Iskierki

Home / Iskierki
Rok szkolny 2023/2024

 

Wychowawcy grupy:

 •  Magdalena Styperek
 •  Katarzyna Grygiel

Woźna:

 • Małgorzata Krawczyk

______________________________________________________________________________

Wyprawka przedszkolaka

 • Kapcie – spód zapobiegający poślizgowi, możliwie jak najłatwiejsze do zakładania
 • Ręczniczek – PODPISANY imieniem i nazwiskiem, ze sznureczkiem do zawieszenia
 • Ubrania na zmianę – majtki, skarpetki, długie spodnie, krótki rękaw, bluza, dziewczynki ewentualnie rajstopki i spódniczka. (najlepiej 2 komplety)
 • Zapasowe ubranie wieszamy w szatni, najlepiej w torbie/worku/plecaczku.  Prosimy też o dołączenie worków foliowych na zabrudzone rzeczy.
 • Podpisana poduszka do krótkiego odpoczynku po obiedzie.

Wszystkie powyższe rzeczy podpisane w widocznym miejscu. Skompletowaną wyprawkę proszę przynieść pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Jak ubrać przedszkolaka?

 • Luźne spodnie lub spódnica na gumce
 • Bluzka z rozciągliwym dekoltem, bez guzików
 • Bluza dresowa lub lekki sweterek
 • Kurtka na suwak, który łatwo się zapina
 • Buty do chodzenia po podwórku, zapinane na rzepy/zamek
 • rękawiczki z jednym palcem

 

 


GRUDZIEŃ

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

Tydzień XIII. Wiadomość z daleka

 • poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do zgodnej współpracy w parze i grupie
 • utrwalanie pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności przeliczania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji (zabawy badawczej), rozwijanie umiejętności samodzielnego organizowania sobie wolnego czasu
 • zapoznanie z symbolem Poczty Polskiej, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (dotyku, wzroku), wzmacnianie poczucia własnej wartości

 

 • Tydzień XIV. Zima tuż-tuż…
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie pojęć: duży, mały, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia
 • utrzymywanie ciała w jednej pozycji, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze, rozwijanie drobnej motoryki i wrażliwości dźwiękowej, poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

 

Tydzień XV. Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wskazany temat za pomocą słowa, pracy plastycznej, gestu i mimiki, wdrażanie do niesienia pomocy smutnym, samotnym i pokrzywdzonym
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6, budzenie zainteresowania eksperymentami, rozwijanie wyobraźni, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

 

Tydzień XVI. Hej, kolęda, kolęda!

 • utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do bycia życzliwym
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby), doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i swobodnych
 • utrwalenie znajomości nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat, wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, poszerzenie słownictwa obcojęzycznego, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zgodnej współpracy w parze i w małej grupie
 • poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
 • utrwalanie wiadomości na temat Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku
 
PIOSENKA

„Choineczka” (sł. i muz. Joanna Bernat)

 1. Na gałązkach choineczki

powiesimy cukiereczki,

kolorowych bombek kilka,

złotą gwiazdkę i motylka.

 

 1. A po chwili moi mili

 wszyscy będą się cieszyli.

Błysną lampki kolorowe,

no i drzewko już gotowe!


LISTOPAD

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Tydzień IX. W świecie wyobraźni

 • wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, odróżnianie fikcji od rzeczywistości
 • rozumienie pojęcia marzenie, rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej, słownika czynnego, rozwijanie wyobraźni, umiejętności współpracy
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej, współdziałanie w parach, doskonalenie współpracy, ćwiczenie ruchów naprzemiennych, rozciąganie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa czynnego, doskonalenie współpracy w grupie

Tydzień X. Mała i duża ojczyzna

 • poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności podawania nazw uczuć i emocji
 • używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, ćwiczenia w odróżnianiu fikcji od rzeczywistości
 • poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast, rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej, prowadzenia eksperymentów, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie odpowiedzialności
 • poznanie nowej piosenki, odróżnianie krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowanie faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

Tydzień XI. Przygotowania do zimy

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz precyzyjnych ruchów rąk, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, wdrażanie do odpowiedniego zachowania w lesie
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0–5, integrowanie grupy, wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki, jeża i ptaków, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie

Tydzień XII. Nasze ciało

 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zmysłów i odpowiadających im narządów, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki małej, kształcenie zmysłów, integrowanie grupy, budowanie poczucia zaufania w grupie
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji według symbolu, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie umiejętności słuchania, kształtowanie nawyku mycia zębów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków
PIOSENKA

„Dom nasz, Polska”

 1. Dom, rodzina i przedszkole –
  to Ojczyzna moja mała.
  Dalej jest Ojczyzna duża,
  ukochana Polska cała!

Ref.: Czy to miasto
czy to wioska,
dom nasz ma
na imię Polska! (×2)

