Strona główna
 !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

Dnia 09.01.2018 r. zgłoszono zachorowanie dziecka z grupy Pisarzy na owsicę.
 
 
 
      


 #RekordDlaNiepodległej


Dokładnie o godz. 11.11  w dniu 9.11.2018 razem z dziećmi z innych przedszkoli i szkół w całej Polsce odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn
"Mazurek Dąbrowskiego"
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

  
 
Wyprawka Przedszkolaka:
                                           Monitoring jakości powietrza


Informujemy, że na terenie Przedszkola zainstalowana została czujka monitorująca stan jakości powietrza (pyły PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły, w interwale czasowym wynoszącym trzy minuty przez całą dobę. Wyniki można oglądać na stronie internetowej panel.syngeos.pl. Rezultaty przedstawiane są w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru.

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl