Dobosze

Home / Dobosze

Rok szkolny 2021/2022

Nauczycielki:

mgr Aleksandra Nadstoga – wychowawczyni

mgr Kinga Trybus – wychowawczyni

mgr Agnieszka Jastrząb – nauczyciel wspomagający dziecko

Woźna: 

Elżbieta Szawala


MAJ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w organizowanych zabawach ruchowych i przestrzegania zasad zapewniających bezpieczeństwo
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalenie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu
 • doskonalenie koordynacji ruchowej
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • kształtowanie umiejętności opisywania emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką
 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji porażki i sukcesu innych
 • kształtowanie świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz pozytywnego stosunku do zdarzeń
 • kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj
 • kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby
 • kształtowanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą
 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej
 • kształtowanie umiejętności tworzenia oraz czytania wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”, „F”
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 • wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu
 • kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby, w tym rozumienia efektu przesunięcia i obrotu
 • poszerzanie wiedzy na temat zawodów

 

Mamo, tato

 1. Może kiedyś moja mama

kupi mi hipopotama,

z którym mógłbym nieustannie

brykać w wannie lub w fontannie.

Może tata mnie zabierze

w długą podróż na rowerze,

prosto nad ocean wielki,

żeby zbierać tam muszelki…

Ref. Mamo, tato, przecież wiecie,

że sny mamy kolorowe

i wierzymy, że umiecie }bis

spełnić choćby ich połowę.

 1. Może pójdzie ze mną tata

gdzieś na drugi koniec świata,

by hodować żółte smoki

i ze śmiechu zrywać boki.

Może z mamą wymyślimy

jak mieć co dzień urodziny,

bujać w chmurach przez rok cały

i niebieskie jeść migdały

Ref. Mamo, tato, przecież wiecie…

Marzenia o podróżach

 1. Ciekawą książkę dał mi tata:

to kolorowy atlas świata.

Od tamtej pory, zdradzę wam,

marzenie jedno mam:

Ref. Ciągle marzę o wyprawie

hen, w dalekie, dziwne kraje,

i naprawdę, nie na niby,

chcę opłynąć Karaiby!

Chcę nurkować w oceanie,

pałeczkami jeść śniadanie,

strzelać z łuku, grać na bębnie

i być wszędzie, gdzie jest pięknie!

 1. Najbardziej lubię w wolnym czasie

oglądać zdjęcia w mym atlasie,

kangury, panda, rajski ptak

– ciekawy jest nasz świat!

Ref. Ciągle marzę o wyprawie

hen, w dalekie, dziwne kraje,

chcę zatańczyć taniec dziki

z Indianami z Ameryki.

Będę huśtać się na lianach,

robić zdjęcia na Bahamach,

samolotem wlecę w chmury

i zobaczę ziemię z góry!

 1. Tymczasem, siedząc na kanapie,

objeżdżam palcem świat na mapie.

W tę podróż chętnie wezmę was,

spędzimy miło czas.

Ref. Odwiedzimy różne kraje,

zdobędziemy Himalaje.

Z pingwinami z Antarktydy

wybierzemy się na ryby.

Dopłyniemy w starej balii

od Egiptu do Hiszpanii.

Więc ruszajmy marzeń szlakiem,

my – kropeczki na tej mapie!KWIECIEŃ

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmicznych, naśladowczych; kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej
 • przedstawianie swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych
 • szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażanie własnych strategii ze wsparciem osób dorosłych lub rówieśników
 • ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, respektowanie i tworzenie zasad zabawy w grupie, współdziałanie z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych
 • rozróżnianie czynności, aktywności, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, od tych, które szkodzą
 • odróżnianie elementów świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego
 • poznanie graficznego obrazu litery ,,J, j”, oraz ,,G, g” oraz odnajdywanie liter w wyrazach, rozpoznawanie poznanych liter
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych, układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się zwrotami dotyczącymi stosunków wielkościowych (większy, mniejszy, dłuższy, krótszy, wyższy, niższy)
 • eksperymentowanie, szacowanie, przewidywanie, dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np. dłoni, stopy
 • wdrażanie do poprawnego liczenia przez przeliczanie elementów zbiorów w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej, np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,

Piosenka ,, Święta Wielkanocne”

Skacze drogą zając, skacze pomalutku.

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.

Każdemu zostawia prezent po kryjomu.

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,

Słoneczne, pachnące Święta Wielkanocne.

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.

Rymowanka ,,Jak to w bajkach”

W bajkach dużo jest postaci,

są też dobre i są złe.

Lecz pamiętaj przyjacielu,

z bajek dużo uczysz się.

„Są gdzieś bajki”

Są gdzieś bajki o zamkach,
złych macochach i wróżkach
i o śpiących królewnach
i o pięknych Kopciuszkach…

Są też takie że RETY!

Włos się jeży na głowie

Małą żabkę złe krety

Przegoniły w sitowie

Chciałbyś czytać i wiedzieć,

Chciałbyś słuchać i śpiewać.

W każdej bajce dla ciebie

Wszystko może się udać.

Nie ma bajek dla dziewczynek
Nie ma bajek dla chłopczyków
Bajki są dla wszystkich dzieci
Gdy ich słuchasz, słonko świeci.

Są gdzieś bajki o pieskach

Krokodylach i smokach,

Samochodach i lalkach

I o starych pantoflach.

Są też takie, że mama

chętnie czyta je sama

potem dziecku opowie

i zanuci coś sobieW MARCU

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych,
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiałów naturalnych,
 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych w pozytywne,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości, określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i upodobań,
 • wyrażanie szacunku wobec siebie i innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych z przestrzeganiem tych wartości,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania krótkich wyrazów i prostych zdań utworzonych z poznanych liter,
 • wdrażanie do zadawania pytań i odpowiadania na nie pełnym zdaniem,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów,
 • przeliczanie elementów zbiorów (z prawej do lewej i z lewej do prawej),
 • ustalanie liczebności zbiorów,
 • dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania rówieśników oraz osób dorosłych,
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10,
 • klasyfikowanie obrazków ze względu na kształt, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • przyporządkowywanie określonej cyfry do oznaczenia właściwej liczebności zbioru,
 • rozwijanie umiejętności określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby,
 • rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dziecka,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • układanie rytmów z przedmiotów,
 • odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie zagadek,
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, w tym segregacji śmieci; spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody,
 • dostrzeganie piękna przyrody w swojej okolicy,
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych,
 • zakładanie zielnika, uczestniczenie w prostych eksperymentach przyrodniczych,
 • określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu,
 • nazywanie niektórych gatunków kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic.

MASZERUJE WIOSNA

1.Tam daleko, gdzie wysoka sosna

maszeruje droga mała Wiosna.

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

 1. Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu małą torebeczkę.

Chętnie żuje gumę i robi balony,

a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło…

 1. Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,

każda trawka chce już być zielona.

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,

zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło…

Wiosenny rock and roll

 1. Gwar na łące i uciecha,

kto dziś zaspał, ten ma pecha,

muchy, żaby i robale

urządzają bal nad bale.

Ref. Raz, dwa, raz i dwa!

Rock and roll’a każdy zna.

Tańczysz ty, i tańczę ja

rock and roll’a, szubi duba!

 1. Tańczy twista mały ślimak,

i dżdżownica się wygina,

stuka sobie nogą bociek,

pająk złapał muchę w locie.

Ref. Raz, dwa, raz i dwa!

Rock and roll’a każdy zna.

Tańczysz ty, i tańczę ja

rock and roll’a, szubi duba!

 1. Wiosna się do słońca śmieje,

więc słoneczko mocno grzeje.

Cała łąka jest w kolorach.

Wszyscy tańczą rock and roll’a.

Ref. Raz, dwa, raz i dwa!

Rock and roll’a każdy zna.

Tańczysz ty, i tańczę ja

rock and rolla, szubi duba!

Dziwny pies

Jeden, dwa,

jeden, dwa,

pewna pani

miała psa.

Trzy i cztery,

trzy i cztery,

pies ten dziwne

miał maniery.

Pięć i sześć,

pięć i sześć,

wcale lodów

nie chciał jeść.

Siedem, osiem,

siedem, osiem,

wciąż o kości

tylko prosił.

Dziewięć, dziesięć,

dziewięć, dziesięć,

kto z nas kości

mu przyniesie?

Może ja?

Może ty?

Licz od nowa –

raz, dwa, trzy…

Danuta Wawiłow


LUTY

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji
 • doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp. wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności nazywania emocji towarzyszących wspólnej zabawie
 • kształtowanie umiejętności bycia w relacji z rówieśnikami i dorosłymi z zachowaniem wzajemnego szacunku
 • doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w sposób umożliwiający dziecku dobre funkcjonowanie w grupie
 • kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej
 • kształtowanie poczucia troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę
 • kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne

 

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka niezależnie od jego wyglądu, statusu materialnego
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej poprzez aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji
 • budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność
 • wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak)
 • kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
 • kształtowanie postawy empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy

 

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji (zabawy dramowe)
 • poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach
 • wdrażanie do śpiewania piosenek i uczestniczenia w zabawach opartych na tradycji ludowej
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
 • poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B” ,„n”, „N”, „w”, „W”
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje
 • kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych
 • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.
 • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii
 • poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem
 • poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych
 • wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów

Tęczowy bal

 1. W bucikach ze srebra,

w bucikach ze złota,

w szumiących sukienkach

jak w lekkich obłokach,

tańczymy wesoło

raz tam, a raz tu,

na balu tęczowym,

na balu ze snu!

Ref. I wszystko wiruje, i kręci się świat,

i sala balowa zakwita jak kwiat.

Rycerze, księżniczki, i śmiechy, i gwar,

i tyle tańczy par.

I wszystko wiruje, i kręci się świat,

i sala balowa zakwita jak kwiat.

I walczyk, walczyk, walczyk ten

przepływa jak sen.

 1. Tęczowe balony

spadają na głowy,

a my się bawimy

na balu tęczowym.

Bajkowa orkiestra

do tańca nam gra,

turlają się nutki

i dźwięki ze szkła.

Ref. I wszystko wiruje, i kręci się świat,

i sala balowa zakwita jak kwiat.

Rycerze, księżniczki, i śmiechy, i gwar,

i tyle tańczy par.

I wszystko wiruje, i kręci się świat,

i sala balowa zakwita jak kwiat.

I walczyk, walczyk, walczyk ten

przepływa jak sen.

Piosenka o Warszawie

 1. Jest miasto nad Wisłą, gdzie żył Wars i Sawa,

to Polski stolica, a zwie się Warszawa.

Odważna Syrenka jest herbem stolicy,

okrągłą ma tarczę i miecz w swej prawicy.

Ref. Jest wiele miejsc pięknych w Warszawie,

na palcach mych dłoni nie zliczę.

Tu trzeba przyjechać, zobaczyć,

jak piękna jest nasza stolica.

 1. W Warszawie jest zamek, gdzie żyli królowie,

tam każda komnata historię opowie.

Przed wieżą zamkową z ogromnym zegarem

Kolumna Zygmunta i miasto jest Stare.

Ref. Jest wiele miejsc pięknych w Warszawie…

 1. A obok starówki są nowe dzielnice,

wysokie są domy, szerokie ulice.

Pod ziemią mknie metro, na ziemi – tramwaje,

z peronów na dworcach pociągi ruszają.

Ref. Jest wiele miejsc pięknych w Warszawie…


W STYCZNIU

 Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą
 • wdrażanie do systematycznego udziału w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, w zajęciach gimnastycznych
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną
 • kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych
 • kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych
 • wdrażanie do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
 • doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania podczas rozgrywek sportowych
 • kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
 • kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów
 • kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”)
 • kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych
 • utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania
 • rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

ZIMOWA WYLICZANKA

 1. Idzie sobie Styczeń ścieżką,

rzucił w Zimę białą śnieżką.

Zdjęła Zima rękawiczki,

uszczypnęła go w policzki.

Ref. Czapka, szalik, łyżwy, sanki,

to są słowa wyliczanki.

Rękawiczki, narty, mróz,

śniegu pełen wóz.

 1. Idzie Styczeń na wycieczkę,

nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę.

Dziesięć minut popracował,

most lodowy wybudował.

Ref. Czapka, szalik…

 1. Usiadł Styczeń koło drogi,

bo mu bardzo zmarzły nogi.

Zima się ulitowała,

ciepłe buty darowała.

Ref. Czapka, szalik…

KIEDY BABCIA BYŁA MAŁA…

 1. 1. Kiedy babcia była mała,

to sukienkę i fartuszek krotki miała.

Małe nóżki, chude rączki

i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Ref. I co, i co, że babcia nam urosła,

że lat ma trochę więcej

niż ja i brat, i siostra.

I co, i co, to ważne, że mam babcię,

że bardzo kocham ją

i śpiewać lubię z nią.

 1. A gdy dziadek był malutki,

to nie nosił adidasów, tylko butki.

Nie miał wąsów ani brody,

no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody.

Ref. I co, i co, że dziadek urósł trochę,

że lat ma trochę więcej

niż dwa plus trzy plus osiem.

I co, i co, to ważne, że mam dziadka,

że bardzo kocham go

i lat mu życzę sto.

