Pisarze

Home / Pisarze

 

Witamy w grupie PISARZE

 

 

Nauczycielki:

Mgr Elżbieta Kornet

Mgr Aleksandra Nadstoga

Aleksandra Ścisłowska

Woźna:

Katarzyna Karasińska

——————————————————————————————————————————————-

Witamy w listopadzie

Dyżur nauczycielski:

Elżbieta Kornet

7.11 ( poniedziałek ) 6.30-7.30

10.11  ( piątek )  6.30 – 7.30, zawsze można też umówić się ze mną w innym terminie.

 

GRUDZIEŃ

CELE OGÓLNE

 • Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania pór roku. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.
 • Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie. Adekwatne ubieranie się do pogody.
 • Rozwijanie matematycznego myślenia – rytm, przeliczanie. Porównywanie długości, ćwiczenie stosunków przestrzennych.  Porównywanie liczby elementów.
 • Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajem wysyłania świątecznych pocztówek. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd.
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności plastycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie słuchu muzycznego.
 • Poznanie liter – e,E, r,R oraz liczby 6 i jej zapisu graficznego.

 

Choinka- wiersz

Przyszła do przedszkola

choinka zielona,

powiedziała dzieciom:

– Chcę być wystrojona.

Dzieci się zebrały, pracę podzieliły

i piękne ubranka choince zrobiły.

Świątecznie ubrana,

jasnym blaskiem świeci.

Choinka została w przedszkolu, u dzieci.

 

Mikołaj – piosenka

Mikołaj, Mikołaj, jedzie samochodem

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźna pogodę.

Hu hu ha, tra la la

co to za Mikołaj?

Hu hu ha, tra. la, la

co to za Mikołaj?!

Mikołaj, Mikołaj, lat ma już bez liku

a prezenty dziś wiezie

dzieciom w bagażniku!

Hu hu ha, tra lal la

co to za Mikołaj?

Hu hu ha, tra la la

co to za Mikołaj?

 

Nasze plany na listopad:

1.Wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (w zabawach i sytuacjach zadaniowych)

2.Rozwijanie poczucia dumy z przynależności do lokalnej społeczności i do narodu poprzez rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością i krajem.

3.Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych , wyciągania i formułowania wniosków.

4.Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych Zachęcanie do opiekowania się nimi przez cały rok, a szczególnie zima.

5.Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych , poprawne stosowanie ich w zadaniach i zabawach.

6.Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

7.Wyrabianie pewności siebie w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowach na określony temat.

8.Utrwalanie nawyków higienicznych, porządkowych oraz czynności samoobsługowych.

9.poznanie kolejnych liter:: i, I; D, ,d; y, Y; K,  k,  i cyfr:  5, 6 ,i 7.

 

Zabawa ruchowa  – Małpa Filomena

Małpa Filomena  w dużym zoo mieszkała

Małpa Filomena wszystko robić chciała

Skakała, skakała wciąż się wyginała

na drzewo wchodziła, popatrz co robiła.

 

Hymn Polski

 

Jeszcze  Polska nie zginęła

Kiedy my żyjemy.

co nam obca przemoc wzięła
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
– Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

 

 


PAŹDZIERNIK

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców i warzyw;

– odczytywanie globalnie nazw owoców i warzyw;

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

–  doskonalenie sprawności ruchowej;

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań.

 

„Owoce z mojego sadu”

Lubię jesień w moim sadzie,

gdy owoce dojrzewają.

Kiedy jabłuszka czerwone

często na ziemię spadają.

Lubię, gdy gruszki żółciutkie

w słońcu jesiennym się mienią.

I lubię, gdy te owoce,

w kompot przepyszny się zmienią.

 

„Bal na grządkach” – słuchanie piosenki.

 1. Dziś w ogrodzie pietruszki wielki bal urządziły.

Wystroiły się pięknie, wszystkich już zaprosiły.

Ref. Deszcz im rytm wystukuje. Wiatr melodię przygrywa.

A tańczących warzywek coraz więcej przybywa.

 1. Burak tańczy z cebulą, a marchewka z koperkiem.

Żółta dynia wciąż woła: „Kto chce zostać dziś berkiem?”

Ref. Deszcz im rytm wystukuje…

 1. Kto zatańczy z sałatą, która stoi pod ścianą?

O, już tańczy z nią seler, wielkie brawa dostaną.

Ref. Deszcz im rytm wystukuje…

 1. Pan pomidor czerwony, chce zaprosić szparagi.

Lecz wciąż myśli co zrobić, bo dziś nie ma odwagi.

Ref. Deszcz im rytm wystukuje…

 


Witam po wakacjach i przypominam, że teraz nazywamy się Pisarze ( wcześniej Czarodzieje )

Życzę  samych radosnych chwil dzieciom i Państwu.

Serdecznie zapraszam  6- tego września na godz. 17-tą do naszej starej sali na zebranie . Pozdrawiam


 

WRZESIEŃ

 

 „Wesołe przedszkole”

         sł. i muz. Jolanta Zapała

 

Ref: Wesołe, wesołe przedszkole.

Zatańczmy, więc razem w kole.

Przygodo wyruszaj z nami,

wraz z Treflikami. (x2)

 

 1. Wszystkie dzieci i Trefliki,

tańczą z nami taka tiki.

Wyginają się na boki,

znają tańca tego kroki.

Taka tiki, taka tiki,

szalala i zabawa trwa. (2x)

 

 1. Nie bądź smutny, nie bój żaby,

ruszaj z nami do zabawy.

Weź pokonaj ranne trudy,

bo w przedszkolu nie ma nudy.

Taka tiki, taka tiki,

szalala i zabawa trwa. (2x)

 

Co widzisz?

 

Jedna jest Treflinka,

jedna pani w sali.

Jeden sufit i podłoga,

Co widzisz w odda?

 

Cele ogólne

– utrwalenie imion kolegów  i koleżanek

-integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

– wdrażanie do dbania o porządek w miejscu zabaw

-tworzenie Kodeksu Przedszkolaka

-zapoznanie z Regulaminem korzystania  z placu  zabaw

– utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk,

-doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej

– kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny

– kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu

-zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych

– kształcenie umiejętności rozpoznawania osób po charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego

– rozpoznawanie emocji, nazywanie ich oraz wyrażanie za pomocą mimiki twarzy

-zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nożycami oraz prawidłowe ich trzymania

– kształtowanie odporności emocjonalnej

– doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych

-zwiększenie koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej

– kształtowanie świadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego symetrii i różnicowania lewej i prawej strony (wyróżnianie i nazywanie części ciała)

– budzenie radości ze wspólnego spaceru z kolegami z grupy

– kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 5

– porównywanie policzonych elementów

– kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości

– zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę

– ocenianie czynności wykonywanych przez dzieci na ilustracji

-prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego

sprawności ruchowej

– kształcenie umiejętności określania zmysłów za pomocą których poznajemy świat

-rozwijanie własnych zainteresowań – przestrzeganie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym

 

 

 

 

 

 

 

C