Pisarze

Home / Pisarze

Pisarze

Witamy na nowej stronie Pisarzy

 

 

“SKACZĄCE NUTKI”                             (sł. Dorota Gellner; muz. Barbara Kolago)

 1. Do przedszkola wpadły nutki.

wszystkie miały czarne butki,

czarne szelki i czapeczki

i i skakały jak piłeczki.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko,

ta z plecakiem, ta z walizką.

Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy.

2. Poprosiły o mieszkanie

w dużym czarnym fortepianie.

I biegały, i skakały

po klawiszach czarno – białych

Ref. Ta wysoko, tamta nisko…

3. Nawet na leżakowaniu

przeszkadzały dzieciom w spaniu

i skakały po kocykach

w czarnych szelkach i bucikach.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko…

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty:

 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie motoryki małej
 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń

gimnastycznych i zabaw ruchowych

 • wdrażanie do wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • respektowanie zasad panujących w grupie
 • wdrażanie do uważnego i aktywnego słuchania rówieśników i nauczycieli/dorosłych
 • nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków
 • poznanie obrazu graficznego liczby 10
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
 • poznanie obrazu graficznego głoski „r” – litery „R”, „r”
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • rozwijanie motoryki małej
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów

werbalnych i pozawerbalnych

 • odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie

zagadek

 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w

stosunku do innych przedmiotów

 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1–10
 • wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód

 

 

Pisarze witaja