Dobosze

Home / Dobosze

Dobosze

Drodzy Rodzice, przypominam, że dzieci nie przynoszą i nie wnoszą do przedszkola żadnych przedmiotów z domu. Proszę zwrócić uwagę, co dzieci „przemycają” w kieszeniach czy butach.

 

Cele ogólne – padziernik – Co nam jesień w koszu niesie

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas posiłków
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z toalety, mycie rąk, mycie zębów)
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)
 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego przez dostrzeganie rytmiczności w serii elementów

 

Piosenki i wierszyki

Pani Jesień

 1. Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień:

kapelusz z liści ma.

Listeczków kolorowych,złocistych i brązowych,

czerwonych koralikówkapelusz ma bez liku.

 1. Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień:

w koszyku dary ma.

Żołędzi i kasztanów,jabłuszek pięć rumianych

i grzybków – borowikóww koszyku ma bez liku.

 1. Kto chodzi dziś po lesie?

La, la, la, la, la, la.

To piękna Pani Jesień:

piosenki dla nas ma.

Deszczowe, nastrojowe,wesołe, przebojowe.

W jesiennym notesiku piosenek ma bez liku.