Iskierki

Home / Iskierki

Iskierki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na październik

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia
 • budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasadach

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w społecznie akceptowany sposób
 • wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób

Obszar społeczny

 • wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole
 • uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • usprawnianie umiejętności przyczynowo-skutkowych
 • rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni

  

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień:

Krąg tematyczny: Przedszkole moim drugim domem

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie dużej i małej motoryki
 • Obszar emocjonalny
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny

 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej 
 • zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu 

Obszar poznawczy

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
 • wdrażanie do uważnego słuchania 

 

Krąg tematyczny: W przedszkolu jesteśmy bezpieczni

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijanie motoryki dużej i małej

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

Obszar społeczny

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

Obszar poznawczy

 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

 

Krąg tematyczny: Nasze zabawy

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

Obszar poznawczy

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • kształtowanie poczucia rytmu

 

Krąg tematyczny: Każdy z nas jest inny

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi

Obszar społeczny

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

Obszar poznawczy

 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych

 

Piosenka i wierszyk, których będziemy uczyć się we wrześniu

Do przedszkola

 1. Do przedszkola co dzień rano

idę z tatą albo z mamą.

Uśmiechniętą buzię mam,

bo kolegów wielu znam.

 

Ref. Jestem wesołym przedszkolakiem,

klaszczę w ręce: ram, tam, tam!

W moim przedszkolu jest wspaniale,

tutaj dobry humor mam!

 1. Chętnie śpiewam i rysuję,

ładnie w kole maszeruję,

o zabawki zawsze dbam,

bo już cztery lata mam!

 

Ref. Jestem wesołym przedszkolakiem,

klaszczę w ręce: ram, tam, tam!

W moim przedszkolu jest wspaniale,

tutaj dobry humor mam!

 

Światełko

Przez ulicę idą dzieci,

Gdy zielone światło świeci,

Kiedy żółte się zapali,

Uważają nawet mali.

Gdy zobaczysz zaś czerwone

Czekaj grzecznie na zielone.