Iskierki

Home / Iskierki

Iskierki

Drodzy rodzice, kochane dzieci!!!
życzymy radosnych, beztroskich, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil.
W KWIETNIU

 Taniec chmurki

 1. Płyną chmurki, płyną chmurki
  po błękitnym niebie.
  Między nimi złote słonko
  już ogrzewa ziemię.Ref:La la la la la la
  tańczy chmurka, tańczę ja.

  2. Powiał wietrzyk, białe chmurki
  chcą się bawić w berka.
  Z boku słońce złotym okiem
  już wesoło zerka.

  Ref:La la la la la la
  tańczy chmurka, tańczę ja.

 

Warto czytać 
Marta Próchniewicz

Warto czasem książki czytać,
Bo to bardzo ważna sprawa.
Książka to dobry przyjaciel
I z nią super jest zabawa.
Książki czyta moja mama,
Tata, babcia oraz dziadek
Więc bycie książkowym molem
To napewno nie przypadek.
Jak już jedną przeczytałam,
To na dobre mnie wciągneła!
Chęć do wiedzy zdobywania
Serce, duszę ogarneła.
Teraz czytam nałogowo,
I wciąż jeszcze jest mi mało.
Nie sądziłam że to będzie
Się tak bardzo podobało.
Lubię książki przygodowe,
Historyczne, naukowe
Znane bardzo poematy
Lub wierszyki kolorowe.
Książka spełnia nasze wizje,
O których marzymy skrycie.
Z dobrą książką mówię szczerze,
Łatwiej idzie się przez życie.
Więc zachęcam do czytania
Moi przyjaciele mili,
Byście moc ciekawych rzeczy
Dzięki książkom swym odkryli.
Ja choć jestem jeszcze mała.
Przysięgam przy tacie, mamie
Pasją moją jest czytanie
Niech tak zawsze już zostanie!

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na kwiecień

 Krąg tematyczny: Zabawy na każdą pogodę

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • stymulowanie rozwoju motoryki małej – poszerzanie zakresu czynności manipulacyjnych

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
 • doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami, w czasie zabaw zespołowych, podczas czekania na swoją kolej, w chwili zwycięstwa i przegranej
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o siebie i innych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych w przedszkolu
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosenną pogodą (elementy pogody)
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania prawidłowego przeliczania od błędnego

Krąg tematyczny: Dobre i niedobre bajki na ekranie

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • przedstawianie swoich emocji oraz uczuć, z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

Obszar społeczny

 • kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec innych dzieci oraz dorosłych)
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowanie przedmiotów według określonego kryterium
 • doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania
 • doskonalenie pamięci i spostrzegania wzrokowego
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej

 Krąg tematyczny: Odkrywamy świat

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • rozwijanie poczucia rytmu

Obszar emocjonalny

 • odkrywanie swoich mocnych stron i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • czerpanie radości ze wspólnej pracy i zabawy

Obszar społeczny

 • zachęcanie do podejmowanie wspólnych działań

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności odczytywania ikon i symboli
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • wdrażanie do umiejętnego słuchania tekstu i odpowiadania na pytania nauczyciela
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • doskonalenie umiejętności wokalnych

Krąg tematyczny: Moje ulubione książeczki

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
 • kształcenie poczucia rytmu przez zabawy muzyczno-ruchowe

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć
 • wdrażanie do poszanowania książek

Obszar społeczny

 • poznawanie uniwersalnego przekazu bajek, rozumienie ich wartości moralnej
 • poznanie roli książek w przekazywaniu wiedzy i wartości

Obszar poznawczy

 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań
 • zapoznanie z rolą biblioteki i zasadami jej funkcjonowania
 • kształtowanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności rozwiązywania zagadek słownych
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zachęcanie do dbania o posiadane przez dzieci książki
 • doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania

W MARCU

 

Wydarzenia:

 8 marca – Dzień Dziewczynek

22 marca – Powitanie Wiosny

UCIEKAJ ZIMO

 1. Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już!
  Zabierz śnieżne bałwanki,
  zabierz wiatr i mróz.

Ref. Rękawiczki i czapki

Pochowamy do szafki

Na spacerek pójdziemy

Nie zmarzniemy już x2

 1. A ty zimo, uciekaj za górkę za las.
  I nie marudź, nie zwlekaj
  Już na wiosnę czas.

Ref. Rękawiczki i czapki

WIOSNA

Przyszła do nas wiosna,

Ciepła i radosna.

Ptaszek pięknie śpiewa,

Zielenią się drzewa.

Słonko w górze świeci,

Weselą się dzieci.

Każdy dobry nastrój ma,

Niechaj wiosna długo trwa!

PISANKI, PISANKI    

Pisanki, pisanki

z tęczy malowanki,

przedziwne kolory,

napisy i wzory.

Poczekam cierpliwie

i może zobaczę

w jakim kolorze

wyjrzy kurczaczek.

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na marzec

Krąg tematyczny: Zwierzęta i rośliny wokół nas

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
 • kształtowanie nawyku zgłaszania potrzeb fizjologicznych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku, samodzielne ubieranie się i rozbieranie
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny

 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjem­nych i nieprzyjemnych
 • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej
 • budowanie systemu wartości dziecka – odpowiedzialność, empatia, szacunek

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmio­tów według podanego kryterium
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Krąg tematyczny: Kosmiczne Przygody

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku (zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie łyżki, widelca)
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała

Obszar emocjonalny

 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze)
 • wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody

Obszar społeczny

 • rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontr­akcie grupowym
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyra­żenia związane z kosmosem
 • wdrażanie do wypowiadania się na dany temat
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

 

Krąg tematyczny: Mali ekolodzy

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach rucho­wych, inspirowanie do aktywności własnej
 • rozwijanie motoryki małej (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
 • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku

Obszar emocjonalny

 • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą
 • budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)
 • kształtowanie poczucia empatii i troski o zdrowie swoje i innych

Obszar społeczny

 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • kształtowanie postaw prospołecznych – czerpanie radości ze wspól­nego działania i zabawy
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

Obszar poznawczy

 • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicz­nym
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanego kryterium

 

Krąg tematyczny: I oto przyszła PANI WIOSNA

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka w czasie zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz naśladowczych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w każdej sytuacji, miejscu i czasie

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
 • doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami (niezależnie od pory dnia i pogody)
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
 • budowanie systemu wartości dziecka (emocjonalna więź z otocze­niem przyrodniczym)

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspól­nego działania i zabawy
 • kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie

Obszar poznawczy

 • wzbogacanie słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z wiosną (zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej)
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanej cechy
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 w przód i wspak

Krąg tematyczny: Wielkanoc

Cele ogólne:

 • poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi ze świętami Wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek
 • wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na Święta Wielkanocne
 • udział dzieci w śniadaniu wielkanocnym – wspólne spożywanie potraw i przysmaków wielkanocnych