Strona główna
W związku z nadchodzącym pierwszym
dniem wiosny 21.03
(środa) prosimy
aby dzieci przyszły

ubrane na zielono. 

   
Wspólnie przywitajmy Panią Wiosnę

                                    

                                               Monitoring jakości powietrza

Informujemy, że na terenie Przedszkola zainstalowana została czujka monitorująca stan jakości powietrza (pyły PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły, w interwale czasowym wynoszącym trzy minuty przez całą dobę. Wyniki można oglądać na stronie internetowej panel.syngeos.pl. Rezultaty przedstawiane są w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru.Uwaga! Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkolnego:
Uchwała NR XLVIII/468/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r.