Author: Marcin

Home / Marcin
Zasiłek opiekuńczy
Wpis
7 listopada 20208 listopada 2020

Zasiłek opiekuńczy

W związku z zamknięciem przedszkola, rodzice są uprawnieni do zasiłku opiekuńczego. Należy wypełnić druk ZAS 36 , Z 15A i przedłożyć do pracodawcy w celu otrzymania zasiłku opiekuńczego. Druk dostępny na stronie ZUS do pobrania poniżej.Rodzice dzieci, które są objęte kwarantanną powinni wypełnić oświadczenie osoby wspólnie zamieszkujacej z osobą która odbywa obowiązkową kwarantanne. Należy wypełnić i przedłożyć do pracodawcy. Druki do pobrania...

Monitoring jakości powietrza
Wpis
25 października 20208 listopada 2020

Monitoring jakości powietrza

Informujemy, że na terenie Przedszkola zainstalowana została czujka monitorująca stan jakości powietrza (pyły PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Pomiar wykonywany jest w sposób ciągły, w interwale czasowym wynoszącym trzy minuty przez całą dobę. Wyniki można oglądać na stronie internetowej panel.syngeos.pl. Rezultaty przedstawiane są w formie wykresu z uwzględnieniem obowiązujących norm ujętych w prawodawstwie. Zamontowane urządzenia charakteryzują się...