Author: Przedszkole Króla Maciusia I (Przedszkole Króla Maciusia I)

Home / Przedszkole Króla Maciusia I
UWAGA RODZICE!!!
Wpis
29 marca 202129 marca 2021

UWAGA RODZICE!!!

Na podstawie  § 2 pkt 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Który mówi:   Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek: 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o...