Rekrutacja

Home / Rekrutacja

DRZWI OTWARTE podczas rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 nie będzie, zapraszamy do obejrzenia naszego przedszkola w wirtualnym spacerze poniżej.

W dniach od 8 maja do 12 maja 2023, godz. 17.00 odbywa się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. . Dzieci 2,5 letnie nie biorą udziału w rekrutacji. O przyjęciu dziecka 2,5 letniego do przedszkola decyduje Dyrektor placówki, po zakończeniu procesu rekrutacji w gminie.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki.                               

Po zalogowaniu należy:

 1. Wypełnić elektronicznie kartę zgłoszenia (wniosek z danymi dziecka i danymi rodziców/prawnych opiekunów)
 2. Wypełnić elektronicznie załącznik  (informacją o spełnianiu kryteriów),
 3. Podpisać klauzulę informacyjną
 4. Wraz z w/w dokumentami drukuje się puste oświadczenie, które należy wypełnić ręcznie.

Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

 1. Dla kryterium 2, 3, 4, 5, – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U2019 r, poz. 1172, ze zm.);
 2. Dla kryterium 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 3. Dla kryterium 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, ze zm.).

Do pozostałych kryteriów rekrutacyjnych nie należy składać dodatkowych załączników. Do ich potwierdzenia wystarczy wypełnienie oświadczenia (4 strona wniosku) podpisane przez rodziców

Podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów w/w dokumenty dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 12 maja 2023, godz. 17.00 Wnioski w zaklejonej kopercie, z napisem REKRUTACJA należy zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się na płocie, przy wejściu do przedszkola. Rodzice otrzymają drogą mailową potwierdzenie odbioru dokumentów.

Wnioski można złożyć do maksymalnie 3 przedszkoli – określając kolejność preferencji. 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

Karta zgłoszenia bez dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz bez oświadczenia nie zostanie przyjęta. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata oraz brak oświadczenia eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, można znaleźć na naszej stronie internetowej, w zakładce REKRUTACJA lub na stronie Gminy Komorniki.

Udzielanie informacje o przedszkolu i rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywać się w dogodnym czasie dla zainteresowanych rodziców, w godzinach pracy przedszkola w formie informacji telefonicznej tel. 61 810 77 60 oraz drogą zadawania pytań e-mail: biuro@przedszkolekomorniki.pl.

Wirtualny spacer po naszym Przedszkolu :

https://gopro.com/v/kV1GM5kRd1dMm

Dokumenty do pobrania

Czy nadaję się do przedszkola?

 • Zostaję na trochę bez mamy i taty,
 • Umiem się ubierać i rozbierać (jeszcze nie całkiem samodzielnie),
 • Umiem się sam załatwić i umyć ręce (czasami ktoś mi pomaga),
 • Sam jem (chociaż nie robię tego szybko),
 • Mówię zdaniami (to nie jest największy problem bo w przedszkolu się nauczę).

Jak ubrać przedszkolaka ?

 • Luźne spodnie lub spódnica na gumce,
 • Bluzka z rozciągliwym dekoltem, bez guzików
 • Bluza dresowa lub lekki sweterek  czyli ubiór na „cebulkę”
 • kurtkę na suwak, który łatwo się zapina
 • buty do chodzenia po podwórku, które łatwo się zakłada, zapinane na rzepy ( chyba ,że dziecko  bez problemu radzi sobie z innym rodzajem zapięcia)

Prosimy nie zakładać dzieciom body.

Pamiętajmy , że ważniejsza jest wygoda niż elegancja.

Wyprawka przedszkolaka

 • Kapcie – spód zapobiegający poślizgowi, możliwie jak najłatwiejsze do zakładania
 • Ręczniczek
 • woreczki jednorazowe na brudne ,pomoczone ubrania
 • Ubrania na zmianę – majteczki, skarpetki, koszulka, rajstopki.
 • Zapasowe ubranie wieszamy w szatni, najlepiej w torbie płóciennej.  Prosimy o przyniesienie też worka foliowego na zabrudzone rzeczy

Dzieci 3 letnie

 • Ulubioną zabawkę, ale tylko taką, którą można łatwo zdezynfekować
 • koc i poduszka – do leżakowania – najlepiej znane dziecku a nie prosto ze sklepu.

Wszystkie powyższe rzeczy podpisane w widocznym miejscu!
Wyprawkę (skompletowaną) prosimy przynieść pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.