 1. Dawno temu babcia z dziadkiem

w piaskownicy się kłócili o łopatkę.

Dziś na spacer idą sobie,

a gdy wrócą, ja im kawę dobrą zrobię.

Ref. I co, i co, że trochę nam urośli,

że nie są dzieciakami,

że ważni z nich dorośli.

I co, i co, to ważne, że są z nami,

niech żyją długi czas

i zawsze lubią nas.

Zakończenie

Niech żyją długi czas

i zawsze lubią nas.


W GRUDNIU

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku
 • doskonalenie czynności typu: wycinanie, klejenie, rysowanie, kreślenie, malowanie, posługiwanie się nożyczkami, kredkami, ołówkiem, pędzlem

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie zrozumienia, że nie trzeba być pierwszym i najlepszym w każdej dziedzinie
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych adekwatnych do sytuacji
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny
 • kształtowanie rozumienia wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób wykonujących prace porządkowe
 • kształtowanie zrozumienia, że koleżeństwo polega również na pomaganiu w trudnych chwilach
 • kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy
 • kształtowanie postawy troski wobec zwierząt

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
 • kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowywania elementów do określonych jej poziomów
 • wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz o zawodzie kucharza
 • kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
 • kształtowanie pojęcia liczby „sześć”, poznanie cyfry 6
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia

 

W mroźną noc grudniową…

W mroźną noc grudniową
Wśród śnieżnej zamieci,
Para reniferów
Z nieba do nas leci.

Ciągną piękne sanie
W złocistym zaprzęgu,
A w saniach Mikołaj
I worek prezentów.

Święty Mikołaju
Na Ciebie czekamy,
Przez okno zmarznięte
Ciągle wyglądamy.

Przyjdź do nas w gościnę
Szczerze zapraszamy,
Wierszyk Ci powiemy
Piosenkę zaśpiewamy.

A Ty daj prezenty,
Rózgi odrzuć w kąt
I życz wszystkim dzieciom
Kolorowych Świąt.

Dzyń, dzyń, dzyń, Mikołaju Święty

Siedzę cichuteńko,
patrzę na okienko,
poruszyły się zasłonki!
Chyba już go widzę!
Chyba już go słyszę!

Zabrzęczały jego sanek dzwonki

Ref:
Dzyń, dzyń, dzyń,
Mikołaju Święty
Dzyń. Dzyń, Dzyń
przynieś nam prezenty

Co to? Co to? Co to?
Kto to? Kto to? Kto to?
Pan Mikołaj już się skrada.
Ojej! Ja się boję x2
Ale bać się chyba nie wypada.

Ref:
Dzyń, dzyń…


W LISTOPADZIE     

JESTEM POLAKIEM

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty!

1. Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
Na pewno w drodze spotka Nas.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem…

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
Gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare, w nim piękny Wawel,
Obok Wawelu mieszkał smok.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem…

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest,
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych pięknych miejsc.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem…

4. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach
Pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku, skąd szarym morzem
Można wyruszyć dalej w świat.

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem …

 

Polska

Marcin Brykczyński

Polska to słowa,

którymi mama nas woła.

Polska to wiedza,

którą co dzień daje nam szkoła.

Polska to ziemia,

na której mieszkać nam przyszło.

Polska to dzieje

kraju nad Odrą i Wisłą.

Polska to pieśni,

nasze zwyczaje i święta.

Polska to wszystko,

o czym każdy Polak pamięta.

Polska to nasze myśli,

nasze marzenia i sny.

Czym jest Polska?

Polska to MY!

 

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiału naturalnego
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych
 • kształtowanie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych
 • kształtowanie samokontroli wykonywanych ćwiczeń, regulowania oddechu, radzenia sobie ze zmęczeniem
 • przestrzeganie ustalonych zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji związanych ze wspólnym przeżywaniem święta narodowego
 • wdrażanie do panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie, w grze
 • stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 • nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
 • wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych dzieci i osób dorosłych
 • budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych
 • trening słuchania innych i współdziałania z rówieśnikami
 • doskonalenie umiejętności samooceny oraz oceniania zachowania innych
 • przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji podczas gier
 • dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń
 • dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci, umiejętne reagowanie, adekwatne do możliwości
 • budowanie atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji w grupie

OBSZAR POZNAWCZY

 • nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”, „u”, „U”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 5
 • kreślenie wybranych liter i cyfr
 • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
 • stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów
 • utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
 • poznanie znaków „+”, „-”, „=”; układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami
 • konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów

PAŹDZIERNIK

Hymn przedszkola

1. Przedszkole, przedszkole, przedszkole

przyjemnie tu i miło,

uczymy sie tu bawić

by lepiej nam się żyło.

