Kukułeczki

Home / Kukułeczki

Kukułeczki

Może być komiksem

Wychowawcy grupy:

mgr Magdalena Styperek

mgr Renata Nadstoga

mgr Agnieszka Matuszewska

 

Woźna:

Małgorzata Krawczyk

______________________________________________________________________________

Wyprawka przedszkolaka

 • Kapcie – spód zapobiegający poślizgowi, możliwie jak najłatwiejsze do zakładania
 • Ręczniczek – PODPISANY imieniem i nazwiskiem, ze sznureczkiem do zawieszenia
 • Ubrania na zmianę – majtki, skarpetki, długie spodnie, krótki rękaw, bluza, dziewczynki ewentualnie rajstopki i spódniczka. (najlepiej 2 komplety)
 • Zapasowe ubranie wieszamy w szatni, najlepiej w torbie/worku/plecaczku.  Prosimy też o dołączenie worków foliowych na zabrudzone rzeczy.
 • Ulubiona zabawka najlepiej pluszak, którego można przytulić na leżaczku.
 • Do leżakowania: Koc i poduszka- znane dziecku wcześniej, podpisane.

Wszystkie powyższe rzeczy podpisane w widocznym miejscu. Skompletowaną wyprawkę proszę przynieść pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Jak ubrać przedszkolaka?

 • Luźne spodnie lub spódnica na gumce
 • Bluzka z rozciągliwym dekoltem, bez guzików
 • Bluza dresowa lub lekki sweterek
 • Kurtka na suwak, który łatwo się zapina
 • Buty do chodzenia po podwórku, zapinane na rzepy/zamek
 • rękawiczki z jednym palcem

_____________________________________________________________________________

Czerwiec

Dyżury

Magdalena Styperek – każdy poniedziałek g. 12.30- 13.30

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek g. 15.30-16.30

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w czerwcu:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności motoryki małej podczas zabaw konstrukcyjnych, manipulacyjnych i plastycznych
 • ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 

 • nabywanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
 • wdrażanie do wytrwałości w doprowadzaniu rozpoczętych zadań do końca
 • odczytywanie emocji przedstawionych za pomocą mimiki i gestów
 • wczuwanie się w emocje innych
 • nabywanie umiejętności godzenia się z porażką
 • dostrzeganie piękna przyrody
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 

 • nabywanie umiejętności przedstawiania się (imię, nazwisko, adres)
 • wdrażanie do wywiązywania się z codziennych obowiązków
 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • dbanie o pozytywną atmosferę w grupie
 • współdziałanie w zabawie
 • respektowanie obowiązujących zasad i reguł

 

OBSZAR POZNAWCZY

 

 • zapoznanie z różnymi środkami transportu
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania elementów według wybranej i podanej kategorii
 • ćwiczenie umiejętności określania relacji przestrzennych i kolorów
 • umożliwianie wyrażania siebie poprzez uzasadnianie własnych decyzji i wytwory plastyczne
 • rozwijanie wyobraźni poprzez układanie opowiadania
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, odpowiadania na pytania
 • wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania utworów literackich
 • uczestniczenie w zabawach umuzykalniających i doskonalących umiejętności wokalne
 • wskazywanie przedmiotów potrzebnych w czasie podróży
 • dokonywanie pomiaru długości
 • wskazywanie podobieństw w wyglądzie i zachowaniu dzieci z różnych stron świata
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych środków transportu
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na łące
 • rozwiązywanie zagadek
 • słuchanie utworów literackich
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
 • utrwalenie znajomości kolorów
 • tworzenie prac plastycznych według instrukcji i własnego pomysłu
 • poznanie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych
 • ćwiczenia w dostrzeganiu i kontynuowaniu rytmów

 

 

PIOSENKI

 

„Piosenka o tacie”

 

Mój tata to ktoś,

kto ma w sercu coś.

Coś, co sprawia,

że zawsze z nim być chcę.

 

Ref.  Tata kochany

rycerz wspaniały.

Da kwiatka mamusi,

a mi zawsze buzi.

 

Mój tata to ktoś,

kto ma w sercu coś.

Coś, co sprawia,

że mama śmieje się.

 

Ref.  Tata kochany

rycerz wspaniały.

Da kwiatka mamusi,

a mi zawsze buzi.

 

 

______________________________________________________________________________

Maj

Dyżury

Magdalena Styperek – każdy poniedziałek g. 12.30- 13.30

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek g. 15.30-16.30

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w maju:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach kształtujących motorykę dużą i sprawność ciała
 • konstruowanie trójwymiarowych budowli
 • ćwiczenie sprawności ręki w czasie rysowania, malowania, wykonywania czynności precyzyjnych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców
 • organizowanie najbliższego otoczenia w sposób umożliwiający wykonanie powierzonych działań
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy z rekwizytem, wykonywanie prac plastycznych
 • wykonywanie ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • stwarzanie okazji do czerpania radości z czynności artystycznych, takich jak śpiewanie, malowanie, taniec
 • wdrażanie do radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
 • wdrażanie do radzenia sobie z niepowodzeniami w zabawie
 • stwarzanie okazji do dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • wspieranie w dostrzeganiu swoich mocnych stron
 • odczuwanie poczucia dumy z wytworów swojej pracy
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed spożywaniem nowych produktów
 • przełamywanie strachu przed podejmowaniem trudnych zadań
 • doprowadzanie rozpoczętej pracy do końca
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • przedstawianie emocji oraz uczuć za pomocą mimiki i gestów
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 • uczenie szacunku do rówieśników i osób starszych
 • kształtowanie świadomości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju, w którym żyjemy
 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych osób, uważne słuchanie wypowiedzi innych
 • zachęcanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw
 • stwarzanie okazji do poznawania i podziwiania najbliższego otoczenia, budowanie poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania
 • wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i grupy rówieśniczej
 • dzielenie się obowiązkami wynikającymi z pracy w małych zespołach

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie postawy patriotycznej
 • zapoznawanie poprzez literaturę z symbolami narodowymi i treściami patriotycznymi
 • utrwalanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej strony, rozróżniania kierunków w przestrzeni
 • stwarzanie okazji do przeliczania na konkretach w sytuacjach zadaniowych
 • uczestniczenie w zabawach umożliwiających poznanie prostych zwrotów w języku angielskim
 • umożliwienie wyrażania siebie i swojego sposobu widzenia świata w ruchu, pieśni, tańcu i wytworach plastycznych
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • poszerzanie wiadomości na temat książek
 • stwarzanie okazji do rozwijania słownictwa, formułowania dłuższych wypowiedzi, odpowiadania na pytania
 • segregowanie i kategoryzowanie ze względu na podaną cechę
 • nabywanie umiejętności przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną
 • doskonalenie zmysłu słuchu
 • zachęcanie do uważnego słuchania utworów literackich
 • uważne słuchanie utworów literackich, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstów
 • poznanie kwiatów i owadów łąkowych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych przez przeliczanie elementów, tworzenie zbiorów równolicznych, dopełnianie zbiorów
 • wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do prac plastycznych, nadawanie znaczenia swoim wytworom
 • wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki
 • doskonalenie umiejętności wokalnych podczas śpiewu
 • wypowiadanie się na temat członków rodziny, podawanie ich imion, cech wyglądu i upodobań
 • recytowanie wierszy z pamięc
 • wykonywanie prac według instrukcji obrazkowych i słownych
 • rozróżnianie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • tworzenie prac plastycznych

 

WIERSZYK

 

„Flaga Polski”   Zbigniew Dmitroca

 

Nad piękną Polską

We dnie i noce

Biało-czerwona

Flaga łopoce.

 

Biała jak obłok,

Jak mak – czerwona,

Wszystkim Polakom

Droga jest ona.

 

PIOSENKI

 

„Biedronka”

 1. Biedronka czarne kropki ma,

malutkie nóżki, skrzydła dwa.

 

Ref. Aha! Aha! Biedronkę każde dziecko zna!

Aha! Aha! Biedronkę każdy zna!

 

 1. Na łące wszystkie muszki zna,

i z wiatrem w berka często gra.

 

Ref. Aha! Aha! Biedronkę każde dziecko zna…

 

 1. Podziwia z góry cały świat,

zielony listek, żółty kwiat.

 

Ref. Aha! Aha! Biedronkę każde dziecko zna…

 

„Mam serduszko”

 

 1. Zobacz, mamo, zobacz,

co ja tutaj mam,

takie duże serce

tobie dzisiaj dam.

 

Ref. Serce puka raz i dwa,

to dla ciebie, mamo, gra!

Serce puka raz i dwa,

to dla ciebie gra!

 

 1. Słuchaj, tato, słuchaj,

coś dla ciebie mam,

wesołą piosenkę,

zaraz ci ją dam.

 

Ref. Serce puka raz i dwa,

to dla ciebie, tato, gra!

Serce puka raz i dwa,

to dla ciebie gra!

 

_____________________________________________________________________________

Kwiecień

Dyżury

Magdalena Styperek – każdy poniedziałek g. 12.30- 13.30

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek g. 15.30-16.30

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w kwietniu:

 

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych
 • rozwijanie sprawności dłoni i palców
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • uczestniczenie w zabawach z elementem toczenia, czworakowania, równowagi
 • wdrażanie do uczestniczenia w pracach porządkowych
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców podczas zabaw manipulacyjnych, porządkowych i plastycznych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • wdrażanie do okazywania emocji w sposób akceptowany społecznie

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie zasad podczas gier i zabaw
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • porozumiewanie się za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • czerpanie radości z własnych umiejętności
 • przestrzeganie ustalonych reguł

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • uważne słuchanie utworów literackich
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych utworów literackich
 • tworzenie prac plastycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą morską
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej
 • klasyfikowanie elementów według podanej kategorii
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • zdobywanie wiadomości na temat ekologii
 • nabywanie umiejętności prawidłowego segregowania odpadów
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • rozwiązywanie zagadek
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających na wsi
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach

PIOSENKI

„Zając malowany”

Na kubeczku z porcelany
siedzi zając malowany.
Kiedy tylko się poruszy
to w herbacie moczy uszy.

Ref. Mówię Wam, mówię Wam,
co ja z tym zającem mam.

Siedzi zając na kubeczku,
lewą nogę moczy w mleczku.
Ale mleczko nie dla niego
on by wolał coś innego.

Ref. Mówię Wam, mówię Wam,
co ja z tym zającem mam.

Wytarł zając mokre uszy,
zrobił cztery wielkie susy.
Usiadł w lesie na polanie
co ja teraz powiem mamie?
Co ja teraz powiem? Co? No co?

 

„Jajko”

 1. Małe jajko, małe,

caluteńkie białe.

Wezmę farby nowe piękne, kolorowe.

 

Ref. Tu kropka, tam kreska,

pisanka niebieska,

tu kropka różowa, pisanka gotowa. X2

 

 1. Małe jajko, małe,

dziś już nie jest białe.

Ma ubranie nowe piękne, kolorowe.

 

Ref. Tu kropka, tam kreska,

pisanka niebieska,

tu kropka różowa,

pisanka gotowa. X2

 

„Nasza planeta”

 

 1. Nasza planeta wzywa nas,

na Ziemi misję zacząć czas.

Wołamy głośno S.O.S.

Pomoc potrzebna Ziemi jest.

 

Ref. Trzeba nam zieleni,

czystej atmosfery,

segregacji śmieci,

pomogą w tym dzieci.

 

 1. Ekologiczna misja trwa,

sadzimy drzewa gdzie się da.

Wołamy głośno S.O.S.

Pomoc potrzebna Ziemi jest.

 

Ref. Trzeba nam zieleni,

czystej atmosfery,

segregacji śmieci,

pomogą w tym dzieci. (2x)

 

______________________________________________________________________________

Marzec

Dyżury

Magdalena Styperek – poniedziałek 13.03, 27.03 o godzinie 12.30- 13.30

                                       czwartek 23.03  o godzinie 15.30-16.30

                                       

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek 15.30-16.30

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w marcu:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania
 • rozumienie potrzeby odpoczynku
 • doskonalenie samodzielnego ubierania się i rozbierania
 • udział w zabawach indywidualnych i grupowych kształtujących motorykę dużą
 • podnoszenie poziomu wrażliwości sensorycznej

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • godzenie się z porażką
 • wypowiadanie się na temat swoich odczuć w kontakcie ze sztuką
 • czerpanie radości ze wspólnych zabaw
 • nazywanie własnych emocji
 • prezentowanie emocji za pomocą symboli i mimiki
 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami
 • czerpanie radości z obcowania z przyrodą

OBSZAR SPOŁECZNY

 • współdziałanie w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • obdarzanie uwagą rówieśników i osób dorosłych
 • przestrzeganie reguł zabaw
 • dopingowanie innych uczestników zabawy
 • odczuwanie przynależności do grupy
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania się i stosowania zwrotów grzecznościowych
 • słuchanie rozmówców

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozbudzanie zainteresowania sztuką
 • poznanie znaczenia słów „portret”, „rzeźba”
 • tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
 • eksperymentowanie z kolorami
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
 • klasyfikowanie elementów ze względu na kolor i długość
 • uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści
 • poznawanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia
 • wypowiadanie się na forum grupy
 • rozpoznawanie i odtwarzanie rytmów matematycznych
 • nazywanie części garderoby i dobieranie ubrań stosownie do pogody
 • segregowanie elementów ze względu na kolor
 • wykonywanie prac plastycznych
 • aktywne uczestniczenie w zabawach muzycznych i wspólnym śpiewie
 • analizowanie i opisywanie ilustracji
 • zdobywanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych
 • słuchanie opowiadań i wypowiadanie się na temat ich treści
 • odczytywanie znaczenia symboli
 • poznawanie różnych sposobów komunikowania się
 • nazywanie środków transportu
 • przeliczanie na konkretach
 • poznawanie faktów dotyczących życia przodków, wynalazków i osiągnięć techniki
 • wykonywanie prac plastycznych i technicznych według własnego pomysłu i według instrukcji
 • aktywne uczestniczenie w zabawach muzycznych
 • poznanie charakterystycznych cech wiosny
 • rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt
 • poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu

 

PIOSENKI

„Zdrowym być”

1.Mleko, jogurt lub kefirek

na śniadanie trzeba pić.

 

Ref. To jest bardzo, bardzo ważne,

żeby zdrowym dzieckiem być! X2

 

2.Zaprzyjaźnić się z marchewką,

i z jabłuszkiem w zgodzie żyć.

 

Ref. To jest bardzo, bardzo ważne,

żeby zdrowym dzieckiem być! X2

 

3.Po zabawie, przed jedzeniem

trzeba zawsze ręce myć.

 

Ref. To jest bardzo, bardzo ważne,

żeby zdrowym dzieckiem być! X2

 

 

„Pani Wiosna”

1.Idzie, idzie Pani Wiosna

cicho na paluszkach,

taka piękna i radosna

jak bajkowa wróżka.

 

Ref. Obudź się niedźwiadku już,

wiosna jest tuż, tuż! X2

 

2.Idzie Wiosna kolorowa,

ma w koszyku kwiatki.

Pragnie nimi obdarować

dzieci i niedźwiadki.

 

Ref. Obudź się niedźwiadku już,

wiosna jest tuż, tuż! X2

_________________________________________

Luty

Dyżury

Magdalena Styperek – poniedziałek 13.02 o godzinie 12.30- 13.30

                                       czwartek 23.02  o godzinie 15.30-16.30

                                       

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek 15.30-16.30

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w lutym:

 

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • zażywanie ruchu na świeżym powietrzu
 • ćwiczenie motoryki małej
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wyrażanie emocji za pomocą charakterystycznych form wyrazu
 • czerpanie radości z zabaw w grupie, czynności przynoszących satysfakcję
 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 • poznawanie i akceptowanie zasad w zabawie
 • wdrażanie do współdziałania z grupą rówieśniczą
 • obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych
 • współdziałanie w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad gier i zabaw
 • odczuwanie przynależności do swojego narodu
 • posługiwanie się imieniem, nazwiskiem oraz adresem

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
 • rozbudzanie kreatywności artystycznej podczas malowania farbami, rysowania kredkami
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy
 • łączenie przedmiotów w pary
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • poznanie różnych rodzajów termometrów
 • dokonywanie pomiarów temperatury
 • uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące treści
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • tworzenie prac plastycznych
 • słuchanie utworów muzyki klasycznej
 • odczytywanie symboli
 • doskonalenie percepcji wzorkowej
 • rozpoznawanie i nazywanie polskich symboli narodowych
 • poznanie Wisły jako największej rzeki w Polsce
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
 • zagospodarowywanie wyznaczonej przestrzeni
 • przeprowadzanie prostych eksperymentów
 • rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

 

PIOSENKA

„Tak się zachmurzyło”

 1. Tak się zachmurzyło.

słonko się ukryło,

 

pada, pada śnieżek biały,

dawno go nie było. X2

 

 1. Chodźmy na saneczki,

chłopcy i dzieweczki,

 

pojedziemy wszyscy razem

z wysokiej góreczki. X2

 

 1. Pędzimy, pędzimy

nic się nie boimy,

 

aż tu nagle bęc, na śnieżek

i wszyscy leżymy. X2

 

_____________________________________

STYCZEŃ

Dyżury

Magdalena Styperek – poniedziałek 9.01 i 16.01 o godzinie 12.30- 13.30

                                       czwartek 26.01.12  o godzinie 15.30-16.30

                                       

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek 15.30-16.30

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w styczniu:

 

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
 • poprawne wykonywanie ćwiczeń ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, naśladowczych, z przyborami
 • ćwiczenie prawidłowego chwytu pisarskiego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • wyrażanie pozytywnych emocji i satysfakcji z wytworów własnej pracy
 • wczuwanie się w uczucia bohaterów literackich
 • wyrażanie emocji za pomocą charakterystycznych form wyrazu
 • czerpanie radości z zabaw w grupie, czynności przynoszących satysfakcję
 • wczuwanie się w emocje innych osób
 • wyrażanie emocji w stosunku do swoich bliskich
 • dostrzeganie walorów estetycznych przyrody

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad w czasie zabawy
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do różnych grup
 • wdrażanie do okazywania pomocy i szacunku osobom starszym

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • poznanie różnych rodzajów kalendarzy
 • oglądanie różnych zegarów i zegarków, zapoznanie z pracą zegarmistrza
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi czasu
 • wymienianie pór roku, przyporządkowywanie im określonych symboli
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • rozwiązywanie zagadek tekstowych
 • tworzenie prac plastycznych
 • poznawanie wybranych zawodów i związanych z nimi czynności
 • słuchanie utworów literackich
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu
 • zapoznanie z pieniędzmi (monetami i banknotami)
 • uczestniczenie w eksperymencie
 • granie na instrumentach
 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
 • rozbudzanie kreatywności artystycznej podczas malowania farbami, rysowania kredkami
 • wypowiadanie się na temat członków rodziny
 • śpiewanie piosenki, uczestniczenie w zabawach muzycznych

 

PIOSENKA

„Babcia i dziadek”

 1. Babcia już od rana pięknie podśpiewuje,

po domu się krząta, obiadek gotuje. X2

 

 1. Dziadziuś na zabawę zawsze ma ochotę,

zawsze uśmiechnięty i ma serce złote. X2

 

 1. Muszę to powiedzieć, chociaż jestem mały.

Babcia jest kochana, a dziadziuś wspaniały.x2

 

 1. Dziś jest Wasze święto, zaśpiewajmy chórem:

babcia jest królową, a nasz dziadek królem!x2

____________________________________

GRUDZIEŃ

 

Dyżury

Magdalena Styperek – czwartek 1.12 i 22.12 o godzinie 15.30-16.30

                                         poniedziałek 5.12 i 12.12 o godzinie 12.30- 13.30

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek 15.30-16.30

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w grudniu:

 

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • doskonalenie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
 • wdrażanie do dbania o higienę w czasie zajęć kulinarnych
 • ćwiczenie utrzymywania równowagi podczas zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

OBSZAR EMOCJONALNY

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej
 • godzenie się z porażką
 • odwoływanie się do własnych uczuć, doświadczeń
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • dostrzeganie emocji innych dzieci oraz zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw
 • obdarzanie uwagą innych osób
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • wyrażanie szacunku wobec innych osób
 • respektowanie swoich praw i obowiązków

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • uczestniczenie w zajęciach kulinarnych
 • tworzenie prac plastycznych
 • rozpoznawanie zimowych zjawisk pogodowych
 • poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych
 • słuchanie utworów literackich
 • klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów

 

PIOSENKI

„Zimowa piosenka”

 

 1. Jak tu miło, jak wesoło,

płatki śniegu tańczą wkoło.

 

Ref.: Hop-sa-sa! Hop-sa-sa!

Zatańcz z nami raz i dwa. X2

 

 1. Zima sroga, zima biała

śniegiem dachy przysypała.

 

Ref.: Hop-sa-sa! Hop-sa-sa!

Zatańcz z nami raz i dwa. X2

 

 1. Dzwonią sanie dzwoneczkami:

to Mikołaj z prezentami!

 

Ref.: Hop-sa-sa! Hop-sa-sa!

Zatańcz z nami raz i dwa. X2

 

 

„Gwiazdka”

1.Świeci gwiazdka, jedna, druga,

główką kręci, oczkiem mruga.

Wszystkie gwiazdki zaświeciły,

wszystkie razem zatańczyły.

 

2. Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko,

zabawimy się w kółeczko.

Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko,

zabawimy się w kółeczko.

 

3.Krążą w kółko gwiazdki obie,

czasem nogą tupną sobie.

Czasem główką pokiwają

i mrugają, wciąż mrugają.

________________________________________________________

LISTOPAD

Dyżury

Magdalena Styperek – czwartek 3.11 i 24.11 o godzinie 15.30-16.30

                                         poniedziałek 7.11 i 14.11 o godzinie 12.30- 13.30

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek 15.30-16.30

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w listopadzie:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • czerpanie radości z zabaw ruchowych
 • wykonywanie czynności doskonalących małą motorykę, kształtowanie czynności związanych z przygotowaniem do nauki pisania
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami, wykonywanie różnych form ruchu
 • kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzi podczas rysowania i kolorowania
 • doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej
 • udział w zabawach logopedycznych i artykulacyjnych
 • dbanie o bezpieczeństwo podczas zabaw w sali i w ogrodzie
 • podnoszenie świadomości własnego ciała

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie cierpliwości podczas czekania na swoją kolej
 • uwrażliwianie na potrzeby innych
 • przeżywanie i wyrażanie własnych emocji, dzielenie się nimi z innymi
 • dostrzeganie przynależności do kraju rodzinnego
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości w najbliższym otoczeniu
 • dostrzeganie wartości estetycznej płynącej z kontaktów z naturą
 • odczuwanie satysfakcji ze skończonej pracy
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji
 • poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • godzenie się z porażką
 • przedstawianie emocji oraz uczuć w czasie zabaw teatralnych

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do podejmowania współpracy z innymi, dążenia do wspólnego celu
 • podejmowanie prób zabawy w parach oraz małych grupach
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
 • uczestniczenie we wspólnych zajęciach, aktywnościach – integracja z grupą rówieśniczą
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z szacunkiem do kraju, szacunkiem do innych ludzi
 • obdarzanie uwagą osób dorosłych oraz rówieśników
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad regulujących życie w grupie
 • przestrzeganie zasad zabaw i gier
 • używanie zwrotów grzecznościowych w sytuacjach, które tego wymagają
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • nazywanie swojego miejsca zamieszkania
 • uważne słuchanie wierszy, opowiadań
 • analizowanie dźwięków i obrazów, uczestniczenie w rozmowach na ich temat
 • poznanie wybranych zasad bezpieczeństwa na drodze
 • dbanie o estetyczne wykonywanie prac plastycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kształt
 • poznawanie symboli narodowych oraz legend polskich
 • rozwijanie pamięci poprzez powtarzanie i naukę krótkich wierszy
 • rozbudzanie ekspresji artystycznej podczas wykonywania prac plastycznych
 • przeliczanie na konkretach, wykonywanie prostych działań dodawania i odejmowania
 • recytowanie krótkiego fragmentu tekstu z pamięci
 • dostrzeganie i kontynuowanie układów rytmicznych
 • granie prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych
 • wykonywanie prac plastycznych w zespole i samodzielnie
 • rozróżnianie prawej i lewej strony
 • budowanie wypowiedzi na podany temat
 • śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • wcielanie się w role, uczestniczenie w zabawach teatralnych
 • wymyślanie krótkich historyjek, objaśnianie kolejności zdarzeń
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • eksperymentowanie ze światłem i cieniem

 

PIOSENKI

„Numer alarmowy”

 

1.Jedno połączenie
Czy się domyślicie
Może uratować
Komuś cenne życie

Ref.

Jeden jeden dwa
Jeden jeden dwa
Numer ratunkowy
Każde dziecko zna

X2

2.Gdy jest niebezpiecznie
Musisz być gotowy
I zadzwonić pod ten
Numer alarmowy

Ref.

Jeden jeden dwa
Jeden jeden dwa
Numer ratunkowy
Każde dziecko zna

X2

„Symbole Polski”

1.Błyszczy w słońcu flaga Polski

– tak to właśnie ona

I na wietrze już powiewa

wstęga biało-czerwona.

 

Ref. Tra la, tra la, tra la la la

Skoczna melodia do tańca nam gra. X2

 

2.Jak wygląda godło Polski

wie duży i mały

Dumnie strzeże swego kraju

ten nasz Orzeł Biały.

 

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa  asa

Tańczymy wesoło dziś ty i ja. X2

 

„Deszczowa wyliczanka”

 

 1. Deszczyk pada: kap, kap, kap,

ręce klaszczą: klap, klap, klap.

Chodzi sobie kot bury i przegania chmury.

 

Wyliczanka:

Pierwsza chmurka całkiem mała,

z wiatrem szybko odleciała.

Druga chmurka bardzo miła

razem z kotem zatańczyła.

Trzecia poszła sobie spać,

czwarta wciąż chce deszczem lać!

 

 1. Deszczyk pada; kap, kap, kap,

nogi tupią: chlap, chlap, chlap.

Chodzi sobie kot bury

i przegania chmury.

 

Wyliczanka:

Pierwsza chmurka całkiem mała,

z wiatrem szybko odleciała.

Druga chmurka bardzo miła

razem z kotem zatańczyła.

Trzecia poszła sobie spać,

czwarta wciąż chce deszczem lać!

 

„Nie chcę cię”

 

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać,

chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi dać.

 

Jedną mi daj, drugą mi daj

i już się na mnie nie gniewaj. X2

 

 

Wiersz „Wytupiemy złość”

Wytupiemy złość, zadepczemy ją!

Rączki zaciśniemy,

Złość już wytrzepiemy.

W miejscu pobiegamy,

Już się nie gniewamy.

________________________________________________

PAŹDZIERNIK

Dyżury

Magdalena Styperek –               czwartki – 6.10 i 27.10 o godzinie 15.30-16.30

                                                        poniedziałki – 10.10 i 17.10 o godzinie 12.30-13.30

Renata Nadstoga – każdy poniedziałek 15.30-16.30

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • uwrażliwianie zmysłu dotyku
 • rozwijanie sprawności dłoni
 • dostrzeganie roli odpoczynku oraz relaksacji

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej, godzenia się z porażką
 • przeżywanie i wyrażanie emocji
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie
 • obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych
 • wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie
 • odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów, owoców i warzyw
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami
 • zapoznanie się z pracą sprzedawcy w sklepie z warzywami
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • kształtowanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie

 

PIOSENKI:

„A ja wiem”

 1. A ja wiem, nie powiem,

kto nas dziś odwiedzi,

czerwone jabłuszko

co na drzewie siedzi.

 

 1. Czerwone jabłuszko,

złocista gruszeczka,

złocista gruszeczka

i piękna śliweczka.

 

„Podajmy sobie ręce”

 

 1. Podajmy sobie ręce

I zróbmy kółka dwa.

brzuszek do brzuszka,

i buzia do buzi

tak do białego dnia.

 

 1. Więc bawmy się,

więc bawmy się,

zabawa nas nic nie kosztuje.

Masz dłonie dwie,

więc klaśnij w nie,

zabawa niechaj trwa!

 

„Orkiestra”

 1. Mały jeżyk na bębenku gra,

ram, tam, tam, ram, tam, tam,

ram, tam, tam,

ram, tam, tam, ram, tam, tam,

ram, tam, tam,

 

 1. Na grzechotkach grają misie dwa,

szu, szu, szu, szu, szu, szu,

szu, szu, szu,

szu, szu, szu, szu, szu, szu,

szu, szu, szu.

 

 1. Szary zając na talerzach gra,

bum ta, ra, bum ta, ra,

bum ta, ra,

bum, ta, ra, bum ta, ra,

bum ta, ra.

 

 1. Młody dzięcioł w drzewo puka tak:

stuku puk, stuku puk,

stuku puk,

stuku puk, stuku puk,

stuku puk.

 

 1. Już orkiestra rytm ten dobrze zna,

ram tam tam, ram tam tam,

ram tam tam,

ram tam tam, ram tam tam,

ram tam tam.

___________________________________________

WRZESIEŃ

PIOSENKI WE WRZEŚNIU:

„Zróbmy duże koło”

 1. Zróbmy duże koło i złapmy się za rączki

         Przywitajmy się wesoło i skaczmy jak zajączki x2

 1. Zróbmy duże koło i złapmy się pod boczki

        Przywitajmy się wesoło i klaszczmy w nasze rączki  x2

„Wszyscy są”

Wszyscy są witam was,

Zaczynamy już czas.

Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy!

Piosenka na powitanie”

Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło,

Zabawą i piosenką witamy się wesoło,

Podajmy sobie ręce i zróbmy duże koło,

Zabawą i piosenką witamy się wesoło.

Wesołe części ciała”

 1. Co potrafią moje dłonie?

           Zaraz ci opowiem:

          Mogą klaskać, mogą klepać,

          Głaskać cię po głowie.

 1. Co potrafią moje nogi?

          Zaraz ci opowiem:

          Mogą tupać, mogą biegać

          I podskoczyć sobie.

 1. Co potrafi moja głowa?

          Zaraz ci opowiem:

         Może kiwać się na boki

         I przytaknąć tobie!

 

„Jestem zuch”

 1. Jestem zuch, jestem zuch!

        Tu mam głowę, a tu brzuch.

        Klaszczę w ręce: ram, tam, tam!

        I dzień dobry mówię wam!

 1. Jestem zuch, jestem zuch!

         Tu mam nosek, a tu brzuch.

        Klaszczę w ręce: ram, tam, tam!

        I dzień dobry mówię wam!

 

„My jesteśmy kukułeczki”

My jesteśmy Kukułeczki,

Ku, ku, ku,

Ku, ku, ku.

Mamy buźki jak laleczki,

Ku, ku, ku,

Ku, ku, ku.

Do przedszkola przychodzimy,

Ku, ku, ku,

Ku, ku, ku.

Ładnie tutaj się bawimy,

Ku, ku, ku,

Ku, ku, ku.

„Skarby Ziemi”

 1. Posłuchajcie, czy słyszycie?

         To kasztany- ram, pam, pam!

         Zapraszają do zabawy,

         Na dzień dobry grają wam!

Ref.: Ram, pam, pam! Ram, pam, pam!

Na dzień dobry grają wam. X2

 1. Posłuchajcie czy słyszycie?

        To orzechy – ram, pam, pam!

        Zapraszają do zabawy,

       Na dzień dobry grają wam!

Ref.: Ram, pam, pam! Ram, pam, pam!

Na dzień dobry grają wam. X2

 1. Posłuchajcie, czy słyszycie?

         To kamienie- ram, pam, pam!

         Zapraszają do zabawy,

         Na dzień dobry grają wam!

Ref.: Ram, pam, pam! Ram, pam, pam!

Na dzień dobry grają wam. X2

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

– wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad higieny, zgłaszania potrzeb fizjologicznych

– wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków

– udział w zabawach kierowanych, ruchowych, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie

– uczestniczenie w zabawach ruchowych

– doskonalenie motoryki małej podczas zabaw drobnymi przedmiotami

– układanie prostych konstrukcji z klocków

Obszar emocjonalny

-wyrażanie emocji własnych i wczuwanie się w emocje innych dzieci

– dzielenie się z innymi swoimi przeżyciami

─ kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką

Obszar społeczny

– obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych, poznawanie imion kolegów i koleżanek z grupy

– nawiązywanie relacji rówieśniczych

– kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie

– wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie

– czerpanie radości ze wspólnych działań i osiągnięć

Obszar poznawczy

– nazywanie części ciała

─ klasyfikowanie zabawek ze względu na określoną cechę

─ wdrażanie do wypowiadania się na podany temat

– kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

– poznawanie najbliższego otoczenia

– kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli

– słuchanie z uwagą utworów literackich

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu

– wykonywanie prac plastycznych

– rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku

– rozwijanie umiejętności matematycznych, przeliczanie na konkretach

– reagowanie na zmiany wysokości dźwięków (niskie i wysokie)

– obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców

─ poznawanie wartości prozdrowotnych warzyw i owoców

– wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody, rozpoznawanie ich

– doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie przedmiotów ze względu na rodzaj, przeliczanie na konkretach we własnym zakresie

– podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – korzystanie z dziecięcej biblioteczki, dbanie o książki

– rozpoznawanie różnych dźwięków, wskazywanie źródła pochodzenia

– wzbogacanie wiedzy o świecie roślin i zwierząt

– wykonywanie ćwiczeń oddechowych i logopedycznych

– dostrzeganie i kontynuowanie prostych rytmów