Dobosze

Home / Dobosze

Rok szkolny 2023/2024

Nauczycielki:

mgr Klaudia Handke – wychowawczyni

mgr Aleksandra Nadstoga – wychowawczyni

Woźna: 

Grażyna Brych


GRUDZIEŃ

CELE OGÓLNE

 • Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania pór roku. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.
 • Wyrabianie nawyków dbania o zdrowie. Adekwatne ubieranie się do pogody.
 • Rozwijanie matematycznego myślenia – rytm, przeliczanie. Porównywanie długości, ćwiczenie stosunków przestrzennych.  Porównywanie liczby elementów.
 • Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajem wysyłania świątecznych pocztówek. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd.
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała. Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności plastycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie słuchu muzycznego.
 • Poznanie liter – e,E, r,R oraz liczby 6 i jej zapisu graficznego.

 

Choinka- wiersz

Przyszła do przedszkola

choinka zielona,

powiedziała dzieciom:

– Chcę być wystrojona.

Dzieci się zebrały, pracę podzieliły

i piękne ubranka choince zrobiły.

Świątecznie ubrana,

jasnym blaskiem świeci.

 Choinka została w przedszkolu, u dzieci.

 

Mikołaj – piosenka

Mikołaj, Mikołaj, jedzie samochodem

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźna pogodę.

Hu hu ha, tra la la

co to za Mikołaj?

Hu hu ha, tra. la, la

co to za Mikołaj?!

Mikołaj, Mikołaj, lat ma już bez liku

a prezenty dziś wiezie

dzieciom w bagażniku!

Hu hu ha, tra lal la

co to za Mikołaj?

Hu hu ha, tra la la

co to za Mikołaj?


LISTOPAD

Cele ogólne:

-zapoznanie ze sposobami przygotowywania przetworów na zimę

-poznanie  legendy powstania państwa polskiego

-zapoznanie  ze znanymi miejscami w stolicy Polski

-poznanie wybranych zabytków Warszawy

-zapoznanie z symbolami narodowymi

-poszerzanie wiadomości nt. drogi listu od nadawcy do odbiorcy

-poznanie sposobu przekazywania informacji dawniej i dziś

-rozumienie przydatności urządzeń technicznych

-poznanie sposobu przekazywania informacji dawniej i dziś

-rozumienie przydatności urządzeń technicznych

-zapoznanie z symbolami pogody

-ukazanie charakterystycznych cech późnej jesieni

-poszerzanie wiadomości nt. historii pochodzenia misia pluszowego

-utrwalanie wyglądu i nazw „znanych misiów”

 

Jaki piękny kraj

1. Biało-czerwona, dzielna i piękna,

dumnie powiewa w polskich okienkach.

ref. Trójkąciku graj, jaki piękny mamy kraj.

Trójkąciku graj, jaki piękny mamy kraj. x2      

2.Tam Orzeł Biały macha skrzydłami.

   Dumnie wpatrzony w niebo nad nami.

 ref. Tamburyno graj, jaki piękny mamy kraj.

        Tamburyno graj, jaki piękny mamy kraj. x2

3.A słowa hymnu znam już na pamięć.

               Polsce dziękuję śpiewem i graniem.

ref. Grzechoteczko graj, jaki piękny mamy kraj.

      Grzechoteczko graj, jaki piękny mamy kraj. x2

4 Jestem szczęśliwy, dumny i wolny.

   O swoją przyszłość jestem spokojny.

ref. Ty orkiestro graj, jaki piękny mamy kraj.

      Ty orkiestro graj, jaki piękny mamy kraj.

 

„Koperta” – zabawa logorytmiczna

Dzieci poruszają się po sali w dowolnych kierunkach mówiąc jednocześnie rymowankę. Kopertę trzymają w prawej lub lewej dłoni zgodnie z wypowiadanym tekstem.

Kolorową kopertę trzymam w prawej dłoni.

Do skrzynki ją wrzucę, nikt mnie nie dogoni.

Kolorową kopertę trzymam w lewej dłoni.

Do skrzynki ją wrzucę, nikt mnie nie dogoni.

 

„Listonosz” – słuchanie wiersza

 

Idzie listonosz polną drogą, ciężką torbę niesie.

 Dziś wybiera się do Ali, dwa listy przyniesie.