Ref. Król Maciuś tu panuje

bohater z baśni kart,

tu wszyscy są weseli,

tu jest szczęśliwy świat.

 1. Z piosenką w zabawie, w nauce,

przyjemnie mija czas,

dlatego do przedszkola

przychodzi każdy z nas.

Ref. Król Maciuś tu panuje…..

 

Wiatr i jesień

B. Forma

Szu, szu, szu wiatr powiewa,
tańczą w parku wszystkie drzewa.
Tańczy z nimi Pani Jesień,
w koszu swoje dary niesie.
Wiatr z Jesienią chce pogadać,
nagle deszcz zaczyna padać.
Kap, kap, kap krople spadają,
wszyscy mokre głowy mają.
Parasole otwierają
i przed deszczem uciekają.

„Mądry przedszkolak”

Mądry przedszkolak przykładem świeci –

zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest

i ich nie szturcha, ani nie bije.

Chce coś od innych – grzecznie poprosi

i się z szacunkiem do nich odnosi.

Jak z tego widać, nie trzeba wiele,

by wszystkich dzieci być przyjacielem.

Przedszkole drugi dom

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się,

kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

przedszkole domem drugim jest.

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać,

lecz na mnie auto czeka i miś.

W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam.

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam co dzień…

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych
 • doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • formowanie poczucia przynależności do rodziny
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości związanych z oszczędnością i rozsądnym planowaniem wydatków
 • wzmacnianie więzi z grupą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

OBSZAR POZNAWCZY

 • dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wzbogacenie słownictwa służącego opisywaniu wrażeń zmysłowych
 • wykonywanie własnych eksperymentów językowych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”; „e” „E”; „l” „L”; „i” „I”
 • kształtowanie pojęcia liczby dwa oraz trzy; poznanie cyfry 2 i 3
 • rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych
 • kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

WRZESIEŃ

 

NA WAKACJACH BYŁO MIŁO

 1. Na wakacjach było miło, było miło.

Słońce w plecy nam świeciło, nam świeciło!

Wielkie morze jak umiało, jak umiało,

za uszami nam szumiało, nam szumiało!

Ref. Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło, ale lato się skończyło!

 1. Na wakacjach było miło, było miło,

gdy po górach się łaziło, oj, łaziło!

A te góry jak umiały, jak umiały,

wciąż nam widok zasłaniały, zasłaniały!

Ref. Na wakacjach było miło…

 1. Na wakacjach było miło, było miło,

gdy w jeziorze jedną nogę się umyło,

gdy się wpadło nosem prosto do mrowiska

i się mrówki zobaczyło całkiem z bliska.

Ref. Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato się skończyło!

Na wakacjach było miło,

ale lato się skończyło,

ale lato, ale lato, ale lato się skończyło!

Wrześniu, wrześniu

 1. Do przedszkola powracają wreszcie dzieci,

wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci,

lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień,

bo wakacje się skończyły, już jest wrzesień.

Ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury,

zaproś słońce,

by świeciło coraz jaśniej,

coraz mocniej.

 1. Dziś od rana mgła i już nie widać nieba,

pada gęsty deszcz choć wcale go nie trzeba,

ludzie niosą rozłożone parasole,

już zmoczone wszystkie domy i przedszkole.

Ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury,

zaproś słońce,

by świeciło coraz jaśniej,

coraz mocniej.

Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury,

zaproś słońce,

by świeciło coraz jaśniej,

coraz mocniej,

coraz mocniej,

coraz mocniej.

W parku
Autor: Bożena Forma
Kasztan jeden, kasztan drugi,
pac, pac, z drzewa spada.
W trawie szuka ich wytrwale
przedszkolna gromada.Szu, szu, szu, szumi wiatr
i piosenkę śpiewa.
Sza, sza, sza, wieje wiatr,
lecą liście z drzewa.Pani jesień w swojej torbie
pędzel, farby niesie.
Pomaluje nimi liście
wszystkim drzewom w lesie.

Kiedy spotkasz ją przypadkiem
prezent dać ci może –
piękny szal utkany z liści
w jesiennym kolorze

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • umacnianie więzi z grupą przedszkolną
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
 • stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
 • dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

OBSZAR POZNAWCZY

 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego
 • rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć
 • wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób
 • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
 • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
 • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
 • kształtowanie słuchu fonematycznego
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”; „a” „A”; „t” „T”
 • kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]