Czarodzieje

Home / Czarodzieje

Czarodzieje

Wychowawcy:

mgr Katarzyna Grygiel

mgr Magdalena Styperek

Woźna:

Małgorzata Kasperska


MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
 • Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.
 • Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
 • Usprawnianie narządów artykulacji.
 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom dostrzegania wprowadzanych zmian – dokładanie, odkładanie i określnie wyniku dodawania i odejmowania oraz.
 • Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
 • Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną – aktywizowanie dzieci podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
 • Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
 • Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
 • Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

PIOSENKI I WIERSZE

„Łąka” sł. Ewa Stadtmüller

Leci siwa mgła do góry,
wnet się zmieni w ciemne chmury.
Pada deszczyk prosto z nieba,
tego nam tu było trzeba.

Rośnie trawa, ile zdoła,
kwitną kwiaty, pachną zioła.
Obudziły się biedronki,
pszczoły, trzmiele oraz bąki.

Frunie motyl pod niebiosy,
żabie chóry ćwiczą głosy.
Środkiem łąki bociek człapie,
zmykaj żabko, bo cię złapie.

„Boćki i żaby” Barbara Stefania Kossuth

N: Przyleciały boćki
zza dalekich mórz,
klekotały głośno – wróciłyśmy już!
Dz: Kle, kle, kle!
Kle, kle, kle!
N: A nad stawem w trawie
padł na żabki strach.
– Boćki przyleciały!
Och, och, ach, ach, ach!
Dz: Kum, kum, kum!
Kum, kum, kum!
N: Żabki przestraszone
hyc! Do wody – hyc!
Boćki chodzą, brodzą…
nie znalazły nic!
Dz: Kum, kum, kum!
Kum, kum, kum!
Kle, kle, kle!
Kle, kle, kle!

„Idą mrówki”  Małgorzata Barańska (zabawa paluszkowa)

Idą sobie mrówki dróżką:                  Przedszkolaki siedzą skrzyżnie w kole lub rozsypce. Kroczą po podłodze palcami wskazującymi i środkowymi obu rąk.
pierwsza mrówka tupie nóżką,         Stukają w podłogę palcem wskazującym jednej ręki.
druga mrówka tupie nóżką,              Stukają w podłogę palcem środkowym tej samej ręki.
trzecia mrówka tupie nóżką,            Stukają w podłogę palcem wskazującym drugiej ręki.
czwarta mrówka tupie nóżką.          Stukają w podłogę palcem środkowym tej samej ręki.
Potupały, potupały                            Stukają w podłogę palcami wskazującymi i środkowymi obu rąk.
i w mrowisku się schowały.              Zaciskają obie pięści


KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
 • Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 • Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem, odgadywanie zagadek.
 • Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.
PIOSENKI I WIERSZE

„Na podwórku”  sł. Ewa Stadtmüller, muz. Anna Huszcza

Na podwórku zamieszanie,
każdy czeka na śniadanie,
głodny kot na płot się drapie
a gospodarz smacznie chrapie.

Ref.: Gospodarzu, wstawać pora,
karmić kury i indora,
nieść do stajni sianko świeże,
a nie w łóżku sobie leżeć!

Pieje kogut: kukuryku!
Nie ma ziarna dziś w kurniku!
Krowa muczy, kwiczy prosię:
ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.

Ref.: Gospodarzu…

Gdy gospodarz to usłyszał,
krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,
fantastyczny sen dziś miałem,
więc przerywać go nie chciałem.

Ref.: Gospodarzu…

„Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne”

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali
Wielkanocni goście czasu nie tracili
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta

WIERSZ

„Piękne barwy”  Bożena Drzycimska

Nasze polskie piękne barwy
każde dziecko dobrze zna:
jeden pasek białej farby,
pod nim pas czerwieni gra.
Tańczy flaga z wiatrem w górze –
biel i czerwień pięknie lśnią.
Hymn się niesie, hen! ku chmurze,
dźwięki pieśni pięknie brzmią.


MARZEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Nabywanie odporności poprzez pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
 • Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji za pomocą znaków, symboli.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
 • Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

PIOSENKI I WIERSZE

„Dinozaury” sł. Ewa Stadtmüller, muz. Urszula Borkowska

Dinozaurów nie ma z nami
dawno już.
Nawet ślady ich przysypał
czasu kurz.
Można spotkać dinozaura
tylko w snach,
jak paprocie skubie wielkie,
że aż strach.
Tam gdzie kiedyś tych paproci
szumiał las
leżą złoża węgla, który
grzeje nas.
A gdzie góry i doliny
że ho, ho,
było kiedyś pełne piasku
morza dno.
Tam gdzie fale rozmawiały:
bul, bul, bul,
pozostała w głębi ziemi
biała sól.
Czy ktoś mógłby czas zatrzymać?
Chyba nie.
Jak tu będzie za lat tysiąc?
Kto to wie? (x4)

„Daj rękę, Wiosenko” sł. Halina A. Cenarska, muz. Krystyna Kwiatkowska

Ciepły szalik śpi już w szafie,
słońce zerka w okna.
Obudziły się krokusy,
bo wróciła wiosna.

Ref.: Daj rękę, Wiosenko
i chodź razem z nami.
Motylek cytrynek
będzie nas prowadził.
Zaspany tatarak
przegląda się w wodzie
i kwiaty się stroją
na grządkach w ogrodzie.

Wiosna w dresie kolorowym
z żabką gra w zielone.
Dziś kupiła sobie duże
lody waniliowe.

Ref.: Daj rękę, Wiosenko…

„Przyleciały wiosną ptaki” sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Słońce mocno nam przygrzewa,
Trawa już zielona.
Idzie wiosna, a z nią ptaki
Przyleciały do nas.

Ref.: I ćwierkają, i gęgają, nowe gniazda zakładają.
I świergocą, i klekocą znów jesteśmy tu.

Szare gęsi i jaskółki
Hen z dalekich krajów.
Kraski, dudki i kukułki
Na wiosnę wracają.

Ref.: I ćwierkają…
Kolorowe stroszą piórka
Na wiosny spotkanie.
Gdzieś wysoko na kominie
Bocian ma mieszkanie.

Ref.: I ćwierkają…

„Start rakiety” gimnastyka buzi i języka wg Beaty Gawrońskiej.

Start rakiety (silniki pracują).                                Długie „parskanie” wargami.
Rakieta okrąża ziemię.                                          Przy zamkniętej buzi – zataczanie koła językiem przed zębami.
Rakieta wylądowała na nieznanej planecie.      Kląśnięcie językiem trzy razy.
Rozmowa z ufoludkiem.                                       Powtarzanie spółgłosek (krótko) pppp, fffff, ddddd, ttttt, tdtdtd.


LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka – zachęcanie do posługiwania się wprowadzanymi pojęciami;
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby, dopowiadanie ostatniej sylaby, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Zachęcanie do posługiwania się zwrotami w j. angielskim.
 • Stwarzanie okazji do rozwijania samodzielności – porządkowanie zabawek, nakładanie ubrań wierzchnich, próby zapinania guzików, butów, nakładania czapek, szalików, rękawiczek.

WIERSZYKI

„Smok w jaskini” zabawa w kole wg Beaty Gawrońskiej

Dzieci wybierają spośród siebie, z pomocą znanej sobie wyliczanki, jedno z dzieci – smoka, które wchodzi do
środka, siada i zamyka oczy lub zasłania je dłońmi. Podchodzi do niego inne dziecko, wskazane przez nauczyciela. Rozpoczynają dialog:
Dziecko: Puk, puk.
Smok: Kto tam?
Dziecko: Gość. Mam dla ciebie kość.
Smok: Nie jadam kości, ale lubię gości. Wejdź … (podaje imię dziecka).
Gdy smok prawidłowo poda imię, jego miejsce zajmuje dziecko i zabawa zaczyna się od początku.

„Pisarz bajkę pisze” Małgorzata Barańska
Tu literka, tam literka,                                                 –  Naśladuje wszystkimi palcami pisanie na klawiaturze.
pisarz piękną bajkę pisze.
Wszyscy chodzą na paluszkach,                             – Palcem wskazującym i środkowym jednej ręki spaceruje po wewnętrznej stronie drugiej, otwartej dłoni.
gdy pisze, lubi ciszę. Ćśśśś… Mówiąc „ćśśś…”,       – przykłada palec wskazujący do ust.


STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Rozwijanie samodzielności w zapinaniu guzików i zasuwaniu suwaków;
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków, pomoc zwierzętom w
  schronisku.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda, narty, sanki, zegary.
 • Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
 • Wdrażanie do okazywania szacunku innym ludziom, szczególnie osobom starszym.

Piosenki i wiersze

„Laurencja”
sł. i muz. popularne

Laurencjo moja, Laurencjo ma,
ach kiedyż znowu spotkamy się?
– W poniedziałek!
Ach, żeby to już poniedziałek był
i ja przy swojej Laurencji żył!
Laurencjo ma!
Laurencjo moja, Laurencjo ma,
ach kiedyż znowu spotkamy się?

– We wtorek!
Ach, żeby to już wtorek był
i ja przy swojej Laurencji żył!
Laurencjo ma!
itd.

„Pory roku”
sł. i muz. Joanna Bernat

1. Każdy rok się zimą zaczyna,
sypie śnieg i mróz mocno trzyma.
A ja jeżdżę sobie na sankach
i z tatusiem lepię bałwanka.

Ref.: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają
i tak wg kalendarza wszystko się powtarza.

2. A po zimie przychodzi wiosna,
taka roześmiana, radosna.
Chodzę wtedy z mamą po łąkach
i w ogródku sieję nasionka.

Ref.: Miesiące mijają, pory roku…

3. Potem znów się lato zaczyna,
więc się cieszy cała rodzina.
Do walizek się pakujemy,
na wakacje razem jedziemy.
Ref.: Miesiące mijają, pory roku…

4. A po lecie przychodzi jesień,
złoci liście w sadzie i w lesie.
Do spiżarni zapasy chowa,
by do zimy świat przygotować.
Ref.: Miesiące mijają, pory roku…

„Cztery pory roku” rymowanka popularna

Wiosna, lato, jesień, zima
i od nowa się zaczyna.


GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
 
 • Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w zabawie.
 • Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych i sytuacji zabawy.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego zapinania guzików, zakładania szalików, itp.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
 • Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni– posługiwanie się zwrotami z tej strony, z drugiej strony, pomiędzy.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń zgodnie z instrukcją.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona,
  sikorka, ptaki.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Piosenki i wiersze

„Mikołaj”

1.Siwa broda i spodnie na szelkach,
ciepłe buty i czapka czerwona.
Już zaczyna pakować prezenty                                                                                                                                                                           i za chwilę przyjedzie tu do nas.

Ref. Czy wy wiecie, czy wiecie,
jest jedyny na świecie.
To nasz stary znajomy Mikołaj.

2. Nie zapomni o mamie i tacie,
zawsze miły jest i uśmiechnięty.
Wszystkim dzieciom i dużym, i małym
zawsze lubi rozdawać prezenty.

Ref. Czy wy wiecie, czy wiecie,
jest jedyny na świecie.
To nasz stary znajomy Mikołaj.

„Wesoła choinka”
sł. Tadeusz Kubiak, muz. Krystyna Kwiatkowska

1. Na gałązce choinkowej
wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac,
przy drugim kaczuszka.
Pajac biały jest jak piekarz,
mąkę ma na brodzie,
a kaczuszka złota, jakby
kąpała się w miodzie.

Ref.: Choinka, choinka,
wesoła choinka,
choinka, choinka wesoła!

2. Popatrz, mamo, woła Krysia,
jak ten pajac skacze.
A czy słyszysz, mówi mama,
jak kaczuszka kwacze?
Pajac tańczy, kaczka kwacze,
posłuchajcie sami,
a zajączek tuż, tuż obok
rusza wąsikami.

Ref.: Choinka, choinka… (x2)


LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo -dydaktyczne:

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.
 • Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
 • Rozwijanie postawy szacunku do innych osób – dzieci i dorosłych;
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach wymagających przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.
 • Zachęcanie do szukania wsparcia w sytuacjach dla dziecka trudnych.
 • Wdrażanie do panowania nad emocjami, zwłaszcza trudnymi.

Piosenki i wierszyki:

Moja wesoła rodzinka
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

1. My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni,
my jak palce jednej dłoni.

Ref.: Mama, tata, siostra, brat
i ja – to mój mały świat.
Dużo słońca, czasem grad,
to wesoły jest mój świat.

2. Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę.
Tato kocha, lecz inaczej,
uspokaja, kiedy płaczę.

Ref.: Mama, tata…

3. Gdy napsocę i nabroję,
siedzę w kącie, bo się boję.
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje.

Ref.: Mama, tata…

4. Kiedy nie ma taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu.

Ref.: Mama, tata…

Wiersz „11 listopada”

„W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada,
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
pozostał Dniem Niepodległości.”
Piosenka „Kolorowy deszcz”
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak
1. Gdy na dworze pada deszcz,
kiedy wszystko szare jest.
Wyjmij kredki i narysuj,
to co tylko chcesz.
Ref: Na niebiesko, fioletowo, żółto i różowo.
Na zielono, na czerwono i pomarańczowo.    x2
2. Chociaż pada szary deszcz,
kredki z deszczu śmieją się.
Każda kredka ostrzy nosek
i rysować chce.
Ref: Na niebiesko, fioletowo… x2
3. Kolorowy pada deszcz,
kolorowy szczeka pies.
I parasol kolorowy
rysujemy też.
Ref: Na niebiesko, fioletowo…  x2

PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
 • Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
 • Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
 • Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.

Piosenki :

„Dary jesieni”
sł. i muz. Joanna Bernat1. Za domem w ogrodzie
dojrzały warzywa.
Wzięła Zosia koszyk i warzywa zrywa. (x2)

Ref.: Cebulę i pory,
kapustę, kalafiory,
marchew i selery
i pietruszki cztery.

2. Poszła też do sadu,
co się złotem mienił,
by dary pozbierać od Pani Jesieni. (x2)

Ref.: Tu śliwka, tu gruszka,
tam słodkie są jabłuszka,
a pod płotem stoi
malin pełen słoik.

„Toczą się kasztanki trzy”
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

1. Toczą się kasztanki trzy,
hop, la, la.
Dwa wesołe, jeden zły,
hop, la, la.
To dlatego złoszczę się,
hop, la, la.
Bo nikt nie chce zabrać mnie,
hop, la, la.2. Woła Ola, woła Jaś,
hop, la, la.
Już, kasztanku, jesteś nasz,
hop, la, la.
Śmieje się kasztanek w głos,
hop, la, la.
Z nim kasztanków cały stos,
hop, la, la.


WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo -dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.
 • Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Piosenki i wierszyki:

„Piosenka o Tupie”
sł. Ewa Stadmüller, muz. Jędrzej RocheckiJestem zając, jak się patrzy,
TUP, TUP, TUP,
do przedszkola mknę raz, dwa, trzy,
TUP, TUP, TUP.
Tu się fantastycznie czuję,
TUP, TUP, TUP,
więc z radości przytupuję,
TUP, TUP, TUP.
Moja mama Zajączkowa,
TUP, TUP, TUP,
do przedszkola iść gotowa,
TUP, TUP, TUP.
Pewnie by tu zostać chciała,
TUP, TUP, TUP,
gdyby więcej czasu miała,
TUP, TUP, TUP.
Są w przedszkolu miłe panie,
TUP, TUP, TUP,
rysowanie i śpiewanie,
TUP, TUP, TUP.
I zabawy śmieszne takie,
TUP, TUP, TUP.
Dobrze jest być przedszkolakiem!
TUP, TUP, TUP.

Wiersz „Światełko” Iwona Salach

Przez ulicę idą dzieci,
Gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali,
uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone,
czekaj grzecznie na…