Pisarze

Home / Pisarze

 

 

ZAMIERZENIA MARZEC 2022

Wiosna w błękitnej sukience
bierze krokusy na ręce,
wykąpie je w rosie świeżej
i w nowe płatki ubierze.
Ref.: Wiosna buja w obłokach,
wiosna płynie wysoko.
Wiosna chodzi po drzewach,
wiosna piosenki śpiewa. u
II. Potem, z rozwianym warkoczem,
niebem powoli gdzieś kroczy,
wysyła promienie słońca
i wiersze pisze bez końca.
Ref.: Wiosna…
III. Nocą się skrada z kotami,
chodzi własnymi drogami.
A teraz śpi już na sośnie
i nie wie, że sosna rośnie.
Ref.: Wiosna…

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • dbanie o porządek na półkach indywidualnych,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
 • rozpoznawanie instrumentów muzycznych perkusyjnych i innych, np. gitary, pianina, po ich dźwiękach,
 • rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko,
 • wspólne układanie opowiadania,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry),
 • wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i po wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach,
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy),
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze,
 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf),
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze, filharmonii, operze itp.,
 • dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia,
 • umiejętne posługiwanie się rekwizytami,
 • przygotowywanie kącika teatralnego
 • wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni), odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich, np. tulipany, nasturcje, lilie; omawianie ich budowy (np. tulipana),
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi

ZAMIERZENIA STYCZEŃ 2022

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych,
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • dostrzeganie, że rośliny i zwierzęta mają swoje potrzeby; dbanie o nie (np. dokarmianie ptaków zimą),
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą,
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody,
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw,
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy,
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka,
 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych,

 

PIOSENKA dla Babci i Dziadka

Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.
Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.
Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.
Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!
Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref.: A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,
karuzela i spacer z psem,
wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.
Potem pizza, a może dżem?
Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

II. Mama stara się jak może, by być bliżej nas,
ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!
Tata stara się jak może, aby z nami być,
ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.
Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!
Ref.: A tam lody…