Kukułeczki

Home / Kukułeczki

Kukułeczki

Wychowawcy grupy:

mgr Elżbieta Kornet

mgr Magdalena Styperek

mgr Agnieszka Matuszewska

 

Woźna:

Katarzyna Karasińska

 

MAJ

Mamo, Tato!

 

Tu są rączki, a tu nóżki.
Tutaj okrąglutkie brzuszki.
Tutaj oczka, a tu włoski.
Tutaj są pyzate noski.

Teraz w koło się kręcimy.
Jeden ukłon też zrobimy.
Mamie, tacie zaśpiewany,
Jak my bardzo Was kochamy.

Ref. Mamo, Tato z Wami nawet zimą piękne lato
i słoneczko, co rozgoni chmury,
gdy dzień ponury.
Mamo tato- dziękujemy dzisiaj bardzo za to
Że jesteście i zawsze będziecie
Kochać nas najbardziej na świecie.

 

 

Rodzinny masaż

Mama głaszcze w kółeczko,

Tata puka pałeczką.

Mama chmurkę narysuje,

Tata domek naszkicuje.

W górze kreski, w dole szlaczki,

Lubią masaż przedszkolaczki.

 

 

To już kwiecień!

 

W kwietniu?

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności

samoobsługowych, zabaw  ruchowych),

 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej

osoby w  czasie zabawy.

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • mówienie o swoich potrzebach.
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod,

przed, za, wysoko, nisko,

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic,
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • wyjazd do kina, oglądanie przedstawienia kukiełkowego w przedszkolu,
 • śniadanie wielkanocne i szukanie prezentów od zajączka.

 

Rymowanka

 

Raz, dwa, trzy

Chodź i ty

Jedna noga,

Druga noga,

Skok do przodu

I od nowa.

 

 

 

PIOSENKA: Pisanki sł. i muz. Bożena Forma.

 

Pisanki, kraszanki

w prześliczne wzory.

Wszystkie ubrane

 w piękne kolory.

W zygzaki i kółka,

 w kurczątka małe,

 w listki i kwiatki

 pokryte całe.

Moja pisanka

 niebieska cała,

 na niej wiatraczek

 i chmurka mała.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w marcu !

 

Co robimy w marcu:

 • odkładanie prac na półki,
 • korzystanie z toalety,
 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi,
 • odpowiadanie na pytania.
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • stosowanie gestów jako znaków umownych, np. palec wskazujący na ustach jako prośba o zachowanie ciszy.
 • zwracanie uwagi na niewerbalny sposób porozumiewania się,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • układanie prostych kompozycji z figur,
 • nauka robienia pizzy połączona z konsumpcją,
 • witanie wiosny,
 • udział w koncercie Filharmonii pomysłów.

 

 

 

Dzieci w przedszkolu  – piosnka

 

Krzyś i Marysia

Wybrali dzisiaj

Do swej zabawy

Lake i misia.

Już po dywanie

Mkną samochody

Zaraz się zaczną

Wielkie zawody.

Na spacer lalki

Zabrała Zosia

Razem z nią idzie

Mała Małgosia.

Książki w kąciku

Kamil układa,

Dzielnie mu w pracy

Olga pomaga.

 

 

 

 

Zabawa taneczna

 

Dalej w tany lub dalej wkoło wszyscy wraz

Bo na tance, bo na tance przyszedł czas,

Cztery kroki więc do przodu

Potem cztery w tył

Hejża ha, hejże ha

Taniec piękny był.

 

 

Wiosna – wierszyk

 

Idzie wiosna po świecie

Pisza o niej w gazecie

Ma zziębnięte paluszki

I we włosach kwiatuszki

Biega boso po trawie

Trzyma ptaki w rękawie.

 

 

 

Już mamy luty. Oto co nas czeka.

                                      Co nowego w lutym

 

 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • odpowiadanie na pytania,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami.
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • dostrzeganie otaczającego nas piękna,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • udział w baliku karnawałowym,
 • zabawy „nie zabawkami”, tydzień zabaw kartonami, guzikami, paskami, wełną , butelkami itp., rozwijanie kreatywności i wyobraźni

 

 

 

 

 

Zabawa ruchowa

 

Idzie smok do przodu

Idzie smok do tylu

Rozgląda się w koło

I ryczy wesoło.

 

 

 

 

„Baśnie”
sł. i muz. B. Forma

1.Baśni słuchają dzieci
i dorośli też lubią baśnie.
Każdy chętnie posłucha
pięknej baśni, zanim zaśnie.

2.W baśniach mieszkają wróżki,
dobre elfy i czarodzieje,
w baśniach z pomocą przyjdą
zawsze wierni przyjaciele.

3.Baśnie to tajemnica,
w baśniach różne cuda i dziwy,
w baśniach świat całkiem inny,
nie do końca jest prawdziwy.

 

 

 

 

Zabawa

Tańczymy labado, labado, labado
Tańczymy labado, małego walczyka.

Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.

Małe główki były?
Nie!!!
To chwytamy się za główki

Tańczymy labado, labado, labado
Tańczymy labado, małego walczyka.

Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.

Małe główki były?
Były
Małe ramionka były?
Nie!!!
To chwytamy się za główki

Tańczymy labado, labado, labado
Tańczymy labado, małego walczyka.

Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.

Małe główki były?
Były
Małe ramionka były?
Były
Małe bioderka były?
Nie!!!
To chwytamy się za bioderka

Tańczymy labado, labado, labado
Tańczymy labado, małego walczyka.

Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.

Małe główki były?
Były
Małe ramionka były?
Były
Małe bioderka były?
Były
Małe kolanka były?
Nie!!!
To chwytamy się za kolanka

Tańczymy labado, labado, labado
Tańczymy labado, małego walczyka.

Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.

Małe główki były?
Były
Małe ramionka były?
Były
Małe bioderka były?
Były
Małe kolanka były?
Były
Małe pięty były?
Nie!!!
To chwytamy się za pięty

Tańczymy labado, labado, labado
Tańczymy labado, małego walczyka.

Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
Tańczą go starszaki i małe dzieci też.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w Nowym Roku

 

Zamierzenia na styczeń

 

 • udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych ,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
 • sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia.
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
 • podawanie swojego imienia i nazwiska,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia,
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.
 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,

 

 

 

Piosenka: „Pozdrowienia dla Babci i Dziadka

 

1.Pozdrawiamy Babcię, Dziadka

całym sercem pozdrawiamy.

Zaśpiewamy teraz głośno

babciu mocno Cię kochamy.

 

Ref: Wiwat babciu, wiwat dziadku

żyjcie w zdrowiu nam sto lat.

Wiwat babciu, wiwat dziadku

niech Wam śpiewa cały świat.

 

 1. Pozdrawiamy Babcię, Dziadka

całym sercem pozdrawiamy.

Zaśpiewamy teraz głośno

dziadku mocno Cię kochamy.

 

Ref: Wiwat babciu…

 

 1. Dziadek wnuki swe przytuli,

Babcia zaraz da buziaka.

A to bardzo ważna sprawa

Dla każdego przedszkolaka.

 

Ref: Wiwat babciu…

 

 

 

Dla Babci i Dziadka

 

Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.

 

 

              GWIAZDKA 

1.

Świeci gwiazdka jedna ,druga

główką kręci oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,

wszystkie razem zatańczyły.
2.

Chodź gwiazdeczko,

chodź gwiazdeczko,
zabawimy się w kółeczko.
Chodź gwiazdeczko ,

chodź gwiazdeczko,
zabawimy się w kółeczko.
3.

Krążą w kółko gwiazdki obie,

czasem nóżką tupną sobie.
Czasem główką pokiwają

i mrugają, wciąż mrugają.

 

Mikołajkowy show

Dziś  świątecznie na ulicach,

Chodzą Mikołaje

Czy to prawda, czy to bajka ?

Jak ci się wydaje?

Łoł, łoł Mikołajkowy show.

łoł łoł Mikołajkowy show.

Jeżdżą oni w dziwnych saniach,

długie brody mają.

Niosą torby z prezentami

grzecznym dzieciom dają.

Łoł, łoł Mikołajkowy show.

łoł łoł Mikołajkowy show.

 

 

 

Zamierzenia na miesiąc grudzień

 

– udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,

– korzystanie z toalety.

– nabywanie koordynacji ruchowej,

– nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej

osoby w czasie zabawy.

– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,

– rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

– wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po

skorzystaniu z toalety,  korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),

– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

– podejmowanie prób wspólnych zabaw,

– poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

– współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,

– odpowiadanie na pytania.

– spacerowanie w pobliżu przedszkola.

– wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,

– słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,

– liczenie palców, przedmiotów itp.,

– używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

– wspólne ubieranie choinki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witamy w listopadzie

Kto Ty jesteś

Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swymi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Władysław Bełza

 

Piosenka
Daj mi rączkę
Autor: D. i K. Jagiełłowie

Daj mi rączkę, ja ci dam,
zatańczymy raz i dwa
dookoła na paluszkach,
leciuteńko, tak jak muszka.
Teraz nóżką wytupiemy
i rączkami zaklaszczemy.

Jeszcze tylko skoki dwa,
dookoła raz i dwa,
jeszcze tylko skoki dwa,
dookoła raz i dwa.

 

 

Treści programowe: na miesiąc listopad

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • korzystanie z własnych zmysłów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała(w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • przebywanie na świeżym powietrzu –uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • podejmowanie prób wspólnych zabaw,
 • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • podejmowanie prób wspólnych zabaw.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • powtarzanie krótkich rymowanek,
 • wypowiadanie się prostymi zdaniami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

Artystyczna aktywność dziecka

 • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
 • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).

Poznawcza aktywność dziecka

 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • WYCIECZKA NA PLAC ZABAW DO ROGALINKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Witamy w październiku.

GIMNASTYKA 

GIMNASTYKA TO ZABAWA

RĘCE W GÓRĘ

RĘCE W BOK

NO I SKOK.

 

Moje ciało  { na melodię Panie Janie}

Głowa, noga, ręka, szyja,

Rączki dwie, rączki dwie.

Brzuszek, plecy pupa

Brzuszek, plecy ,pupa,

Nogi dwie, nogi dwie.

 

 

 

Rymowanka

 

Stoimy ramie przy ramieniu,

Możemy być wielcy

W okamgnieniu,

Możemy być także mali ,

Ale nigdy nie będziemy sami.

  

CO  BĘDZIEMY  ROBIĆ  W  PAŹDZIERNIKU ?

 

 • POZNAMY NAZWY NIEKTÓRYCH  WARZYW, ORAZ  ZAPOZNAMY SIĘ Z ICH WARTOŚCIAMI ZDROWOTNYMI DLA NASZEGO ORGANIZMU.
 • NAUCZYMY SIĘ PRZELICZAĆ ZE ZROZUMIENIEM DO TRZECH, ORAZ TWORZYĆ GRUPY PRZEDMIOTÓW W KTÓRYCH SĄ TRZY ELEMENTY.
 • POSTARAMY SIĘ REAGOWAĆ NA USTALONE SYGNALY I PRZYCHODZIĆ DO PANI KIEDY MAMY JAKIŚ PROBLEM.
 • NAUCZYMY SIĘ PIĘKNIE MÓWIĆ NOWE WIERSZYKI I ŚPIEWAĆ PIOSENKI Z GRUPĄ ORAZ
 • POZNAMY KRÓLA MACIUSIA, ORAZ JEGO  KSIĄŻKOWYCH PRZYJACIÓŁ.
 • WEŻMIEMY UDZIAŁ W PASOWANIU NA PRZEDSZKOLAKA, SAMI ZŁOŻYMY UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA.
 • BĘDZIEMY SKŁADAĆ OBRAZEK Z DWÓCH CZĘŚCI.
 • BĘDZIEMY SIĘ UCZYĆ MALOWAĆ, RYSOWAĆ, KOLOROWAĆ , DOSKONALIĆ SPRAWNOŚCI MANUALNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALONIK

 

BALONIKU  NASZ  MALUTKI

ROŚNIJ  DUŻY  OKRĄGLUTKI

BALON  ROŚNIE  ŻE  AŻ  STRACH

PRZEBRAŁ  MIARĘ  ZROBIŁ  TRACH.

POWITANIE

 

WSZYSCY  SĄ,  WITAM  WAS

ZACZYNAMY  JUŻ  CZAS

JESTEM JA , JESTEŚ TY

RAZ,  DWA,  TRZY.

 

 

KUKUŁECZKI

MY  JESTEŚMY  KUKUŁECZKI

KU,  KU,  KU,  KU,  KU,  KU.

MAMY  BUZKI   JAK  LALECZKI

KU,  KU,  KU,  KU,  ,KU..

DO  PRZEDSZKOLA  PRZYCHODZIMY

KU,  KU,  KU,  KU ….

ŁADNIE  TUTAJ  SIĘ  BAWIMY

KU,  KU,  KU,  KU,  KU…

 

 

 

CO  BĘDZIEMY  ROBIĆ  WE WRZEŚNIU?

 

 

*WZAJEMNIE  SIĘ  POZNAMY, BĘDZIEMY  UCZYĆ  SIĘ  PRZEDSTAWIAĆ I  SYGNALIZOWAĆ  SWOJE  POTRZEBY  NIE  TYLKO  FIZJOLOGICZNE.

 

*POZNAMY  WYGLĄD I ZWYCZAJE  JAKIE  OBOWIĄZUJĄ W POSZCZEGÓLNYCH  POMIESZCZENIACH.

 

*BĘDZIEMY NABIERAĆ  ZAUFANIA  DO  SWOICH  PAŃ  I  OSÓB PRACUJĄCYCH  W  PRZEDSZKOLU.

 

*NABĘDZIEMY  UMIEJĘTNOŚCI SWOBODNEGO  PORUSZANIA  SIĘ  PO  SALI.

 

*POSTARAMY SIĘ  NAUCZYĆ  CHODZIĆ  PARAMI,  ORAZ  PRZYCHODZIĆ  DO  WYCHOWAWCZYNI  KIEDY  MAMY    PROBLEM,  ORAZ   REAGOWAĆ  NA  HASŁO  „ZBIÓRKA”

* NAUCZYMY  SIĘ  SEGREGOWAĆ  KLOCKI  ORAZ  UKŁADAĆ  ZABAWKI.