Dobosze

Home / Dobosze

Rok szkolny 2022/2023

Nauczycielki:

mgr Katarzyna Grygiel – wychowawczyni

mgr Aleksandra Ścisłowska – wychowawczyni

Woźna: 

Małgorzata Kasperska

GRUDZIEŃ
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
W tym miesiącu ćwiczymy Jasełka, skupiamy się na powtarzaniu ról, ćwiczymy kolędy
listopad
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Umiejętność ogólna: Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania. 
Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się. 
Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium. 
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.  
Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.  
Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N. 
Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby. 
Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l. 
Wdrażanie do współdziałania w zabawie. 
Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji. 
Rozwijanie ciekawości poznawczej.  
Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.  
Kształtowanie postawy szacunku do przyrody. 
Kształcenie umiejętności wokalnych.  
Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie; 
Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu. 
Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą. 
Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. 
Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania. 
Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1. 
Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych. 
Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu. 
Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.  
Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.  
Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym. 
Hymn Polski
1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…
3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…
4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…
PAŹDZIERNIK
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.
Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – kształtowanie poczucia rytmu.
Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.
Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
Rozwijanie ciekawości poznawczej.
Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
Kształcenie umiejętności wokalnych.
Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.
„IDZIE JESIEŃ”
Jesień idzie, jesień
piękne liście niesie
drzewa kolorowe
jak w sukniach królowe!
Czas zbierania plonów-
można wziąć do domu
z ogródka zapasy
oraz grzyby z lasu
I w sadzie owoce
na drzewach się złocą
gruszki, śliwki i jabłuszka
ale będzie pyszna uczta
Ptaki odlatują już do ciepłych krajów
zwierzęta na zimę zapasy zbierają
dni są coraz krótsze i często deszczowe
parasol się przyda i kalosze nowe
Jesień idzie, co ty na to?
zaczyna się zaraz, gdy kończy się lato
Styczeń, luty, marzec, kwiecień
Maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień
O ! to chyba już
jesień jest tuż tuż !
„NA SPACEREK”
Zdejmij kapcie, buty włóż,
Potem schowaj goły brzuch,
Chwyć za kurtkę, rączki włóż,
Teraz zapnij no i już.
Szalik, czapka, rękawiczki,
i już można wyjść za drzwiczki.
Gdy z podwórka już wracamy,
rękawiczki z rąk ściągamy.
Później szalik i czapeczkę,
schowaj szybko na półeczkę.
A kurteczkę rozpinamy,
na wieszaczek ją wieszamy,
zdejmij buty, kapcie włóż
i do sali ruszaj  już.
Gimnastykuj się codziennie.                Marsz w miejscu.
Zobacz, jakie to przyjemne.                Wysuwanie prawej i lewej nogi na zmianę i dotykanie piętą podłogi.
W zdrowym ciele zdrowy duch,         Dzieci podają sobie ręce i poruszają się cwałem bocznym w prawo,
pokaż, jaki z ciebie zuch.                       a przy powtórzeniu w lewo.
W zdrowym ciele zdrowy duch
pokaż, jaki z ciebie zuch.
Raz przysiady, raz podskoki.               x 4 uderzenie dłońmi o kolana i klaśnięcie w ręce.
Ręce w górę lub na boki.                       Ręce podniesione do góry i rozłożone w bok.
W zdrowym ciele zdrowy duch…
Mocne nogi, plecy proste,                    Ręce na biodrach, dzieci obracają się dookoła własnej osi
raz fikołek, a raz mostek.                   w podskokach.
W zdrowym ciele zdrowy duch…
WRZESIEŃ
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Posługiwanie się imionami kolegów.
Rozwijanie sprawności fizycznej.
Aktywne uczestniczenie w zabawach z grupą.
Kształtowanie umiejętności współpracy w zabawie.
Stosowanie się do umów i reguł w zabawach.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu.
Posługiwanie się pojęciami oznaczającymi nastrój i emocje.
Kształtowanie umiejętności określania nastroju na podstawie mimiki i mowy ciała.
Kształtowanie umiejętności dokonywania oceny sytuacji i zachowania.
Kształtowanie percepcji słuchowej – wyróżnianie i przeliczanie wyrazów i sylab w zdaniu.
Kształtowanie myślenia logicznego.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości.
Rozwijanie ekspresji twórczej.
Kształtowanie umiejętności pracy w małych zespołach.
Rozwijanie umiejętności językowych – poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym i gramatycznym. Kształtowanie słownika dzieci.
Rozpoznawanie i nazywanie elementów na podstawie definicji – rozwiązywanie zagadek.
Rozwijanie zainteresowania czytaniem.
Rozwijanie spostrzegawczości – uzupełnianie brakujących elementów w rysunku.
Kształtowanie nawyku odkładania zabawek na miejsce.
Przygotowanie dzieci do rozpoznawania i nazywania zmysłów. Rozwijanie doznań sensorycznych.
Rozwijanie ciekawości poznawczej.
Kształcenie umiejętności właściwego i dokładnego mycia rąk.
Rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej.
Kształcenie umiejętności przeliczania i kategoryzowania. Rozwijanie umiejętności kontynuowania i układania prostych rytmów.
Pak – przyjaciel przedszkolaków- PIOSENKA
Kto świata ciągle jest tak ciekawy?
Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?
Kto świetny humor zawsze ma?
Kto się na żartach zna?
Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków!
Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,
z Pakiem wyprawa każda się uda,
wytropić można nawet lwa,
kiedy się Paka ma!
Ref.: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków!