstawiane są w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru.