Kukułeczki

Home / Kukułeczki

Kukułeczki

Wychowawcy grupy:

Agnieszka Matuszewska

Renata Nadstoga

Hanna Tomczyk

 

Woźna:

Małgorzata Kasperska


Dyżur dla Rodziców: pn 7.00-7.30, czw 15.30-16.00 – Hanna Tomczyk

 


WRZESIEŃ

Jeżyk i liście

1. Szur, szur, szur, liści góra!
Szur, szur, szur, coś tam szura…
Ref.: Tupu, tap! Tupu, tap!
Kolorowe liście łap!
2. Czy ty wiesz, co tam siedzi,
czarnym oczkiem dzieci śledzi?
Ref.: Tupu, tap!…
3. Szur, szur, szur, jeżyk mały,
szur, szur, szur, w liściach cały.
Ref.: Tupu, tap!…

 

Jestem zuch

1. Jestem zuch, jestem zuch!
Tu mam głowę a tu brzuch.
Klaszczę w ręce: ram, tam, tam!
I dzień dobry mówię wam!
2. Jestem zuch, jestem zuch!
Tu mam nosek, a tu brzuch.
Klaszczę w ręce: ram, tam, tam!
I dzień dobry mówię wam!

„Wszyscy są”

Wszyscy są witam was,

Zaczynamy już czas.

Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Obszar fizyczny

– uczestniczenie w zabawach ruchowych

– wdrażanie do samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków

Obszar emocjonalny

─ przeżywanie i wyrażanie emocji, poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami

─ wypowiadanie się o tym, co każdy lubi

Obszar społeczny

– obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

─ uczenie się współdziałania z innymi dziećmi

─ integrowanie się z grupą

─ czerpanie radości ze wspólnych działań i osiągnięć

Obszar poznawczy

– kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli

– słuchanie z uwagą utworów literackich

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu

– wykonywanie prac plastycznych

– rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku

– rozwijanie umiejętności matematycznych, przeliczanie na konkretach

– reagowanie na zmiany wysokości dźwięków (niskie i wysokie)

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– uczestniczenie w zabawach twórczych