Iskierki

Home / Iskierki
Rok szkolny 2022/2023

W tym roku szkolnym wychowawczyniami grupy Iskierki są:

 • mgr  Klaudia Handke
 • mgr  Aleksandra Nadstoga

 woźna –  Grażyna Brych

Dyżury nauczycielskie rozpoczynają się już od 5 września w następujących dniach:

 • wtorki, godzina 15:30 – 16:30 –  Aleksandra Nadstoga
 • czwartki, godzina 15:30 – 16:30 –  Klaudia Handke

W STYCZNIU

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • zakładanie ubrań, butów;
 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
 • korzystanie z toalety;
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg);
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach,
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
 • uważne słuchanie rozmówcy;
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub rytmie wystukiwanym na bębenku;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek;
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);

 

Szybko mija czas

 1. Poniedziałek, wtorek, środa

Dzień za dniem ucieka.

Każda chwila szybko mija

Czas nigdy nie czeka.

Ref.: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak

          Zegar wciąż odmierza czas.       X2

 1. Z każdą chwilą, dniem, miesiącem,

Dzieci rosną, rosną.

I są zawsze o rok starsze

z nadchodzącą wiosną.

 

Święto babci i dziadka

1.Babcia wszystko wie najlepiej,

Wszystko zrobić umie.

I nakarmi i pomoże,

Zawsze mnie zrozumie.

Ref. Dziś święto Babci i Dziadka,

Więc wnucząt wesoła gromadka,

Składa najlepsze życzenia,

Zdrowia, szczęścia, życzeń spełnienia.

2.Dziadek to jest mój przyjaciel,

Nigdy nie zawiedzie.

Czyta bajki i mnie uczy,

Jeździć na rowerze.

Ref. Dziś święto Babci i Dziadka…

 

 


GRUDZIEŃ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
 • rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i rytmicznych;
 • nabywanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru;
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie;
 • przebywanie na świeżym powietrzu;
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);
 • mówienie o swoich potrzebach;
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 • rozwiązywanie prostych zagadek;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
 • poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

List do Mikołaja

Mikołaju, Mikołaju takie mam marzenie,

Abyś przyniósł mi w prezencie to, co ci wymienię.

Trąbkę, bym w nią dmuchał mocno, ile starczy tchu.

 Trąbki dźwięki by płynęły: tru, tu, tu, tu, tu.

Autko, bo opony cztery już do niego mam.

Zaparkowałbym przed domem: bram, bram, bram, bram, bram.

Dużą lalkę z warkoczami, kładłbym ją do snu.

Tuliłbym ją w swych ramionach: lu, lu, lu, lu, lu.

Przynieś proszę te prezenty, i uśmiechów moc.

Niech się spełnią me marzenia w tę grudniową noc.

 

Odwiedziny Świętego Mikołaja

1. Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła

Przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.

Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr, zimno dziś na dworze,

Tylko w dali słychać sanie któż to jechać może.

 

 Ref.: To Święty Mikołaj dziś odwiedzi nas,

           Przywiezie prezenty w ten zimowy czas.    X2

 

2. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzwonią dzwonki sanek,

zatrzymały się przed domem, ktoś wchodzi na ganek.

Słychać już tupot nóg, drzwi się otworzyły,

A w nich stanął z wielkim workiem dziadek bardzo miły.

 

MIKOŁAJ 

 1. Ma czerwoną czapkę,

    Worek z prezentami,

    Już za chwilę będzie,

    Tutaj razem z nami.

Ref.: Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzwon

          Wesołe dzwoneczki.

         Już jedzie Mikołaj,

         Z nim wesołe elfy.

 1. Renifery ciągną

    Sanie czarodziejskie,

    W saniach są dla dzieci

    podarunki piękne.


LISTOPAD 

Treści programowe:

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
 • wskazywanie części ciała i ich nazywanie;
 • zakładanie ubrań, butów;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w zabawach;
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
 • odkładanie prac na półki indywidualne;
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
 • nabywanie koordynacji ruchowej;
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach w sali, ogrodzie oraz podczas wyjazdu na plac zabaw;
 • dzielenie się swoimi przeżyciami;
 • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
 • odpowiadanie na pytania;
 • słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola;
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, masy solnej.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni i zimy, nazywanie ich, np. mgła, opady śniegu;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;

Hymn Polski

 1. Jeszcze Polska nie zginęła,
  Kiedy my żyjemy.
  Co nam obca przemoc wzięła,
  Szablą odbierzemy.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski,
         Z ziemi włoskiej do Polski.
        Za twoim przewodem
       Złączym się z narodem.

 1. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
  Będziem Polakami.
  Dał nam przykład Bonaparte,
  Jak zwyciężać mamy.
 2. Jak Czarniecki do Poznania
  Po szwedzkim zaborze,
  Dla ojczyzny ratowania
  Wrócim się przez morze.
 3. Już tam ojciec do swej Basi
  Mówi zapłakany –
  Słuchaj jeno, pono nasi
  Biją w tarabany.

   

POLSKA TO NASZ KRAJ

 1. Choć jesteśmy jeszcze mali,

zawsze o tym pamiętamy,

że nasz kraj to piękna Polska.

Bardzo, bardzo ją kochamy.

 

Ref.: Polska to nasz kraj,

to ojczyzna nasza.

Góry i morze, lasy i pola,

i piękne polskie miasta.

 

 1. A na fladze biel i czerwień,

w godle dumny orzeł biały.

Nasz hymn narodowy znamy

i z powagą go śpiewamy.

Ref.: Polska to nasz kraj…

 

KAŻDY MA OBOWIĄZKI

 1. Mama ma tak dużo pracy:

sprząta, pierze i gotuje.

Tata często kosi trawnik,

wszystko w domu reperuje.

Ref.: Obowiązki każdy ma,

obowiązki każdy zna.

Kto je dobrze wykonuje,

na pochwałę zasługuje!

 1. Ja, choć lat mam tak niewiele,

sprzątam książki i zabawki.

Karmię kota i chomika,

i podlewam w domu kwiatki.

Ref.: Obowiązki każdy ma…

 

Rymowanka:

Pokaż Aniu (imię dziecka), gdzie masz oko,
gdzie masz ucho, a gdzie nos,
gdzie masz rękę, gdzie masz nogę,
gdzie na głowie rośnie włos.
Daj mi rękę,
tupnij nogą,
kiwnij głową: tak i nie.
Klaśnij w ręce.
Hop do góry!
Razem pobawimy się.


PAŹDZIERNIK

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
 • korzystanie z toalety;
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie;
 • nabywanie koordynacji ruchowej;
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych; uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
 • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
 • odpowiadanie na pytania;
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola;
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • powtarzanie krótkich rymowanek;
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela;
 • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych.

Pani Jesień

 1.   Gdy jesień po lecie przychodzi, kolory zmienia świat.

       Liście złociste, czerwone, ma kasztan, klon i grab.

Ref.:   Idzie Pani Jesień, liście maluje na drzewach,

           zbiera kasztany, żołędzie, jesienne piosenki śpiewa.

 1.   W ogródku na grządkach warzywa, owoców pełen sad.

        Jabłka i gruszki, i śliwki, w darze nam jesień da.

Ref.:    Idzie Pani Jesień…

 

Jesienna rymowanka

Tańczą liście kolorowe                 – miarowo klaszczą,

 i spadają mi na głowę,                – naśladują ruchem spadające liście,

 leży liść tu i tam,                          – wyciągają przed siebie dłonie, wskazując podłogę,

z liści bukiet mamie dam.           –  rysują przed sobą bukiet. Zabawę powtarzamy kilka razy

 

Nasze emocje

Emocje to uczucia. Raz są miłe, a raz nie.

Czasem jestem więc wesoły, a czasem jest mi bardzo źle.

Szukam wtedy przyjaciół i mówię o swym smutku.

Czuję, jak moje emocje, zmieniają się powolutku.

Uśmiech wraca na usta, a smutek w dal odchodzi.

Rozmowa o uczuciach nikomu z nas nie szkodzi.


WRZESIEŃ

 

Informacja o zebraniu

Zebranie Rodziców odbędzie się

12 września o godzinie 16:30

w sali Iskierek

 

Zamierzenia na wrzesień:

 • zapoznanie dzieci z nowa salą
 • poznanie nowych kącików zainteresowań
 • stworzenie kontraktu grupowego
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, klejem
 • doskonalenie umiejętności manualnych (szczególny nacisk na motorykę małą)
 • poznanie zabaw naszych zagranicznych sąsiadów
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów
 • wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek indywidualnych.

Nasze przedszkole

1. Co dzień rano z moją mamą

idę do przedszkola,

a tam na mnie już czekają

Antek, Staś i Pola.

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole,

jest dla mnie drugim domem.

Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się.

To przedszkole jest wyjątkowe.

2. A w przedszkolu moja pani

zawsze uśmiechnięta.

I koledzy, koleżanki,

zabawki, zajęcia.

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole…

Zabawki na miejsce

Klocki do pudeł,

lalki do lalek,

każda Iskierka

sprząta wspaniale!

Książk do książek,

auta do szafki

i posprzątane wszystkie zabawki!

Ruch to zdrowie

Ruch to zdrowie, mówię wam.

Ja się na tym dobrze znam.

Skłony w przód, skłony w bok

i do przodu duży skok.

Wszystkim Iskierkom życzymy samych sukcesów

w nowym roku szkolnym oraz super przyjaźni.[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]