Jeden, dwa, jeden, dwa. Dwa listy Ala ma.

 

Idzie listonosz polną drogą, ciężką torbę niesie.

Dziś wybiera się do Hani, paczkę jej przyniesie.

Jeden, dwa, jeden, dwa. dużą paczkę Hania ma.


PAŹDZIERNIK

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców i warzyw;

– odczytywanie globalnie nazw owoców i warzyw;

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;  

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

–  doskonalenie sprawności ruchowej;

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań.

 

„Owoce z mojego sadu”

Lubię jesień w moim sadzie,

gdy owoce dojrzewają.

Kiedy jabłuszka czerwone

często na ziemię spadają.

 Lubię, gdy gruszki żółciutkie

w słońcu jesiennym się mienią.

I lubię, gdy te owoce,

w kompot przepyszny się zmienią.

 

„Bal na grządkach” – słuchanie piosenki.

 1. Dziś w ogrodzie pietruszki wielki bal urządziły.

Wystroiły się pięknie, wszystkich już zaprosiły.

Ref. Deszcz im rytm wystukuje. Wiatr melodię przygrywa.

 A tańczących warzywek coraz więcej przybywa.

 1. Burak tańczy z cebulą, a marchewka z koperkiem.

 Żółta dynia wciąż woła: „Kto chce zostać dziś berkiem?”

 Ref. Deszcz im rytm wystukuje…

 1. Kto zatańczy z sałatą, która stoi pod ścianą?

O, już tańczy z nią seler, wielkie brawa dostaną.

Ref. Deszcz im rytm wystukuje…

 1. Pan pomidor czerwony, chce zaprosić szparagi.

Lecz wciąż myśli co zrobić, bo dziś nie ma odwagi.

Ref. Deszcz im rytm wystukuje…

 Serdecznie zapraszamy

na Zebranie Rodziców, które odbędzie się

w środę 13 września o godzinie 17

w sali Doboszy


WRZESIEŃ

 

„Proszę, przepraszam, dziękuję”

 1. Jestem miły i uprzejmy

chętnie kolegom pomagam.

Kiedy ktoś jest niegrzeczny,

to się z takim nie zgadzam.

 

Ref. Proszę, przepraszam, dziękuję.

        Jak dobrze znać dziś te słowa.

        Proszę, przepraszam, dziękuję,

        to nasza moda jest nowa.

 

 1. Umiem przepraszać kolegów

i grzecznie bawię się w sali.

Wszyscy to potrafimy,

chociaż jesteśmy mali.

Ref. Proszę, przepraszam, dziękuję…

 

Zaśpiewaj to – improwizacja melodyczna

Stoi na jednej nodze

przy niejednej drodze.

Dzisiaj go widziałem,

 ręką pomachałem.

 

Kiedy jadę z rodzicami

 naszym samochodem,

podziwiam budynki

i piękną pogodę.

 

 Gdy przechodzę przez jezdnię,

jestem bardzo uważny.

Wszyscy mi mówią,

że jestem rozważny.

 

Cele ogólne

– utrwalenie imion kolegów  i koleżanek

-integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa

-rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

– wdrażanie do dbania o porządek w miejscu zabaw

-tworzenie Kodeksu Przedszkolaka

-zapoznanie z Regulaminem korzystania  z placu  zabaw

– utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk,

-doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej

– kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny

– kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu 

-zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych

– kształcenie umiejętności rozpoznawania osób po charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego

– rozpoznawanie emocji, nazywanie ich oraz wyrażanie za pomocą mimiki twarzy                                                                       

-zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nożycami oraz prawidłowe ich trzymania

– kształtowanie odporności emocjonalnej

– doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych

-zwiększenie koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej

– kształtowanie świadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego symetrii i różnicowania lewej i prawej strony (wyróżnianie i nazywanie części ciała)

– budzenie radości ze wspólnego spaceru z kolegami z grupy

– kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 5

– porównywanie policzonych elementów

– kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości

– zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę

– ocenianie czynności wykonywanych przez dzieci na ilustracji

-prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego

sprawności ruchowej

– kształcenie umiejętności określania zmysłów za pomocą których poznajemy świat

-rozwijanie własnych zainteresowań – przestrzeganie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym