Dobosze

Home / Dobosze

Dobosze

Rok szkolny 2021/2022

Nauczycielki:

mgr Aleksandra Nadstoga – wychowawczyni

mgr Kinga Trybus – wychowawczyni

mgr Agnieszka Jastrząb – nauczyciel wspomagający dziecko

Woźna: 

Elżbieta Szawala


 

PAŹDZIERNIK

Hymn przedszkola

1. Przedszkole, przedszkole, przedszkole

przyjemnie tu i miło,

uczymy sie tu bawić

by lepiej nam się żyło.

 

Ref. Król Maciuś tu panuje

bohater z baśni kart,

tu wszyscy są weseli,

tu jest szczęśliwy świat.

 

 1. Z piosenką w zabawie, w nauce,

przyjemnie mija czas,

dlatego do przedszkola

przychodzi każdy z nas.

Ref. Król Maciuś tu panuje…..

 

 

Wiatr i jesień

B. Forma

Szu, szu, szu wiatr powiewa,
tańczą w parku wszystkie drzewa.
Tańczy z nimi Pani Jesień,
w koszu swoje dary niesie.
Wiatr z Jesienią chce pogadać,
nagle deszcz zaczyna padać.
Kap, kap, kap krople spadają,
wszyscy mokre głowy mają.
Parasole otwierają
i przed deszczem uciekają.

 

 

„Mądry przedszkolak”

Mądry przedszkolak przykładem świeci –

zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest

i ich nie szturcha, ani nie bije.

Chce coś od innych – grzecznie poprosi

i się z szacunkiem do nich odnosi.

Jak z tego widać, nie trzeba wiele,

by wszystkich dzieci być przyjacielem.

 

 

 

Przedszkole drugi dom

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się,

kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać,

lecz na mnie auto czeka i miś.

W co będziemy bawić się dziś?

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych
 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • formowanie poczucia przynależności do rodziny
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości związanych z oszczędnością i rozsądnym planowaniem wydatków
 • wzmacnianie więzi z grupą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

OBSZAR POZNAWCZY

 • dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wzbogacenie słownictwa służącego opisywaniu wrażeń zmysłowych
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”; „e” „E”; „l” „L”; „i” „I”
 • kształtowanie pojęcia liczby dwa oraz trzy; poznanie cyfry 2 i 3
 • rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

 

 


WRZESIEŃ

 

NA WAKACJACH BYŁO MIŁO

 1. Na wakacjach było miło, było miło.

Słońce w plecy nam świeciło, nam świeciło!

Wielkie morze jak umiało, jak umiało,

za uszami nam szumiało, nam szumiało!

Ref. Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło, ale lato się skończyło!

 

 1. Na wakacjach było miło, było miło,

gdy po górach się łaziło, oj, łaziło!

A te góry jak umiały, jak umiały,

wciąż nam widok zasłaniały, zasłaniały!

Ref. Na wakacjach było miło…

 

 1. Na wakacjach było miło, było miło,

gdy w jeziorze jedną nogę się umyło,

gdy się wpadło nosem prosto do mrowiska

i się mrówki zobaczyło całkiem z bliska.

 

Ref. Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato się skończyło!

Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato, ale lato, ale lato się skończyło!

Wrześniu, wrześniu

 1. Do przedszkola powracają wreszcie dzieci,

wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci,

lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień,

bo wakacje się skończyły, już jest wrzesień.

 

Ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury,

zaproś słońce,

by świeciło coraz jaśniej,

coraz mocniej.

 

 1. Dziś od rana mgła i już nie widać nieba,

pada gęsty deszcz choć wcale go nie trzeba,

ludzie niosą rozłożone parasole,

już zmoczone wszystkie domy i przedszkole.

 

Ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury,

zaproś słońce,

by świeciło coraz jaśniej,

coraz mocniej.

Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury,

zaproś słońce,

by świeciło coraz jaśniej,

coraz mocniej,

coraz mocniej,

coraz mocniej.

W parku
Autor: Bożena Forma

 

Kasztan jeden, kasztan drugi,
pac, pac, z drzewa spada.
W trawie szuka ich wytrwale
przedszkolna gromada.Szu, szu, szu, szumi wiatr
i piosenkę śpiewa.
Sza, sza, sza, wieje wiatr,
lecą liście z drzewa. 

Pani jesień w swojej torbie
pędzel, farby niesie.
Pomaluje nimi liście
wszystkim drzewom w lesie.

Kiedy spotkasz ją przypadkiem
prezent dać ci może –
piękny szal utkany z liści
w jesiennym kolorze

 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • umacnianie więzi z grupą przedszkolną
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

OBSZAR POZNAWCZY

 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego
 • rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć
 • wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
 • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
 • kształtowanie słuchu fonematycznego
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”; „a” „A”; „t” „T”
 • kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1