Nadzór

Home / Nadzór

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93

Wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Beata Kumanowska| pok. 23| tel 780 386 083

 

Nadzór organizacyjny prowadzi Urząd gminy Komorniki

REFERAT OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Kierownik: Adriana Wiśniewska | pok. 017 | tel.: 61 8100 675

e-mail: oswiata@komorniki.pl