2. Tutaj wiodą dróżki polne.
Tutaj parki z alejkami.
Tutaj domki, tu wieżowce –
jedno słońce nad głowami!

Ref.: Czy to miasto…

3. Biel i czerwień, dobrze wiemy,
to są barwy narodowe,
A Ojczyzny naszej godło?
To jest piękny biały Orzeł!

Ref.: Czy to miasto…

4. Nad wioskami, nad miastami
fruną nuty z piosenkami.
Czy to tak śpiewają ptaki?
Nie, nie, nie! To przedszkolaki!

Ref.: Czy to miasto…


PAŹDZIERNIK

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Tydzień V. Jesień w sadzie

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w zabawach badawczych
 • poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności osób
 • poznanie niektórych sposobów przechowywania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku, dotyku, kształtowanie umiejętności stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, nauka współdziałania w grupie

  Tydzień VI. Jesień w ogrodzie

  • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, poznanie sposobu wręczania kwiatów, doskonalenie współpracy
  • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, poszerzanie słownictwa czynnego, tworzenie zdrobnień i zgrubień od nazw warzyw, rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej
  • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich odtwarzanie, rozwijanie współpracy
  • poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie, rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej, orientowanie się w przestrzeni, kształtowanie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie motoryki małej
  • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórka, pestki, miąższ), doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas krojenia warzyw

   Tydzień VII. Jesienny krajobraz

   • odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o zachowaniu w sytuacji znalezienia cudzej własności, rozwijanie empatii, odpowiedzialności
   • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z ptakami, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, ćwiczenie umiejętności planowania pracy, rozwijanie samodzielności
   • doskonalenie umiejętności przeliczania, określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności doliczania i odliczania, manipulowania przedmiotami, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy
   • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy w grupie
   • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

    Tydzień VIII. Deszczowa pogoda

    • przypomnienie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, wprowadzenie pojęcia troska, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji
    • poznanie znaczenia słowa szaruga, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy w grupie
    • ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy
    • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy
    • utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa
PIOSENKA

JESIENNA WYLICZANKA

 1. Co tam w koszu niesie
  dla nas pani Jesień?
  Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,
  pyszne jabłka zaraz zjemy!

Ref.: Pysznych jabłek w koszu wiele,
zaraz z tobą się podzielę.
Raz, dwa, trzy, (×2)
pyszne jabłko zjadasz ty!

2. Co tam w koszu niesie
dla nas pani Jesień?
Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,
pyszne gruszki zaraz zjemy!

Ref.: Pysznych gruszek w koszu wiele,
zaraz z tobą się podzielę.
Raz, dwa, trzy, (×2)
pyszną gruszkę zjadasz ty!

3. Co tam w koszu niesie
dla nas pani Jesień?
Wiemy, wiemy, dobrze wiemy,
pyszne śliwki zaraz zjemy!

Ref.: Pysznych śliwek w koszu wiele,
zaraz z tobą się podzielę.
Raz, dwa, trzy, (×2)
pyszną śliwkę zjadasz ty!


WRZESIEŃ

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Tydzień I. Poznajmy się!

 • poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy
 • poznanie miejsc w sali, poznanie sposobów na mieszanie kolorów, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie motoryki małej, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
 • utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów wzroku, dotyku, rozwijanie samodzielności, doskonalenie współpracy, utrwalenie znajomości zasad obowiązujących w grupie

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych, rozwijanie zainteresowań badawczych i samodzielności badawczej, doskonalenie sprawności manualnej
 • poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności muzycznych, ilustrowanie ruchem treści utworu, rozwijanie wyobraźni ruchowej i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie współpracy, nauka dbania o poczucie komfortu innych osób
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 • poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie uważności, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie współpracy, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, podawanie nazw kolorów, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, uważnego słuchania, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych
 • poszerzenie wiedzy o cechach koleżanek i kolegów, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-
  -słuchowej, rozwijanie sprawności językowej, słuchu fonematycznego, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych, samodzielności
 • poszerzanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie i współdziałania
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie współpracy, integracja dzieci

   

  Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

  • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie
  • poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
  • poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
  • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalanie znajomości nazw i kształtu wybranych figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
  • utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych znaków drogowych, kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształtowanie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych
PIOSENKA

„BO W PRZEDSZKOLU”

1. Budzik rano woła mnie:
– Dzyń, dzyń nowy dzień!
Niecierpliwie tupie but:
-Ruszać czas tup, tup.

Ref.:
Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
Już od progu z uśmiechem nas wita
Z nami śpiewa z nami się bawi,
O wszystko ją można zapytać.
X2

2. -Do przedszkola spiesz się spiesz,
Hau, hau, hau! – prosi pies
Kotek mruczy:- Ja bym chciał
Z tobą iść, miau, miau!

Ref.:
Bo w przedszkolu czeka nasza pani,
Już od progu z uśmiechem nas wita
Z nami śpiewa z nami się bawi,
O wszystko ją można zapytać.
X2

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 [/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]